tisdag 30 december 2014

Summering av fyra år

100 dagar brukar man ta sig, som ny VD i ett företag, innan man genomför sina förändringar.
Sägs det.  Jag har ingen erfarenhet av just detta.
Men jag försökte mina tre första månader på denna mandatperiod studera hur kommunen fungerade. Det räckte givetvis inte. Jag fick lägga till en lyssnarresa under ett helt år där jag besökte mellan 300 och 400 kommunanställda på deras jobb för att lyssna och lära.
Det blev dock hetluften direkt i januari 2011.
Under mitt första år fick jag jobba intensivt med näringslivsarbetet då kommunen saknade näringslivsorganisation. Därefter ta initiativ till att skapa en organisation för besöksnäringen.

När jag nu ser tillbaka på mina första fyra år som kommunstyrelsens ordförande ser jag att jag i princip varit i ständigt lärande och mest arbetat med förändringsarbete. Ambitionen för både mig och kommunchefen har varit att modernisera kommunen. Jag brukar ibland skoja och säga att nästa besök för SVT:s Antikrundan måste vara stadshuset med sina snart kulturmärkta inslag i inredning och kontorsmiljö. Detta kan man skämta om, givetvis.
Men inte om det gammalmodiga ledarskap som fanns på en del områden; ingen fullt utnyttjad IT-teknik, gamla budgeteringsmodeller och ekonomistyrningssystem (fanns det ett sådant?) – en konserverande, ej tillåtande kultur som inte gjorde arbetsplatsen attraktiv och – var fanns framåtandan?
Jag hade trots allt tur. Jag kom samtidigt som kommunen fick en ny kommunchef i Carolina Leijonram. Det var hennes första kommunchefsjobb och ambitionerna blev därför höga. Detta, tillsammans med en stark drivande läggning hos henne, fick saker att börja hända.
Kommunchefen fick fokusera på organisationen.  Jag fokuserade på alla politiska frågor som var  ”glömda”; Var fanns industrimarken som man redan 2007 sa skulle byggas på Krönsmon? Var fanns nya fotbollsplanen? Var fanns ritningen på nya äldreboendet efter Eken, det var ju utdömd? Var fanns ritningen på nya förskolan? Hur styrdes bostadsbyggnationen? Varför klagade alla på att IT inte fungerade. I en enkät beskrev lärare, bibliotekspersonal, andra kommunanställda att man knappt kom ut på nätet. Gick det inte att ordna?  Från Djurstorp och Pelarne ringde man och sa att man bara hade 2 Mbit internetkapacitet. Via radiolänk. Jodå, man hade påtalat det tidigare.

Och besöksnäringen tyckte inte att turistorganisationen fungerade, Astrid Lindgrens Värld var missnöjda med kommunens engagemang, handeln var missnöjd, företagarna var missnöjda då kommunen inte lyssnade (rankningen 229 plats av 290), fastighetsägarna gick för sig själva.
Och så den eviga frågan om kosten: nu skulle allt lagas på ett ställe, köken läggas ned och kylmat skulle alla få. Eleverna klagade, de gamla klagade. Eleverna ja, skolan hade dåliga resultat och klagokören var stor, det saknades visioner.
Jag kan inte påstå annat än att det fanns jobb, rejält med jobb för ett nytt kommunalråd och en ny kommunledning. Det var ingalunda ett dukat bord.
Som väl var fick jag starkt stöd av mitt parti moderaterna, men också av kristdemokraterna och folkpartiet. Även socialdemokraterna gav stöd till många förändringsförslag. Också centerpartiet från tid till annan stödde förslagen, framförallt då deras vice ordförande Per-Åke Svensson. 

I många avseende har vi lyckats med mycket den här mandatperioden: näringslivsarbetet, skolan, effektivare administration, hög kvalité på hemtjänsten, rätt investeringar i industrimark, fiber för snabbare internet på landsbygden, skolrenoveringar, fotbollsplan, vård och omsorgsboende, förskola, tillbaka till tillagningskök och bättre mat lagad från grunden.
Lyckade investeringar har också skett: kommunen har byggt förskola och vårdboende, Vimmerby Energi har byggt kraftvärmeverk, ALV, Åbro, Arla har byggt för hundratals miljoner. Och mängder av småföretag har investerat.
Även om mycket återstår har många beslut varit bra och framåtriktade.

Vad har vi lyckats mindre bra med? Det första jag tänker på är individ och familjeomsorgen. Placeringar och försörjningsstöd har ökat under hela perioden. Placeringar ökade våldsamt i början av perioden. Det är åtskilliga miljoner kronor som försvunnit som skulle använts till amorteringar. Nu ser vi en vändning, i år har ett fåtal placerats men det är en trög mekanism, en placering varar i regel flera år. Nu ser vi också att hemtjänsten ökar, men det sker i takt med ökat antal äldre, det är lättare att förklara. Över 25 % av kommunens befolkning är över 65 år. Allt fler blir över 90 år, och därmed omsorgskrävande.

Där ser ni också våra utmaningar. Det är inom äldreomsorgen vi kan vänta oss allt högre kostnader. Hur hanterar vi ett ökat behov inom äldreomsorgen? Var är bästa balansen mellan hemtjänst och vårdboende? Hur påverkar ett nytt Trygghetsboende behovet av hemtjänst?
Det vi också måste fokusera på är individ och familjeomsorgen. Hur kan vi säkra hemmaplanslösningar med familjehem och stark kompetens bland medarbetarna?
Näringslivet går för högfart i Vimmerby, arbetslösheten är låg, relationerna utmärkta. Det rullar av sig självt nu och vi har gott om mark för expansion.

Östra Ceos blev klart 2014. Jag är ganska säker på att den första byggnationen startar där i april 2015. Mer om detta i slutet av januari.
(En liten cliffhanger måste jag väl ändå få ge inför det nya året…)

Med det vill jag önska alla Ett Gott Nytt År 2015!söndag 21 december 2014

Julen, tid för eftertanke


Borghaga och Vimarhaga – så heter Vimmerbys två nya vård- och omsorgsboende för dementa och ålderssvaga. Ett boende man får flytta till efter att de personliga behoven bedömts i förhållande till hur väl man kan klara sig hemma.
Borghaga överlämnades i lördags av kommunstyrelsen (byggare och hyresvärd) till socialnämnden (brukare och hyresgäst). Symboliskt överlämnade jag som ks-ordförande en tavla med en nyckel till socialnämndens ordförande Elisabeth Lago-Nilsson.
Jag gladdes med Elisabeth, det här var hennes sista offentliga uppdrag som ordförande och hon hann få se en byggnad helt färdig. Elisabeth har varit en duktig och engagerad politiker och ordförande och det var roligt at hon fick ta emot alla nyfikna kommuninvånare som kom på den allmänna visningen. (Tack Elisabeth för ett gott jobb och väl utfört jobb i det allmännas tjänst!)
Många som tittade runt på Borghaga nämnde ”Jag ska se var jag ska bo sedan” och alla var imponerade över lokalerna, bygget och standarden. Roligt att kommunen ser ut att ha lyckats bra!
Ca 16.000-17.000 kronor per kvm har bygget kostat och jämfört med övriga liknande byggen i Sverige har vi fått väldigt mycket för pengarna. Vi byggde i rätt tid både vad gäller tillgången till arbetskraft som ränteläge. Borghaga och Vimarhaga har bidragit till en stark byggmarkmnad i Vimmerby som i sin tur bidraget till den relativt låga arbetslöshet vi har i kommunen nu. I min nyårskrönika ska jag återkomma till just detta.

På torget var det Tomasmarknad denna lördag och en ovanligt gles sådan. Glest med knallar och glest med folk. Vi får fundera på hur vi kan göra marknaden mer populär.
Helen Nilsson och jag stod några timmar tillsammans med andra socialdemokrater och moderater och svarade på folks frågor. Mest var det lyckönskningar. Och det känns bra att ”vanligt folk” ser till Vimmerby främst och inte till politiska låsningar mellan blocken. Trodde vi skulle få många frågor om två kommunalrådstitlar, men de flesta var istället nöjda över att vi håller sams och jobbar åt samma håll, med en stark majoritet.
Vi konstaterade att det är över 20 kommuner i Sverige som har en röd-blå majoritet och hos många har det fungerat i flera mandatperioder. Vi känner alla stor tillförsikt och innan jul ska vi offentliggöra våra prioriteringar för mandatperioden.

Juletid och Julefrid. Jag hoppas verkligen att alla ska få det och jag tänker då också innefatta våra kommunala politiker. Det är en tid då vi kan lägga konflikter åt sidan och istället tänka på att världen är stor och att vi har det så mycket bättre än många andra – till och med så mycket bättre att vi kan unna oss generositet till dem så har det så mycket sämre.
Jag tänker på alla barn, mammor och pappor i krigszonerna, men också på de stackars tiggarna som på slingriga vägar lämnar familjens misär för att sitta på kall asfalt utanför butiker i ett vintrigt Sverige. Bara för att tigga ihop till överlevnad.
Hur lång tid ska det ta för Europa att lösa den frågan? Hur lång tid ska det ta innan de religiösa krigen har nått vägs ände och alla människor hittar balans i insikten om att vi alla lever på en planet? Dessutom endast under en försvinnande liten tid i en enorm tidsrymd?
Att ha perspektiv på sin tillvaro är mycket svårt.
Det väldigt nära dominerar helt naturligt, det längre ifrån tonar bort sekunderna efter tv-inslagen. När vi väl lyft in våra välfyllda kassar i bilen är bilden av tiggaren redan utsuddad…

Ta tid för eftertanke i jul. Ta tid för att tillsammans med nära och kära och vänner njuta av den frid som julen ger just oss, invånare i Vimmerby kommun.
Den är inte alla given.

En riktigt God Jul önskas alla!

söndag 14 december 2014

Hur ska det gå för (s) och (m) i Vimmerby...?

Så här har det låtit:
-          Två kommunalråd!? Vimmerby är unikt! Inte någonstans finns dess like!

Oppositionen fick stöd av ledarskribenten på lokaltidningen:
-          Är det ens lagligt? Lyxfälla! Bedrövligt!

Inför valet 2010 fick jag flera röster som sa till mig när jag ställde upp i kommunvalet:
”Vimmerby lever i en konserverad tillvaro, ungefär som i en gammaldags glasburk med ättika som lag, surt bevarande av gamla strukturer, gammal kultur, kryddat med några korn jantelag – bryt upp detta, modernisera, så gör du en insats för framtiden!”.

Jag kan inte hålla med fullt ut, jag kan heller inte säga att jag lyckats, men jag tror att väljarnas val 2010 och nu 2014 är just en fingervisning om att man vill förändra, bryta upp gamla mönster, släppa in nytt och - modernisera kommunen.
Vimmerby med sin starka potential hade och har fortsatt ett behov av att komma ifatt omvärlden.

Valet 2010 gav en stark allians. Men tyvärr var inte alla delar starka och trygga. Vi fick en trätsjuka som förhindrade oss att ta kraftfulla beslut.

Det är aldrig ens fel att två träter, så jag tar själv stort ansvar för min del. Och kommer att jobba ännu hårdare i den nya koalitionen för att förhindra inre strider. Jag drar lärdom av mina fel och misstag. Det är viktigt att jobba med sina egna brister.

Men de investeringsbeslut vi tagit ”baxades” fram under inre motstånd, tyvärr även efter att vi tagit besluten. Vid ett tillfälle, fiberinvesteringen som handlar just om modernisering, fick vi gå över blockgränsen till socialdemokraterna för att få loss.
När nu väljarna lät centern i princip stå kvar, sänkte oss moderater med att ta tillbaka 3 av de 7 mandat vi vann 2010, halverade kd, lät socialdemokraterna i princip stå kvar - men fördubblade SD:s mandat så stod vi inför ytterligare en svårighet: en vågmästare mellan blocken.
Centern och moderaterna kom som väntat inte överens i förhandlingen, men när socialdemokraterna fick välja valde man moderaterna att samarbeta med. Jag tror det berodde på att vi inte ansetts lika trätsjuka, lika personfixerade, lika bittra.
(Just den kritiska fixeringen från (c) vid min person är skönt att slippa nu.)

I förhandlingen landade (m) och (s)  tillsammans en rad förslag och, faktiskt, vi var alla entusiastiska över möjligheten att få en stark majoritet.
Det slutade med att socialdemokrater och moderater såg att personkemin mellan de båda förstanamnen på listan var utmärkt, det fanns en ömsesidig respekt och öppenhet, och det fanns en brinnande vilja att sätta kommunen och majoriteten före enstaka ideologiska frågor, de flesta ändå inte i avgörande under vår makt utan riksdagens.
För socialdemokraterna och moderaterna har det alltid varit så att deras respektive folkvalda beslutat i plenum. Så blev det även denna gång. Förslaget vann ett stort stöd i båda partier. En ny, lokal koalition var bildad för att politiskt styra Vimmerby kommun.

Det är nu som resterna av det konserverande Vimmerby gör sig hörd:
 ”Va, två kommunalråd! Det finns väl ingen annanstans?!”
Ibland får man lust att svara: "Jodå! Det finns färg-TV också."

I Älmhult, lika stort som Vimmerby, har man två kommunalråd. Likaså i Eksjö och Söderhamn. I Norrtälje tre. I Linköping elva. I Örebro 16. På Wikipedia står det att det är väldigt vanligt. Se där, man behöver bara googla, ett nyuppfunnet modernt sökinstrument för att få information. Mängder av andra kommuner har minst två kommunalråd.
Utmaning var att hålla nere de politiska kostnaderna. Det har också gjorts, vi har mindre politiska kostnader än den beslutade organisationen i september.

En fråga som kommer: Varför ska två arbeta med det en har gjort tidigare?
Svaren är flera. 
Först. Det har inte varit en enda,  det har varit 1,6 ungefär. Centerns vice ordförande har med sammanträdesarvoden och fast arvode haft 0,6 tjänst. Han har arbetet i många fall som representativt  kommunalråd och åt kommunalrådet.
De två kommunalråden är ordförande respektive vice ordförande. Ingen skillnad. Skillnaden är namnet (se hur andra kommuner gör) och en 40-procent ökning av tjänsten. En ökning som vi tar in på annat håll, bland annat genom att ta 15 procent från oppositionsrådet. Hen får istället bara 16 av de 56 timmar hen ska jobba i månaden schemalagda. De andra 40 timmarna kan hen jobba var hen vill och när hen vill.

Hur ska den 40-procentiga ökningen av kommunalrådstjänsten användas? Ja, det går inte att öka min arbetstid. Jag har under denna mandatperiod haft ett snitt på 60 timmar per vecka och har cirka 20 dagar innestående outtagen semester att ta ut. Så att lägga på mig 40 % skulle innebära att jag fick nöja mig med ett par timmars nattsömn.
Finns det behov av mer ”politisk tid” i kommunledningen? Svar: ett rungande ja!
Vi har enorma utmaningar, vi behöver granska djupare, skaffa oss ännu mer kunskap om verksamheterna, både vid fronten och bakom skrivborden, fördjupa oss i regelverk, analysera mätningar och data – allt för att kunna prioritera fram rätt beslut.
Lägg därtill att regionen och landet kräver ökat deltagande från kommunerna. Regionen har många möten, landshövdingen och länsstyrelsen vill ha närvaro, partierna och ministrarna kallar till möten.
Dessutom näringslivet. Lokalt näringsliv får inte alls den mötestid med kommunalrådet som båda parter önskar. Handeln, industrin, besöksnäringen – alla utvecklas och vill också samverka med kommunen i sin utveckling. Det innebär arbete.
Myndighetsutövare, utredningar, planarbete – det är också möten som måste göras.

Hur går det ideologiskt? Ja, vårdnadsbidrag, jobbskatteavdrag, vinster i välfärden, ROT och RUT är alla nationella frågor. Jag och moderaterna står helt klart på Alliansens sida där. Men de är inte upp till fullmäktige i Vimmerby att besluta så vi kan lägga dem åt sidan. Kvar är våra lokala frågor, där ideologin har mindre betydelse och pragmatiken mer. Hur får vi bra kompromisser? Hur kan vi stadigt och med kraft verkställa åtgärder för en ekonomi i balans. Här ser jag att diskussionen finns, och den är vi båda beredda att ta på ett konstruktivt sätt. Med stöd av tjänstemän och liggande analyser.

Även om jag ser fram emot en period av verkstad, av utveckling och effektivisering så vill jag ändå blicka tillbaka på fyra år där vi verkligen har satt igång byggsvängen.
Med alla kommunala byggen glömmer man lätt att det är näringslivet som också satsat stort. Med Åbros och Arlas stora utbyggnader i spetsen, men också den små och medelstora industrin och besöksnäringen har byggt för hundratals miljoner. Och det fortsätter.
Vimmerby har stuckit ut med låg arbetslöshet och en blomstrande hantverksbransch.

Jag får anledning återkomma till detta i kommande blogginlägg.
Glad Lucia önskas!

söndag 7 december 2014

Tilliten i kommunen är som ett korallrev...

Är vi för misstänksamma i Sverige?
Litar vi inte på varandra i tillräcklig grad.
Nu visar studier att tilliten minskar i Sverige, landet där den höga tilliten till varandra varit unik.
Forskare har undersökt tilliten i lokalsamhället (Forskning & Framsteg 8/14). Mest misstänksamma är man i Motala, Olofström, Halmstad, Malmö och Sundbyberg medan den är högst i Storuman, Övertorneå, Sorsele, Vadstena och Lessebo.
Det är i snitt bara 60 procent av befolkningen som litar på sina medmänniskor.

Inom kommunsfären så är kravet på tillit stort. Tjänstemännen kräver ofta stor tillit av sina politiker, som man anser inte ska lägga sig i ”hur vi gör” utan snarare ska säga ”vad vi ska göra”.
Politiker å sin sida känner att man ibland har svårt med tilliten till tjänstemännen - och till varandra.
Det är minst tusen olika enskilda beslut som tas på en dag av kommunens medarbetare. Det vore konstigt om inte något eller några är fel av typen misstag. Vissa beslut har ett skärpt fokus; medicinering exempelvis. Andra kanske tas med autopiloten påkopplad.

Men man är farligt ute om man inte ser till att det finns intern kontroll, flera ögon, säkerhetsrutiner som följs, arbetsordningar, rutiner, rutiner, rutiner… etc.  Företag, seriösa sådana, har en omfattande kontroll innan offerter läggs eller fakturor betalas. I näringslivet finns också kvalitetssäkringssystem. Även en kommun måste ha strukturer och rutiner som fångar upp sådant som blivit fel på vägen;  kvalitetssäkringssystem, ISO-system.

I helgen fick jag ett samtal från en medborgare som påtalade att hen fått sex tunga kartonger med plastlakan (vård av anhörig i hemmet) bara ställda utanför sin dörr. Dels var det en jättestor sändning, dels hade ingen sagt att lakanen skulle ställas där och slutligen, hur skulle hen få in dem i huset...?
Kommunen är en jättestor organisation, jag är medveten om det, men jättestora organisationer förlitar sig på rutiner. För några år sedan hade jag ett annat ärende ungefär likartat: lakan hade levererats, de stod i oöppnade kartonger, brukaren avled, anhöriga ville få bort de obrutna kartongerna och möttes då av kommunalt anställda som sa "Släng dem!".
"Slänga oanvända lakan i obrutna förpackningar..?" undrade brukarens anhöriga och fick svaret "Ja.".

Man kan givetvis undra vem som satt sådana rutiner i en verksamhet med stort underskott...
Är det småsaker? är det små händelser i det stora hela? Inte för den drabbade. För den drabbade är det dramatiskt och minnesvärt och, ibland, katastrofalt.

Frågan är givetvis hur man i en stor organisation ska få rätsida på detta. Från ledningens sida vidareutbildar man sina ledare och mellanchefer. Och det är gott nog. Men man måste också tillse att de rutiner som finns är rätt, att de granskas och att de efterlevs. Är då rutinen "överleverans av lakan, lämnade ute på en trappa i regn" så måste den ifrågasättas. Allt man levererar är i första hand en human fråga, men föpå djupet är det också en plånboksfråga. Angelägen för oss alla.

När sedan saken påpekas för kommunala tjänstemän närstående problemet så inte avslutas samtalet med "Tack för att du ringde så vi kan åtgärda problemet för vår kund" utan snarare "Vi ska se om vi får tid över för att åtgärda det hela..." .
Här måste jag säga, att kulturen är helt annorlunda i kommunen än i näringslivet. Ja, jag vet att det är två olika förutsättningar, men båda har både en kund och en leverantör. Beteende bör vara lika angeläget i båda fallen.
I nämnda fall ringde jag kommunchefen, som jag brukar i akuta fall, som givetvis tog tag i frågan och löste den smidigt trots lördagsledighet. Men man brukar säga att fel som tar en minut att göra för någon tar 100 minuter att rätta till för tio andra. Så är det nästan undantagslöst.

För att avsluta fallbeskrivningen med något positivt; jag vet att hela ledningsgruppen är inne på detta spår, det ignoreras absolut inte, men "kvalitetssäkringssystemet" inom den sociala leveransen måste kanske prioriteras ännu djupare?
Är kommunens verksamhetsutövning inom hemtjänst, hemsjukvård, myndighetsutövning,  etc. kvalitetscertifierat? Kan man certifiera kommunal verksamhet? Hur ofta granskas rutinerna, och att de rutiner som finns efterföljs? En tillitsfråga, men för att tilliten ska fungera måste man då och då kontrollera ATT det fungerar. Om det görs, och det ändå inte fungerar, så har man djupare problem.

Professorn i statsvetenskap  Bo Rothstein vid Göteborgs Universitet säger till tidningen F&F något som jag instämmer i:
”Jag tror att tillit är som ett korallrev. De tål en hel del skit, men när det väl klappar ihop så går det snabbt”.

Jag tillhör den grupp av människor som har en optimistisk syn på människan. Jag har ingen lust eller ork att som kommunalråd kontrollera precis allt, utan vill arbeta under stor tillit. Jag tror på det goda, tills motsatsen visats.
Just nu är detta en nyckelfråga i kommunen. Inte bara mellan politiker och tjänstemän, utan också mellan socialdemokrater och moderater.
Vi måste agera så att vi kan lita på varandra. Förtroende är något man förtjänar, inte något man bara kan kräva. Jag känner stor optimism här.
Vi måste lita på att alla gör sitt jobb. Vi måste ha högt i tak och tillåta misstag, alla gör misstag, Men någonstans finns det också en gräns för vilka misstag som tillåts.
Det finns också en moral, där var och en tar ansvar för sitt eget. Där kommer attityden in. Hur tackar vi för de påpekanden om brister som vi får till oss? Är det bra eller dåligt att vi recenseras och kan vi över huvud taget välja bort invånarnas recensioner?

Jag hoppas att Vimmerby kommuns korallrev förblir starkt och intakt. Det finns förutsättningar för det, trots de missar vi läst om under den här mandatperioden.

onsdag 26 november 2014

Webbsända fullmäktigemöten en bra idé


Höstens två fullmäktigemöten i Vimmerby kommun med den nya majoriteten har pågått till midnatt.
Det får vi acceptera då vi har många nya ledamöter, nytt presidium och en helt ny majoritet. Alla har vi att reflektera över framförallt det senaste mötet:

-         Ordföranden behöver stöd och hjälp av sitt presidium och sina tjänstemän. Därför var det bra att kommunsekreteraren och kommunchefen sattes på var sin sida. Exempelvis skulle propositionsordningar kunna dras direkt av kommunsekreteraren istället för av ordföranden, som då får mer tid att bli varm i kläderna. Jag vet av egen erfarenhet, när jag tillträdde som ordförande i kommunstyrelsen, att just propositionsordningar (utsortering av många lagda yrkanden) kräver att man gjort det några gånger. Också regelverket för replikskifte är något som kommunsekreteraren kan hjälpa till med.

-         Oppositionen har mycket talartid. Bra. Det är naturligt att man nu i början har en vilja att gå in i detalj i ärendena. Vi kan vänta oss en ökad profiliering av partierna. Ska mp, v, kd, c, fp och sd in i varje fråga så har vi en opposition som tar mer talartid än den tidigare oppositionen. Vi får nog räkna med det fortsättningsvis.

-         Långa inlägg behöver begränsas. Tyvärr är jag själv den största syndaren. När man väl står där i talarstoolen har jag så mycket att säga, och så många att bemöta, att tiden drar iväg. Jag blev ”knackad” några gånger av ordföranden vilket jag är tacksam över. Jag måste själv bli bättre på att vara mer konkret och kortfattad.

-         Majoriteten bör kunna samla sina inlägg nu när vi bara är två partier där och har gemensamma gruppmöten. Jag tror också att kommunalråden inte behöver gå upp i varje fråga utan att vi kan komma överens om vem/vilka som tar vilka debatter. Det kommer att spara talartid.
Detta är högst personliga reflektioner. Taket ska vara högt i fullmäktige, mötet bevakas av pressen och en stor publik och partierna måste ges tillfälle att breda ut sig lite. Att mötena kommer att ta till kl 21.30 får vi nog vara beredda på, men det klockslaget bör också vara gränsen. Då är mötestiden 3 timmar.

Det har föreslagits webbsända möten, faktiskt redan förra mandatperioden men då ansåg den dåvarande majoriteten det för dyrt. Nu har frågan väckts igen av centerns nya gruppledare och jag kan tycka att det är en god idé. Dels utökas möjligheten för fler att lyssna in, intresset för politiken kan öka, och kanske också nivån på debatten kan hållas på en bra nivå när man vet att mötet sänds via webben.
Med tanke på att fullmäktige endast bevakas av en enda tidning, och konkurrensen till denna tidning endast utgörs av nätet, är det en viktig informations- och demokratifråga.
Vi får undersöka hur det kan ske och till vilka kostnader.

lördag 22 november 2014

Miljonstödet till Vimmerby Tidning bekymrar


Vimmerby Tidnings ledarskribent Alf Wesik går över gränsen i lördagens ledare där han beskriver oss politiker i allmänhet, och mig och Helen Nilsson (s) i synnerhet, som ”rena lyxfällor”.
Det är en ledare full av osaklighet, full av populism och – som om inte det räckte – full av okunnighet.
Wesik skriver, jag citerar:
”Jag bara säger det – tur att det inte blev en majoritetskoalition med ännu flera partier, för då kanske vi hade haft en fyra-fem kommunalråd att finansiera. Den nuvarande modellen med miljonbelopp för kommunalråd i lilla Vimmerby är bedrövligt irriterande.
Dessutom kommer ständiga jävssituationer att bli fallet. För varje gång kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska ta beslut om besparingsåtgärder, måste samtliga kommunalråd lämna lokalen. För de kan ju inte gärna besluta om besparingar, och själva vara värsta lyxfällor.
Vem ska ta beslut om kostnader för nya kontor och möbler, nya tjänstebilar, om påfyllning av representationsbudgetar och tilldelning av styrelseuppdrag. De själva? Eller den handfull politiker som inte är kommunalråd?  Är detta överhuvudtaget lagligt?
Såna här viktiga och principiellt avgörande frågor borde väl presenteras före valet och inte efter. Jag är övertygad om att valresultatet hade blivit annorlunda.” /slut citat/


För att börja med det sista betr. ”före och efter valet”: Både (s) och (m) var tydliga med en blocköverskridande överenskommelse beroende på valresultat, före valet. Tror inte Wesik var närvarande på någon valdebatt, däremot...
Övrigt: kan en ledarskribent av en lokaltidning inte ens kontrollera om det är lagligt av en politisk fullmäktigeförsamling att välja flera kommunalråd? Bedrövligt att slänga ur sig ett sådant påstående.
Två kommunalråd i Vimmerby är enligt Wesik ”en lyxfälla”, innebärande också att vi är jäviga när vi ska ta ekonomiska beslut. Bedrövlig slutsats, och en stor lögn spridd i 10.000 tidningsexemplar.

Många kommer att undra varför jag besvarar denna ledare över huvud taget. Jag ska här klargöra varför: varje gång jag blir osakligt angripen av Wesik (indirekt tidningens ansvarige utgivare och ägare), kommer jag att påpeka samma sak både här och i sociala medier, d.v.s. förklaringen till varför tidningen är så aggressiv mot mig som politiker:
Vimmerby Tidning (ägaren och ansvarige utgivaren) är upprörd över att jag visat att tidningen årligen, sedan 2007, får ett miljonstöd av Vimmerby kommun. Det stödet ska pågå fram till 2027. Stödet består i att kommunen hyr tryckerilokalen i andra hand, och på så sätt garanterar tidningen hyra för lokaler som inte går att hyra ut. Snacka om lyxfälla!
Man beskriver gärna att politiker slösar pengar genom att de får hög månadslön (läs låg timlön) men inte gärna det man själv tar emot av skattepengar.

I sanning förhåller det sig så här:
Wesik har fria tyglar av ägaren (som är ansvarig utgivare och måste hållas ytterst ansvarig för de övertramp hans anställde ledarskribent gör) att göra vilka påhopp han vill på min person. Det är därför tidningens ledare, när det rör mig, ser ut som en kopia av sämsta Facebook-inläggen. Inte någonstans, annat i de insändare tidningsägaren och Wesik själva ser ut att skriva under anonym signatur, angrips jag så osakligt och personligt som i Wesiks ledare.
Också tidningens fastighetschef Ingvar Bäckman användes, taktiskt lördagen innan valsöndagen, för att i en insändare rikta ett angrepp. Detta för att jag visat på det miljonbidrag tidningen får av kommunen i den s.k VTT-affären.
Och det miljonstödet bekymrar. Vi behöver pengar till annat än till hyrestäckning åt tomma lokaler ägda av Vimmerby Tidning. För all del, Karlbergsfastigheten var också en dålig affär som möjliggjorde för Vimmerby Tidning att få en ny hyresgäst i sina lokaler. Men kommunen fick ge 12 Mnkr för Karlbergsfastigheten och den kostar nu minst 500.000 årligen där den står!
Satsningarna på Krönsmon och Östra Ceos är i skenet av dessa "affärer" mycket prisvärda!
När kommer Wesik att reflektera över dessa slöserier med skattepengar?

I praktiken är det så att tidningen har blivit ett stort problem för ”vimmerbyandan” – i senaste näringslivsrankingen uppfattade företagen tidningen som företagsfientlig. Wesik har själv svårt att skriva något positivt över huvud taget, i synnerhet om Vimmerby kommuns arbete. Det begär jag inte, men om han positivt ska medverka till att vi går framåt i Vimmerby kommun måste han begränsa sin vilja till populism.
För att klargöra kommunalrådsekvationen (vilket Wesik kunde gjort):
Utgångspunkten är att ett heltidsanställt kommunalråd i Vimmerby har 90 % av en riksdagsmans lön. Idag är 90 procent ca 54.000 kronor i månaden. Alla övertid inkluderad. Jourtiden är 24 timmar per dygn, 365 dagar om året undantaget lagstadgad semester då jag får ta in ersättare.

Timpenningen, d.v.s. den ersättning jag har för varje timme jag arbetar oräknat jour dvs att ständigt vara tillgänglig, är lägre än den jag hade som typograf på Vimmerby Tidning, penningvärdet justerat.
Lönehöjningarna för kommunalråden beslutas indirekt av riksdagen. Så har det varit sedan urminnes tider. Även med centerpartistiska kommunalråd. Men saken har uppmärksammats först sedan jag blev kommunalråd, och mig gillar inte tidningen därför att den tvivelaktiga VTT-affären, - där tidningsföretaget fick miljonbelopp och får fortfarande av kommunen -  kom upp efter att jag tillträtt.

Idag har vi ett kommunalråd 100 %, en vice ordförande 55%  (inkl. sammanträdesarvoden), ett oppositionsråd 50%. Det gör totalt 2,05 tjänster ungefär.
Efter nyår kallar vi både ordförande och vice ordförande för "kommunalråd".
Det är fortfarande en ordförande , en vice ordförande , ett oppositionsråd.
Vi ökar alltså vice ordförande-tjänsten till heltid samt minskar oppositionsrådstjänsten till 35%.
Denna totalt 30% ökning av anställningarna i kommunstyrelsen innebär i reda pengar ca 200.000 kronor plus socialt.
Vi spar in dessa pengar plus ytterligare några hundra tusen genom en organisationsförändring. Förändringen innebär att tunga poster får ”all inclusive”, d.v.s. fasta ersättningar med sammanträdesarvoden inbakade, exempelvis kommunalråden (ordförande + vice ordförande) samt ordförande i socialen och barn- och utbildning, vilka får deltidstjänster. Hela upplägget är inte ett dugg konstigt. Tvärtom, ökar det möjligheten till politiskt engagemang och politisk påverkan av majoriteten.
Och de politiska kostnaderna blir totalt billigare, vilket inte Wesik noterar med en enda bokstav.

Wesiks utblick, vet vi sedan tidigare, är ytterst begränsad. Eksjö exempelvis har tre ”kommunalråd” vilket finns beskrivet tidigare i en artikel i hans egen tidning, mängder av kommuner har flera kommunalråd. Ändå skriver Wesik: ”Är detta överhuvudtaget lagligt?”. Formuleringen är retorisk, och endast skriven för att misstänkliggöra, för att skapa en negativ inställning till politiker.
Nej, ska man mötas av respekt, ska man tillföra något till debatten, då måste man vara både påläst, inläst och se sammanhangen.
Speciellt med tanke på den "lyxfälla" tidningsföretaget skapat åt kommunen, där man får en miljon om året i hyresbidrag till sin fastighet.  Var i näringslivet i övrigt kan man hitta en sådan uppgörelse..?
Snacka om att kasta sten i glashus!
Idag får kommunen kämpa på många fronter, med stora problem med utflyttning, ökat antal äldre, ökade sociala kostnader. En front som tar mycket energi är den vi har gentemot tidningen. 
En för Vimmerby kommun övervägande negativ tidning, som inte samtidigt beskriver det positiva i samhället och kommunen, är tyvärr till stor nackdel för kommunens utveckling. I det är kommunen och företagen överens. Det ser vi i det betyg tidningen får i näringslivsrankingen.
Vimmerby är inte betjänt av det, alla förlorar.
Det vi andra ser; fantastisk utveckling med nybyggnationer, utveckling av besöksnäring, låg arbetslöshet, företag som går mycket bra, välfärdsarbetare som uträttar storverk - det ser inte tidningen alls.  
Det är dåligt både för tidningen, kommunen och för oss som bor här.
Tidningens ägare och ansvarige utgivare borde se till att det får ett slut och skapa en annan policy för hur tidningen ska agera på ledarplats.

söndag 26 oktober 2014

Höst- och vintertid är Astrid Lindgrentid numera!

Idag är vi stolta på stadshuset!
Vår Fritids och Kulturchef Anders Eriksson fick Astrid Lindgrens Världs stipendium 2014 vid en ceremoni i lördags, då parken startade upp sin veckolånga Höstmarknad.
Anders Eriksson har fint sällskap:
Marianne von Baumgarten-Lindberg författare och redaktör Barnens Bokklubb, Gunnel Linde författare och ordförande i BRIS, Ilon Wikland konstnär, George Riedel kompositör, Lars H. Gustafsson barnläkare, Björn Berg konstnär, Jörgen Lantz skådespelare, Lennart Hellsing författare, Anders Grönros filmare, John Hrons stiftelse, Tommy Isacsson, Per Jalminger och Rein Soowik grundare av Astrid Lindgrens Värld, Vår Teater vid Medborgarplatsen Stockholm, Barbro Lindgren författare, Hugo Lagercrantz professor, Siv Widerberg författare, Sjukhusclownerna Glädjeverkstan, SOS Barnbyar, Kulturskolan i Vimmerby, Ulf Starck författare, författarparet Inger och Lasse Sandberg, grundaren av Glada Hudik-teatern Pär Johansson och författaren Gunilla Bergström.
Notera att Vimmerby fått priset två gånger tidigare; dels Kulturskolan och så självklart de tre grundarna Rein Soowik, Per Jalminger och Tommy Isacsson.

”Anders Eriksson har i fjorton år drivit barnkultur- och barnidrottsfrågor med osvikligt engagemang och fokus på barns och ungas rätt till meningsfull sysselsättning. Han har utvecklat kulturskola och allaktivitetshus, verkat för att Vimmerby blev en av de första kommuner som införde kulturgaranti för barn och ungdomar, medverkat till den Barnkonventionspolicy som kommunen antog 2009.”
Stipendiaten väljs av företagets programråd där anhöriga och vänner till Astrid Lindgren sitter, de är: Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman, Astrid Lindgrens barnbarn Nils Nyman, författarinnan och journalisten Margareta Strömstedt, förlagsprofilen Marianne Ericsson, Barbro Alvtegen, Leif Ruhnström och företagets vd Jocke Johansson.
Vid ceremonin i lördags fanns också Karin Nyman på plats som en av alla de 2000-3000 männniskorna som kom i lördags. Idag söndag var det ännu fler ryktas det.
Astrid Lindgrens Världs Höstmaknad blir bara större och större. Med all säkerhet slår den publikrekord i år också. Och det bjuds på så mycket; förutom alla traditionella handlare, hantverk etc.  så är skådespelarna i full gång och det ger självklart både mervärde och signatur till Höstmarknaden.
Samtidigt kan jag nog lova att också Astrid Lindgrens Näs Julmarknad kommer att locka många fler i år än i fjol. Jag törs sätta en slant på att Näs Julmarknad i framtiden kommer att locka långväga gäster i tusental – tänk bara när hela den stora Trädgården är klar och fylls med julstämning! Vilka förutsättningar!
Höst- och Juletid är också Astrid Lindgrentid numera i Vimmerby
Så visst går utvecklingen åt rätt håll.
 
På bilden AV:s VD Jocke Johansson (t.v.) som delade ut priset till Anders Eriksson (t.h.)

fredag 17 oktober 2014

Tankar inför en ny majoritet

På måndag tillträder en ny majoritet kommunfullmäktige i Vimmerby.
Vi går in i fyra nya år med en historiskt kraftig majoritet.
Det första skälet till koalitionen mellan socialdemokrater och moderater är det parlamentariska läget efter valet. En alliansmajoritet hade blivit så svag att SD fått vågmästarroll. Samma hade gällt ett rödgrönt styre. Det är inte rimligt med fyra mandat av 49. Samtidigt vill jag säga att SD-rösterna speglar ett missnöje som vi måste ta till oss, ventilera och debattera. Det är vi skyldig alla väljare som är missnöjda.
De moderater och socialdemokrater som valt att rösta på SD tycker givetvis att det är tråkigt att de fyra mandaten inte får avgöra en omröstning.  Från moderat håll vill vi inte styra med en hjälp av en vågmästare. Jag tror att socialdemokraterna tycker samma.

När Vimmerbymoderaternas förhandlingsgrupp träffade socialdemokraterna såg vi att det fanns en samsyn i viktiga lokala frågor: det finns ingen ideologisk skillnad att vi vill ha fiber på landsbygden, att vi vill ha trygghetsboende, att vi vill att gamla och skolbarn ska ha bra mat. Det handlar om praktisk, lokal politik som ska gynna de som lever och bor i kommunen.
De stora ideologiska skillnaderna görs upp på nationell nivå; jobbskatteavdrag tas inte på kommunalskatten, beslut om vårdnadsbidrag tas av riksdag, etc. I kommunerna styrs vi väldigt mycket av riksdagsbeslut; till och med nattbemanningen  ett omsorgsboende sätts på  nationell nivå.
Det är, i det parlamentariska läge som råder i kommunen, behov av en stor majoritet. Det är inte rimligt att applicera nationella tvistefrågor på kommunpolitiker. Mest nytta gör vi med en tydlig, kraftfull politik som skapar förändring.
Personligen tror jag att de framtida "men" som moderater och socialdemokrater kan  få i framtiden beror på hur vi hanterar vårt samarbete. Sker det som i Åtvidaberg så har partierna ljusa utsikter, där går man in i sin tredje mandatperiod av samarbete.

Jag ska beröra kommunalrådsfrågan:
I stora kommuner är alla nämndordföranden kommunalråd. Kommunalråd är snarare en benämning på att man arbetar heltid. Vi ska se till att organisera det politiska arbetet  så att det blir så mycket gjort som möjligt, till samma politiska kostnad eller därunder. Det är vi överens om.

Jag ska beröra tvisten med centern:
Jag tycker det är synd att centern fokuserat på min person i fyra år. Det har gjort arbetet i Alliansen skört. Det har gjort det politiska arbetet tungt i fyra år, inte roligt exempelvis för kd pch fp eller någon av oss. Jag kunde givetvis vikit undan, lagt mig ned, avstått från att gå i svaromål. Kanske hade det hjälpt: centerns pondus efter 40 år vid makten var ju fortfarande stark trots att man gått från 19 mandat till 9.
Kommunalrådsjobbet kan vara väldigt belvämt, det går att snirkla sig fram, inget säga, inget göra, bara flyta med - och alla tycker man är bra bara för att man finns där. Men vill man som jag engagera sig, göra ett jobb, förändra, ja då vill man också driva frågor.
Det är det sistnämnda som moderata väljare tror jag vill.
Jag hoppas att centern kan lämna personfrågan och bli ett bra oppositionsparti, som vitaliserar och debatterar reella frågor i all slags media, istället för att fokusera på mig. Vimmerby behöver alla sina partier. Men det man just nu mest behöver är en stabil majoritet som kan hålla sams.
Jag ska givetvis värdera min roll de gångna fyra åren och arbeta för att nå en så bra samverkan som möjligt i den nya majoriteten.torsdag 25 september 2014

ITSams brev till Vimmerby Tidning

Här är ITSams brev till Vimmerby Tidning med anledning av artikeln om de läsplattor som skänkts till skolan i Gullringen. Kan vara bra att få en fördjupad version.


Hej,

Efter att ha läst artikeln om iPads i skolan, finner vi en hel del felaktigheter som gör att den första/översta artikeln skapar osäkerhet. 

Hur IT hanteras i Vimmerby kommun är stipulerat enligt ett avtal som är överenskommet mellan Vimmerby och ITSAM, likväl som med övriga ITSAMkommuner. Detta kan varken vi, ITSAM, eller kommunen göra avsteg ifrån. Dessa avtal är inte enbart principer utan bygger på säkerhet, upphandling, kommunallag och krav som finns från myndigheter och skolverket.

Enligt kommunallagen finns det väl stipulerat hur säkerheten i skolor och offentliga byggnader ska vara uppbyggd. Att ha öppet wifi utan inloggning är förbjudet, det måste finnas loggfunktion och spårbarhet. Därav kommer vi osökt in på varför IT utrustning måste inhandlas via ITSAM. I ITSAMs nät är den fysiska säkerheten och informationssäkerheten prio ett. Det finns skarpa krav på detta på riksnivå och Vimmerby har skrivit på detta avtal. Det gör att varje enhet som finns i nätet är certifierat och förberett för detta. Det är en manuell hantering att få in varje enhet i systemen, såväl logistiska system, katalogtjänster och säkerhet. Om en enhet blir stulen måste vi ha möjlighet att blockera den enheten och se till att information inte är nåbar.

Enligt LOU måste enheter över vissa värden upphandlas. Detta har vi med all önskvärd tydlighet märkt av om det inte följs. Därav har ITSAM upphandlade avtal på alla enheter som vi tillåter i nätet. Där är vi stenhårda och inga undantag görs.

Priset på enheter via ITSAM mot vad man kan hitta på Elgiganten eller nätbutiker skiljer sig åt. När det gäller datorer så är det inte äpplen och äpplen man jämför. De enheter vi handlar in har en 18 månaders garanti på att innehållet under tangentbordet är detsamma, det är därför vi certifierar dem. Att ha en konsumentdator blir mycket dyrare i drift plus att de inte har komponenter som är olika från batch till batch. Liknelsen är att ITSAM köper in en Volvo V70 på våra avtal mot daglivaruhandeln säljer en V70 kaross med Saabmotor, men insprutningsmotorn är från Skoda och startmotorn från Rover. Det är inte jämförbart.

Tjänstekatalogen – Vi har en tjänstekatalog som stipulerar priser för enheter och tjänster i ITSAMs nät. Priserna innefattar logistik, service och tillgång till internet och interna resurser på nätet. Supportavgifter finns på alla fysiska enheter då det under en enhets livslängd erfordras någon form av support. Hela livscykeln innefattar även destruktion, som även den är kontrollerad för att på ett miljövänligt sätt se till att återvinning eller vidareförsäljning sker.

Priset på 450:-/enhet är en startavgift vid enstyckeköp. Köps det in en (1) iPad tillexempel, är det en hantering som måste göras. Den ska packas upp, scannas in och registreras i nätet, få ett apple ID och levereras till slutkund. Detta pris är inte statiskt, utan ITSAM skickar en offert när det gäller flera enheter. Detta upplägg är kommunicerat.
Supportavgiften som för iPads är 75:-/enhet (vad 90:- kommer ifrån får ni kolla upp). Detta pris är baserat på förväntat/statistiskt säkerställt behov under en produkts livscykel, samt även möjligheten att ansluta enheten till en säker internetanslutning (om trådlöst nätverk finns i lokalen).

Att skolor får donationer är inget som vi är ovana vid på ITSAM. Det fenomenet finns även i andra kommuner och detta har vi löst utan problem. Det enda vi behöver är en kommunikation med skolan i fråga så inköpet går rätt till, med tilldelad och upphandlad leverantör.

ITSAM har inga som helst problem att ni på tidningen grottar ner i hur vi hanterar IT eller levererar densamma. Vi vore dock väldigt tacksamma om vi kunde ha en kommunikation för att säkerställa fakta i de fall det handlar om priser och rutiner, eller för den delen lagkrav. Det blir mycket rykten när det är rena sakfel i artiklar, det främjar varken oss på ITSAM eller Vimmerbys förvaltningar och skolor. ITSAM har det senaste halvåret arbetat intensivt med att organisera om och städa upp allt i vår väg för att göra rätt. Det är ett arbete som vi fortsätter med högsta fart och detta görs tillsammans med Vimmerby kommun och dess verksamheter. Tillsammans har ITSAM och dess tillhörande kommuner ett avtal där alla är överens om vad respektive part kan kräva och förväntas leverera. Kommer det upp avvikelser från endera håll så är det något vi får lösa internt, kommunerna och ITSAM emellan. Och det gör vi.
 
Vi hoppas och förväntar oss att ha en fortsatt professionell och bra relation med Vimmerby Tidning.

Vänligen Susanne Korduner och Henrik Röste

måndag 15 september 2014

Dagen efter valet

Idag är det måndag och dagen efter valet.
Ny dag, nya möjligheter.
Det kommer att ta några dagar och sannolikt veckor innan vi vet vilka som bildar majoritet i Vimmerby kommun.
Det finns möjlighet för Alliansen, som fortfarande är största block, att regera med SD.
Moderaterna har beslutat att man deltar  inte i ett sådant block.
Också socialdemokraterna har deklarerat detta före valet.
Då återstår förhandlingar mellan olika partier för att nå en politisk majoritet.
Vid årsskiftet inleder en ny majoritet arbetet med att föra Vimmerby framåt och uppåt.

Valets vinnare i Vimmerby är utan tvekan SD. I visa valdistrikt är man uppe i 17 procent! I princip utan att ha några kandidater. Det är utan tvekan rikstrenden man glidit på.
Socialdemokraterna går också framåt, dock mer än rikstrenden. (S) har fått ett oppositionsråd denna mandatperioden, jag tror att det bidragit till att partiet blivit tydligare och har kommit ikapp informationsövertaget en majoritet har.

Vänstern gör en framgång, men mest i Tuna och Locknevi. Istället tappade miljöpartiet ett mandat.
Centerpartiet har rasat i flera val, från 17 mandat ned till 13, sedan 9 i förra valet, nu tog man tillbaka ett mandat. Jag tror inte man är nöjda. Sänket i partiet är att man inte gjort upp med de gamla centerpartisterna och förnyat sig. Ska man kunna komma tillbaka lokalt måste man det. Tror också att Annie Lööf, som gjorde en fantastisk valspurt och var bäst i slutdebatterna, drog några extra väljare lokalt.

Folkpartiet behöll sitt mandat.
Kristdemokraterna tappade ett. Tror att de fått bära en tung börda i socialen, kanske det spelat in.
Vi moderater tappade 3 mandat, jämfört med 2010 förlorade vi mest. Vi gick från 6 mandat till 13 i ett superval 2010, nu justerades dessa siffror. Tittar man inbördes i alliansen har centern och moderaterna nu lika många mandat. Det skiljer 80 röster cirka till centerns fördel, men det får inget utslag i mandatfördelningen.

Min övertygelse är att moderaterna har tappat till SD. Sedan maj 2013 har moderaterna i hela riket dränerats på röster till SD. Det sker också i Vimmerby, även om vi höll emot bättre än Västervik.
Nu är det en ny dag, och nya möjligheter!
Jag ser framåt och hoppas att Vimmerby ska få ett styre med en tydlig majoritet.

Utan SD:

lördag 13 september 2014

Svar på Vimmerby Tidnings kritik idag


Vimmerby Tidning  (Swepress) skriver idag lördag, dagen före valdagen, i en insändare att jag har en näringslivskritisk hållning.
På det sättet vill Swepress ägare påverka valutgången och få tillbaka ett för Swepress mer fogligt centerpartistiskt kommunalråd.
Tror nog inte att näringslivet håller med tidningen om att jag skulle vara näringslivskritisk. Om man bara ska ta företagsrankingen (Svenskt Näringsliv)  så är det lokaltidningen i Vimmerby som har sämst betyg när det gäller förhållningssättet till näringslivet.
Det är företagen själva som ger det betyget.

Men insändaren (varför skriver inte ägaren på ledarplats direkt?) följer upp problematiken med VTT-fastigheten och jag har aldrig påstått att det i grunden är Swepress fel att kommunen nu står med underskott på miljonbelopp efter affären med VTT-fastigheten.
Utan snarare dåvarande kommunledning.
Följande är min personliga bild efter att jag nu har full insyn:

Tryckeribolaget ville lämna Swepress fastighet för att bygga nytt. Man vänder sig till kommunen för medverkan. Problemet kommunen ska lösa är att tryckeriföretaget har ett långt kontrakt med Swepress, fastighetsägaren. Ska man bygga nytt måste man komma ur kontraktet.
Kommunen medverkar enligt följande:
Man tar över hyreskontraktet. Man tecknar ett nytt på 20 år!
Åren 2007-2027 ska kommunen ge Swepress hyra för hela fastigheten, oavsett om den är uthyrd eller inte. Om det är så att man ska ”komma ur” kontraktet (så VTab kan bygga nytt) var det 20 år kvar på befintligt kontrakt då? Betyder det att tryckeriföretaget hade ett minst 25-årigt kontrakt? Varför löste man inte bara ut återstående tid på hyresavtalet?
Nej, det mest troliga är att ett 20-årigt hyreskontrakt är en stark subvention av fastighetsägaren Swepress. Det går svårligen att tolka annorlunda.

Swepress ska själva hyra en del för sin tryckpress. Det finns ytterligare en hyresgäst i fastigheten som betalar hyra. Övrigt är outhyrt. Kommunen tar alltså på sig risken att hyra ut i andra hand i 20 år. När jag tillträdde 2011 var hyresförlusten ca 600.000 per år. Numera är den ca 1 Mnkr per år enligt fastighetskontoret. Om den består i 20 år och inget händer, varken att någon flyttar eller nån kommer till, så är förlusten för kommunen på dagens siffror ca 20 Mnkr.
Facit, säger Swepress, är att VTab etablerade sig. Inget vet om de gjort det ändå? Inget vet vad Swepress pris hade varit. Det jag kritiserat är att dåvarande kommunledningen gjorde en mycket dålig affär.
Vi får aldrig facit. Jag kan bara konstatera att om alla kommunledningar skulle falla för den typen av ”affärer” med näringslivet så skulle snart den kommunala budgeten vara uppäten.

Fundera på om vi haft en reell hyresgäst som ville etablera sig i fastigheten, för att efter tre år köpa den?  Om denne vill köpa fastigheten för att fylla den med egen produktion – hur troligt är det då att priset är rätt när fastighetsägaren har en säker hyresgaranti till 2027? Den affären går troligen inte att lösa och därför är det ingen lokal där man kan etablera företag med ambitionen att växa och förvärva.
Jag konstaterar att arvet efter en centerstyrd kommunledning är att vi börjar på en budget på minus 1o Mnkr. Och det flera år framöver.

Fall två som beskrivs i insändaren, Karlbergsfastigheten, köpte förra kommunledningen för 12 Mnkr. Värdering finns inte kvar i kommunarkivet. Men vi kan väl ändå konstatera att det var ett högt pris för att en bilhandel skulle kunna bygga nytt, oavsett om skadeverkstaden är här eller inte.
Idag är underskottet i den fastigheten cirka 600.000 per år det också. Motivet var att man skulle bygga äldreboende på platsen. Men även med detta medräknat är det en extremt dyr tomt, det ska ju läggas till minst en miljon i rivningskostnad också.
Jag är givetvis glad över VTab och f.d. Karlbergs, numera Skobes.
Mitt ifrågasättande grundar sig på om ”kommunkulturen” i Vimmerby kommun ska vara sådan att vissa företag ska gynnas, andra inte. Det är en svår nöt när man också spelar med arbetstillfällen.
Jag har sagt det förr och säger det igen; jag förstår att Swepress gör det som är bäst för dom, att alla företag gör det som är bäst för dom. Det jag inte förstår är hur politiker kan medverka till så extremt dåliga affärer för skattebetalarna. Däri ligger min kritik.

Politiker ur samma parti kan sedan kritisera att vi bygger industriområden. Men där ger vi alla samma villkor, konkurrensneutralitet. Krönsmon och Ceos har vi att använda; vad avser VTT-fastigheten och Karlbergs har vi bara kostnader.
För att avsluta med att bemöta Swepress påstående att jag skulle vara näringslivskritisk. Det faller på sin egen orimlighet. Jag är fortfarande en del av näringslivet och har varit det länge. Jag har bara ett avbrott som kommunalråd, kanske fyra år till. Vi får se i morron söndag. Om inte är jag tillbaka i näringslivet igen.
Men jag är en del av ett modernt näringsliv, som är samhällsengagerat, som ser att man behöver ett omgivande bra samhälle, en väl fungerande välfärd och ett sammanhang där alla är med; både medarbetare och ägare.  Jag är inte del av ett gammalt, konservativt näringsliv där allt går ut på att själv få så mycket som möjligt, under flaggan att man är viktig för Vimmerby.
Den moderna företagaren ser till att skapa win-win, i annat fall har hen inte kvar sin kund att göra affärer med.

Den gamla tiden har passerat; unga, moderna företagare i Vimmerby kommun ser att bra förskola är bra för deras egna och medarbetarnas barn, bra äldreomsorgs är bra för deras egna och medarbetarnas föräldrar. De vill delta i samhällsbygget därför att de ser att tillsammans är vi starkare. De vill leva och bo i ett aktivt, attraktivt samhälle. För det är de beredda att delta utan att se till egen vinning i första hand, utan se till att vi alla får det bättre. Vi drar varandra och vi stöttar varandra. Det är nya moderaterna i ett nötskal. Win-win.
Jag står inte efter att vara politiker till vilket pris som helst.  Men jag säljer mig heller inte till ett tidningsföretag utan tar mig rätten att berätta min bild mot bakgrund av det jag kan läsa mig till i kommunala handlingar.
Det är mycket möjligt att bevekelsegrunderna för dåvarande kommunledning var så tuffa att man sattes i hård press. Men varför tvingades man inte bara ta över ett hyreskontrakt, utan också teckna på hela 20 år? Det är ju inte ens rimligt.
Men vill väljarna ha ett kommunalråd som ser till att Swepress blir nöjda - då får de rösta tillbaka någon som har förmåga att buga sig djupt för tidningskoncernens vilja..
Jag gör det inte.

Kan vara lösning för Gullringskontoret

Jag för diskussioner med ett nationellt verksamt behandlingsföretag om en ombyggnad av, och etablering i, Gullringshus kontor.
Diskussionen har pågått en längre tid. Jag har personligen sedan i våras jobbat mycket med frågan, och tycker själv att en ombyggnad till lägenheter är den bästa lösningen. Villkoret är att man kan få kostnader täckta med ett 10-årigt hyreskontrakt.
Om företaget nappar på förslaget finns det stora förutsättningar att kommunen kan ta över kontoret.
Jag har haft flera kontakter i arbetet. Sedan en kontakt med ägarfamiljen på försommaren har jag aktivt jobbat med tre olika idélösningar. Två av dem har spruckit men det tredje lever.
 
Det spår som fortfarande är aktuellt är att bygga om till ett behandlingshem. miljön är perfekt.
Vi ser ett företag som har behov av nya lokaler och vid samtalen har jag uppmanat företaget att ta direkt kontakt med ägaren. Jag har också informerat ägaren om samtalen. Företaget har varit vid kontoret och är uppriktigt intresserade.

Ett upplägg jag skissat på är att kommunen hyr ut lokalen på tioårigt kontrakt. Ombyggnationen till rum bekostas av hyresgästen som i gengäld får en självkostnadshyra tills ombyggnaden är betald. På så sätt underlättas etableringen och inga skattepengar används.
Vi får ändå en risk att stå med lokalen men då är den i så fall ombyggd och har andra möjligheter att kommersialiseras. Jag tror dock att om företaget kommer in där så kommer verksamheten att bestå under överskådlig tid, det blir också många arbetstillfällen.

Ett problem är att företaget har kontrakt på nuvarande lokaler ett antal år framåt.
Kontraktstiden får man lösa. Vi har ju ägarens medskick till driften åren framöver och det tar också en tid att bygga om lokalen. Jag vet att företaget som vill etablera sig har som princip att aldrig äga sina lokaler och därför behöver kommunen medverka.

Jag har sagt det hela tiden och säger det igen; det behövs en idé för verksamhet om vi ska kunna ta över kontoret. det här är en idé som kan fungera och jag känner att företaget är uppriktigt intresserade. Jag hade kontakt med dem senast i torsdags morse och senare  i september kommer ledningen till Vimmerby för att titta och diskutera vidare.

Jag kommer därför föreslå kommunstyrelsen på tisdag  att meddela ägaren av kontoret att vi behöver ytterligare tid för att kunna knyta ihop den här idén.

Centerpartiets idé om en statlig myndighet?
Ja, jag kan bara säga lycka till, men i mina öron låter det långt ifrån realistiskt. Centerpartisterna har inte alls varit aktiva i de här arbetet med kontoret. Men alla idéer är välkomna. Den som mest kämpat lokalt för att hitta idéer är Bjarne Lynbeck, (m).

fredag 12 september 2014

Välj aktiva, handlingskraftiga politiker!

När du väljer politiker till kommunfullmäktige och kommunledning vill du väl ha en aktiv politiker.

En politiker som driver frågor, står på sig mot statsmakter, är idérik och hittar lösningar, som arbetar envist för utveckling och tillväxt och som förstår att sätta jobben i första hand.

Men du vill väl också ha politiker som ser till att alla hänger med, som förstår att en kommuns välfärd hänger på att vi har omsorg om alla, att landsbygden och staden samverkar och är beroende av varandra.

Vimmerby har så stora tillgångar och stor potential att bli en riktig tillväxtkommun. Inte bara på turistområdet, utan också i de gröna näringarna på landsbygden och i småföretagen.

Jag har besökt hundratals kommunala medarbetare på mina lyssnarresor. På många arbetsplatser var jag det första kommunalrådet som hälsat på.

Jag vet vilket arbete de gör, vilken energi de lägger ned och hur stor viljan är att göra ett bra jobb.

Mitt engagemang för kommunens medarbetare är stort för de är viktiga, om vi ska kunna hålla kvalité inom vård, omsorg och skola. Men de behöver en engagerad och outtröttlig kommunledning, så den kommunala verksamheten utvecklas.

De behöver också aktiva politiker i nämnder och styrelsen som är tydliga och driver sina frågor mot samförstånd.
Tillsammans kan politiker och kommunens medarbetare göra stordåd i välfärden.

Vi har både en produktion och medarbetare vi kan vara stolta över i Vimmerby kommun.


torsdag 11 september 2014

Vi vill fortsätta förbättra maten!

Under denna mandatperioden har moderaterna i Vimmerby tagit bort det mesta av kylmaten och tillagningskök har byggts upp igen. Det har lett till att gamla och unga nu får mer av sin mat lagad på plats.
90 procent av det kött som lagas i köken i Vimmerby är från Sverige. I snitt i landet ligger det på 50 procent, så i Vimmerby är vi väldigt duktiga på att laga mat på svenska råvaror. Jag är glad över att vi lyckats göra detta på kort tid och inte behöva dra det i den långbänk som politiken i Vimmerby tidigare varit känd för.
Moderaterna vill fortsätta det handlingskraftiga arbete inom maten som vi tagit initiativ till:
Vi vill laga mer närproducerad mat genom att stycka upp upphandlingarna i mindre enheter.
Vi vill låta gamla som har mat genom hemtjänsten få bestämma sina portioner, stora eller små, d.v.s. bättre anpassade till hur mycket man vill äta.
Vi vill också att måltidsbiträden och kockar inom kommunens kök ska få mer fortbildning och inspiration.
Vi vill också att maten till gamla ska vara mer baserad å husmanskost och kända svenska rätter.

Vimarskolan har fått fiber

Arbetet går nu bättre och bättre på Vimmerbys skolor.
Vimarskolan fick kommunalt fiber alldeles nyligen och kör nu för fullt med en mycket högre kapacitet än tidigare.
Det betyder att lärare och elever nu har snabbare tillgång till den kunskap som finns på internet.
Kommunen är fast besluten att fortsätta utbyggnaden av det kommunala fibernätet för att vi vet att det i slutänden gynnar våra invånare allra mest.
De kommunala verksamheterna ansluts nu i hög fart. Det kommer att spara miljonbelopp för kommunens samlade hyreskostnad för fiber.

söndag 7 september 2014

Spurtvecka till valet!


Valrörelsen är i spurtvecka!

Vimmerby Tidning kör två helsidor insändare dagligen och på facebook står inslagen från valrörelsen som spön i backen.

Det är knappt vi hinner med något annat..

Senaste kommunstyrelsen tog en halvdag, därefter åkte vi alla till invigningen av Mötesplats Bullerbyn. En bra satsning av många inblandade, ett fullödigt ”servicecenter” till de boende där från både föreningsliv, organisationer och kommun.

I morgon måndag kommer SKL, Sveriges kommuner och Landsting, till Vimmerby. Det är några utredare som ska hjälpa oss får bukt med bland annat de sociala kostnaderna.

När alla siffror är på rätt väg i kommunen, bland annat låg arbetslöshet och Arbetsmarknadsenheten lyckats få 25 personer av sina inskrivna i arbete eller studier, då fortsätter de sociala kostnaderna att stiga.

SKL kanske kan peka på något som gör att vi kan vända det hela?

Efter valet då?

Nästa år börjar nya nämnder att fungera, utvalda av ett nytt fullmäktige där en ny, eller gammal majoritet, styr.

Funderar du på hur kommunvalet kan sluta?

Idag har Alliansen 26 mandat och de rödgröna 21 mandat. Man kan tycka att det är en betryggande majoritet. Men SD har två mandat däremellan och helt plötsligt skiljer det bara tre mandat för majoriteten. Skulle SD ta två mandat från exempelvis några allianspartier, då är de plötsligt vågmästare. Alliansen 24, rödgröna 21 och SD 4. Då kan Alliansen förlora en omröstning med 24-25.

Både moderaterna och socialdemokraterna, de två största partierna i fullmäktige, har tackat nej till att bilda en majoritet med stöd av SD. Det gjordes tydligt och tidigt i valrörelsen.

Det gör att även en rejäl ökning av rösterna på SD ändå inte ger partiet något direkt inflytande i kommunfullmäktige.

Viktigast av allt – gå och rösta!

söndag 31 augusti 2014

Vi har satsat och investerat i helt rätt tid!


Jag vet inte hur många artiklar Vimmerby Tidning skrivit om Vimmerby kommuns ekonomi.
Knappast någon gång har man lyckats beskriva en helhet, utan endast delar.
Det är ungefär som man skulle beskriva era lån på ert hus eller på er lägenhet, utan att samtidigt beskriva värdet av tillgången.
Ikväll söndag fick jag tillfälle att förklara några ekonomiska termer för publiken på Kröngården, i den utfrågning som dess ordförande Magnus Carlsson så förtjänstfullt genomför vart fjärde år inför valet.
Jag ska ta två exempel:
Man säger att kommunens skuld är 1,3 miljarder kronor.
Rätt är 380 Mnkr kronor. Resterande skulder är det bolagen som har; hyreshus, kraftvärmeverk, elledningar, soptipp, reningsverk, fjärrvärmeledningar, etc.
Kommunens skuld på 380 Mnkr ska ställas mot kommunens tillgångar. Idag är kommunens tillgångar 1.350.000.000 kronor, dvs 1,35 miljarder kronor.
Det gör kommunen till den näst rikaste i Kalmar län och till den 60:e rikaste av landets 290 kommuner.
Hade vi haft 380 miljoner kronor i kassan när vi började denna mandatperiod, i form av fonderingar till välfärdsbyggnader, så hade vi använt dem. Det som fanns var fyra år av sammantaget underskott.
Istället ärvde vi stora behov, både av nyproduktion och renoveringar.
De 380 Mnkr har gått till ny gymnasieskola, nytt äldreboende, ny stor förskola, ny industrimark och fiberinvesteringar på landetsbygden.
Inte något operahus , nationalscen eller liknande.
Vi har byggt under tidernas lägsta ränta och i en konjunktur med gott om arbetskraft.
Jag är stolt över att vi under moderat drivkraft kunna leverera så mycket under mandatperioden.

Investeringen i industrimark brukar kritiseras. Centern tycker vi gjorde för mycket på Krönsmon.
Låt mig ge följande exempel:
Krönsmon och Östra Ceos består av 250.000 kvm bruksfärdig industrimark. Kostnaden lite drygt 70 Mnkr. Det gör i runda tal 290 kronor/kvm mark i investeringskostnad som det ser ut idag.
VA-kollektivets investeringar pågår just nu.
Vi subventionerar maken med ca 100 kronor/kvm. Det ger en kommunal subvention på 25 Mnkr att slås ut på 40 år. Resten av pengarna ska tillbaka till kommunkassan när tomterna säljs.
Om jag slår ut detta som del av skatteintäkterna på 750 Mnkr årligen får jag att kommunen satsar 0,8 promille av skatteintäkterna på industrimark årligen.
Jag vet att det är runda och ej exakta tal, men det ger ändå en bild av hur stor satsningen är i relation till skattebetalarnas insatta medel.
Det är en investering för att befintliga företag ska kunna växa och nya etablera sig.
Säg den kommun som kan vara utan sina företag eller industrimark att etablera sig på.
Jag är stolt över att vi klarat av det som fanns i Översiktsplanen redan 2007 men låg i långbänk förra mandatperioden.
Vill du att Vimmerby kommun ska fortsätta utvecklas och moderniseras, och samtidigt ha koll på ekonomin, så vill vi moderater gärna ha din röst i kommunvalet.

onsdag 27 augusti 2014

Länsstyrelsen svarar om Yxern

-   Länsstyrelsen i Kalmar ställer sig på sjön Yxerns sida. 
-  -  Vi kommer att verka för att vattendomarna hävs och vi kommer att prioritera ärendet om och när det begärs yttrande från oss.
Det säger chefen för Tillväxt- och Miljöavdelningen Eva Brynolf i brev och samtal med mig, efter det att landshövdingen mottog min vädjan om hjälp för Yxern.

I går svarade hon på mitt brev till landshövding Stefan Carlsson:
Jag håller med om att läget är bekymmersamt, inte minst bilderna på strandkanten vittnar om detta. Men som vi alla vet så har verksamhetsutövaren ett tillstånd som gäller, förvisso mycket gammalt, men som vi måste förhålla oss till.
Bakgrunden till att vi i somras sa nej till att dra igång en process om omprövning av tillståndet var att vi helt enkelt inte är prövningsmyndighet, det är i stället Mark- och miljödomstolen.  
Vidare ligger det en ansökan om omprövning av villkoren från verksamhetsutövaren redan nu hos Mark- och miljödomstolen. Ytterligare ett argument från länsstyrelsens sida att inte agera är, att om vi skulle ta initiativ till en omprövning (vilket lagstiftningen tillåter) måste vi minst räkna med att processen tar 2-3 år.
Att Yxens regleringsföretag har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ändrade villkor för minimitappning är givetvis positivt. I den här processen kommer länsstyrelsen sannolikt att vara remissinstans. Om domstolen till sist medger ändringen ser vi detta som den snabbaste vägen att få till stånd en höjning av vattnets miniminivå. Den lagändring som är på gång kan också givetvis vara en lösning, men i nuläget är det svårt att veta när vi kommer igång med ett sådant arbete, först måste beslut tas om den nya lagstiftningen.
Det är en komplex situation men vår bedömning är som sagt att man löser situationen i det korta perspektivet snabbast genom den ansökan som redan nu finns på domstolen.
 /slut på brevet/
-         
Det finns tre möjliga vägar, fortsätter hon i ett följande telefonsamtal med mig med mig, och det är följande:
Länsstyrelsen ingriper, vilket lagstiftningen tillåter, men en sådan process kan ta 2-3 år. Den andra vägen är lagstiftningsändring. Det finns ett förslag som är ute på remiss och som ska bli en proposition i riksdagen i höst. Det förslaget säger att alla vattenverk ska ses över och omprövas.  Till 90 procent säkerhet blir det en skärpt lagstiftning. Den tredje vägen är att invänta Mark- och Miljödomstolens handläggning av ärendet från i somras och jag tror det kommer att ske i september-oktober. De brukar inte ta längre tid på sig. Mot bakgrund om den ändrade lagstiftning som är på gång tror jag beslutet kan bli positivt för Yxern.

Min fråga: Yxern behöver länsstyrelsens stöd,  och  när ni får remisser kan vi räkna med att Länsstyrelsen  stöder ändring av vattendomen?
-         -   Ja, det kan jag nog säga. Vi ser problemen precis som ni och när ärendet kommer hit kommer det att bli prioriterat. Men som sagt, snabbaste vägen under det regelverk som råder är via Mark- och Miljödomstolen, säger Eva Brynolf.

-           

tisdag 26 augusti 2014

Så många jobbar inom privat vård i Kalmar län

Hur många anställda berörs av förslagen om att begränsa, eller till och med förbjuda, privat drivna verksamheter i välfärden? 
I den privat drivna sjukvården jobbar över 40 000 personer. Mer än 38 000 personer arbetar i små och stora äldreomsorgsföretag.
Totalt finns det mer än 160 000 anställda i den privat drivna vården och omsorgen.

Ekonomifakta har tagit fram jämförbar statistik, från SCB, över sysselsatta hos privata vård- och omsorgsföretag i riket och alla län.
Där hittar du uppgifter om hur många som jobbar hos privata vårdgivare i Kalmar länm, hos privata äldreomsorgsföretag, i den privat drivna tandvården och i vård- och omsorgsföretag i andra delar av välfärden.
Du ser också hur antalet privat- och offentliganställda i vård och omsorg har utvecklats över tid. 

Läs på den här länken:


http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/sysselsatta-inom-valfardssektorn/

söndag 24 augusti 2014

Min vädjan till landshövdingen: Stoppa tömningen av Yxern!

Idag har jag skickat ett brev till landshövding Stefan Carlsson, Kalmar.
Sjön Yxern, dess stränder, djurlivet, miljön är nu starkt hotad på grund av en enorm sänkning av vattennivån.
Jag begär nu att landshövdingen och länsstyrelsen akut ska ingripa.
Här är brevet som skickades via mail idag:Vädjan om att Länsstyrelsen akut
stoppar regleringen av sjön Yxern av miljöskäl
/Se också Dnr 535-5273-2014, Länsstyrelsen, 2014-07-10/

(Bifogar två bilder, den ena från nyårsafton 2013, den andra speglas dagens läge. Foto: Tino Åberg)

Regleringen av sjön Yxern, Vimmerby och Västerviks kommuner, orsakar just nu stora skador på miljö och djurliv.
Normalt  sommarvattenstånd i sjön Yxern är 92,29 m.ö.h nu är nivån 1.30 m lägre än normalt.
Enligt vattendom från 1938 tillåts nivåförändringar på nära tre meter, vilket kan ge påverkan på sjön då den har grunda stränder.
Att resultatet utav en sådan vattendom inte är hållbart är lätt att se.
I snart ett år har den så viktiga strandzonen varit torrlagd!

Yxern är Kalmar läns största insjö och har stora värden för kommuninvånarna.
Jag ber dig därför att agera så att tömningen omedelbart stoppas till tillflödet av vatten kan återställa sjön till normal vattennivå.

Yxern har i alla år sedan regleringen startade 1947 (vattendom 1938) succesivt krympt sin vattenspegel och blottlagt sjöbotten.
I ena änden av sjön har 50 ha försvunnit sedan regleringen startade, idag är det totalt igenväxt sump- och träskmark.
Regleringsföretaget innehåller 12 vattenkraftverk på en sträcka från Yxern till havet. Förutom Tekniska Verken i Linköping, som styr över huvuddelen och därför är huvudman, äger privatpersoner och företag vattenkraftverken.
De finns utplacerade på en sträcka som löper Yxeredsån, Totebo, Nässjön, Hjorted, Hjorten, vid Svarteström-Ankarsrum leds vattnet via en tub på 250 meter mellan lilla och stora flugen (Botorpsströmmen), Maren, Tofvehult och vidare mot havet. Både Vimmerby och Västerviks kommuner berörs av regleringen.
Vattendomen medger Regleringsföretaget att sänka eller höja vattennivån med tre meter. Eftersom sjön har grunda stränder blir sänkningen förödande.
Denna torra sommar rapporteras abborrens, gäddans, gösens och ålens lekplatser vara torrlagda. Fiskbeståndet i sjön kommer att påverkas starkt i framtiden.
Det rinner ut 1000 liter per sekund ur Yxern nu, avsevärt mer än tillflödet. Trots den torra sommaren följer regleringsföretaget vattendomen exakt.
Tekniska verket har begärt att få ändra vattendomen och minska sänkningen något men ärendet ligger i väntkorgen på Mark- och Miljödomstolen.

Länsstyrelsen behandlade en vädjan om hjälp i juli. Men ärendet avslutades utan åtgärd.
Jag ber dig att åter lyfta frågan. Länsstyrelsen kan begära omprövning om djurlivet hotas. Man borde också kunna akut stoppa regleringen under dessa omständigheter.
Vattenkraftverken är också gamla. Ingen av dem har fisktrattar som gör att fisken kan passera. För ålen är det ödesdigert eftersom den inte kommer till sina lekplatser.
Fisken går urskillningslöst in i turbinerna och resterna sugs upp i slamsugaren efter verken.

Det finns frivilliga som kämpar för att rädda Yxern.
En av dem är Tino Åberg, telefonnummer 0705433548 och 0492-430 43.

Han kan fördjupa dina kunskaper och vara din guide om du gör ett besök.
Jag vet att du kan agera kraftfullt Stefan, och hoppas du kan engagera dig i denna fråga också.