torsdag 25 september 2014

ITSams brev till Vimmerby Tidning

Här är ITSams brev till Vimmerby Tidning med anledning av artikeln om de läsplattor som skänkts till skolan i Gullringen. Kan vara bra att få en fördjupad version.


Hej,

Efter att ha läst artikeln om iPads i skolan, finner vi en hel del felaktigheter som gör att den första/översta artikeln skapar osäkerhet. 

Hur IT hanteras i Vimmerby kommun är stipulerat enligt ett avtal som är överenskommet mellan Vimmerby och ITSAM, likväl som med övriga ITSAMkommuner. Detta kan varken vi, ITSAM, eller kommunen göra avsteg ifrån. Dessa avtal är inte enbart principer utan bygger på säkerhet, upphandling, kommunallag och krav som finns från myndigheter och skolverket.

Enligt kommunallagen finns det väl stipulerat hur säkerheten i skolor och offentliga byggnader ska vara uppbyggd. Att ha öppet wifi utan inloggning är förbjudet, det måste finnas loggfunktion och spårbarhet. Därav kommer vi osökt in på varför IT utrustning måste inhandlas via ITSAM. I ITSAMs nät är den fysiska säkerheten och informationssäkerheten prio ett. Det finns skarpa krav på detta på riksnivå och Vimmerby har skrivit på detta avtal. Det gör att varje enhet som finns i nätet är certifierat och förberett för detta. Det är en manuell hantering att få in varje enhet i systemen, såväl logistiska system, katalogtjänster och säkerhet. Om en enhet blir stulen måste vi ha möjlighet att blockera den enheten och se till att information inte är nåbar.

Enligt LOU måste enheter över vissa värden upphandlas. Detta har vi med all önskvärd tydlighet märkt av om det inte följs. Därav har ITSAM upphandlade avtal på alla enheter som vi tillåter i nätet. Där är vi stenhårda och inga undantag görs.

Priset på enheter via ITSAM mot vad man kan hitta på Elgiganten eller nätbutiker skiljer sig åt. När det gäller datorer så är det inte äpplen och äpplen man jämför. De enheter vi handlar in har en 18 månaders garanti på att innehållet under tangentbordet är detsamma, det är därför vi certifierar dem. Att ha en konsumentdator blir mycket dyrare i drift plus att de inte har komponenter som är olika från batch till batch. Liknelsen är att ITSAM köper in en Volvo V70 på våra avtal mot daglivaruhandeln säljer en V70 kaross med Saabmotor, men insprutningsmotorn är från Skoda och startmotorn från Rover. Det är inte jämförbart.

Tjänstekatalogen – Vi har en tjänstekatalog som stipulerar priser för enheter och tjänster i ITSAMs nät. Priserna innefattar logistik, service och tillgång till internet och interna resurser på nätet. Supportavgifter finns på alla fysiska enheter då det under en enhets livslängd erfordras någon form av support. Hela livscykeln innefattar även destruktion, som även den är kontrollerad för att på ett miljövänligt sätt se till att återvinning eller vidareförsäljning sker.

Priset på 450:-/enhet är en startavgift vid enstyckeköp. Köps det in en (1) iPad tillexempel, är det en hantering som måste göras. Den ska packas upp, scannas in och registreras i nätet, få ett apple ID och levereras till slutkund. Detta pris är inte statiskt, utan ITSAM skickar en offert när det gäller flera enheter. Detta upplägg är kommunicerat.
Supportavgiften som för iPads är 75:-/enhet (vad 90:- kommer ifrån får ni kolla upp). Detta pris är baserat på förväntat/statistiskt säkerställt behov under en produkts livscykel, samt även möjligheten att ansluta enheten till en säker internetanslutning (om trådlöst nätverk finns i lokalen).

Att skolor får donationer är inget som vi är ovana vid på ITSAM. Det fenomenet finns även i andra kommuner och detta har vi löst utan problem. Det enda vi behöver är en kommunikation med skolan i fråga så inköpet går rätt till, med tilldelad och upphandlad leverantör.

ITSAM har inga som helst problem att ni på tidningen grottar ner i hur vi hanterar IT eller levererar densamma. Vi vore dock väldigt tacksamma om vi kunde ha en kommunikation för att säkerställa fakta i de fall det handlar om priser och rutiner, eller för den delen lagkrav. Det blir mycket rykten när det är rena sakfel i artiklar, det främjar varken oss på ITSAM eller Vimmerbys förvaltningar och skolor. ITSAM har det senaste halvåret arbetat intensivt med att organisera om och städa upp allt i vår väg för att göra rätt. Det är ett arbete som vi fortsätter med högsta fart och detta görs tillsammans med Vimmerby kommun och dess verksamheter. Tillsammans har ITSAM och dess tillhörande kommuner ett avtal där alla är överens om vad respektive part kan kräva och förväntas leverera. Kommer det upp avvikelser från endera håll så är det något vi får lösa internt, kommunerna och ITSAM emellan. Och det gör vi.
 
Vi hoppas och förväntar oss att ha en fortsatt professionell och bra relation med Vimmerby Tidning.

Vänligen Susanne Korduner och Henrik Röste

måndag 15 september 2014

Dagen efter valet

Idag är det måndag och dagen efter valet.
Ny dag, nya möjligheter.
Det kommer att ta några dagar och sannolikt veckor innan vi vet vilka som bildar majoritet i Vimmerby kommun.
Det finns möjlighet för Alliansen, som fortfarande är största block, att regera med SD.
Moderaterna har beslutat att man deltar  inte i ett sådant block.
Också socialdemokraterna har deklarerat detta före valet.
Då återstår förhandlingar mellan olika partier för att nå en politisk majoritet.
Vid årsskiftet inleder en ny majoritet arbetet med att föra Vimmerby framåt och uppåt.

Valets vinnare i Vimmerby är utan tvekan SD. I visa valdistrikt är man uppe i 17 procent! I princip utan att ha några kandidater. Det är utan tvekan rikstrenden man glidit på.
Socialdemokraterna går också framåt, dock mer än rikstrenden. (S) har fått ett oppositionsråd denna mandatperioden, jag tror att det bidragit till att partiet blivit tydligare och har kommit ikapp informationsövertaget en majoritet har.

Vänstern gör en framgång, men mest i Tuna och Locknevi. Istället tappade miljöpartiet ett mandat.
Centerpartiet har rasat i flera val, från 17 mandat ned till 13, sedan 9 i förra valet, nu tog man tillbaka ett mandat. Jag tror inte man är nöjda. Sänket i partiet är att man inte gjort upp med de gamla centerpartisterna och förnyat sig. Ska man kunna komma tillbaka lokalt måste man det. Tror också att Annie Lööf, som gjorde en fantastisk valspurt och var bäst i slutdebatterna, drog några extra väljare lokalt.

Folkpartiet behöll sitt mandat.
Kristdemokraterna tappade ett. Tror att de fått bära en tung börda i socialen, kanske det spelat in.
Vi moderater tappade 3 mandat, jämfört med 2010 förlorade vi mest. Vi gick från 6 mandat till 13 i ett superval 2010, nu justerades dessa siffror. Tittar man inbördes i alliansen har centern och moderaterna nu lika många mandat. Det skiljer 80 röster cirka till centerns fördel, men det får inget utslag i mandatfördelningen.

Min övertygelse är att moderaterna har tappat till SD. Sedan maj 2013 har moderaterna i hela riket dränerats på röster till SD. Det sker också i Vimmerby, även om vi höll emot bättre än Västervik.
Nu är det en ny dag, och nya möjligheter!
Jag ser framåt och hoppas att Vimmerby ska få ett styre med en tydlig majoritet.

Utan SD:

lördag 13 september 2014

Svar på Vimmerby Tidnings kritik idag


Vimmerby Tidning  (Swepress) skriver idag lördag, dagen före valdagen, i en insändare att jag har en näringslivskritisk hållning.
På det sättet vill Swepress ägare påverka valutgången och få tillbaka ett för Swepress mer fogligt centerpartistiskt kommunalråd.
Tror nog inte att näringslivet håller med tidningen om att jag skulle vara näringslivskritisk. Om man bara ska ta företagsrankingen (Svenskt Näringsliv)  så är det lokaltidningen i Vimmerby som har sämst betyg när det gäller förhållningssättet till näringslivet.
Det är företagen själva som ger det betyget.

Men insändaren (varför skriver inte ägaren på ledarplats direkt?) följer upp problematiken med VTT-fastigheten och jag har aldrig påstått att det i grunden är Swepress fel att kommunen nu står med underskott på miljonbelopp efter affären med VTT-fastigheten.
Utan snarare dåvarande kommunledning.
Följande är min personliga bild efter att jag nu har full insyn:

Tryckeribolaget ville lämna Swepress fastighet för att bygga nytt. Man vänder sig till kommunen för medverkan. Problemet kommunen ska lösa är att tryckeriföretaget har ett långt kontrakt med Swepress, fastighetsägaren. Ska man bygga nytt måste man komma ur kontraktet.
Kommunen medverkar enligt följande:
Man tar över hyreskontraktet. Man tecknar ett nytt på 20 år!
Åren 2007-2027 ska kommunen ge Swepress hyra för hela fastigheten, oavsett om den är uthyrd eller inte. Om det är så att man ska ”komma ur” kontraktet (så VTab kan bygga nytt) var det 20 år kvar på befintligt kontrakt då? Betyder det att tryckeriföretaget hade ett minst 25-årigt kontrakt? Varför löste man inte bara ut återstående tid på hyresavtalet?
Nej, det mest troliga är att ett 20-årigt hyreskontrakt är en stark subvention av fastighetsägaren Swepress. Det går svårligen att tolka annorlunda.

Swepress ska själva hyra en del för sin tryckpress. Det finns ytterligare en hyresgäst i fastigheten som betalar hyra. Övrigt är outhyrt. Kommunen tar alltså på sig risken att hyra ut i andra hand i 20 år. När jag tillträdde 2011 var hyresförlusten ca 600.000 per år. Numera är den ca 1 Mnkr per år enligt fastighetskontoret. Om den består i 20 år och inget händer, varken att någon flyttar eller nån kommer till, så är förlusten för kommunen på dagens siffror ca 20 Mnkr.
Facit, säger Swepress, är att VTab etablerade sig. Inget vet om de gjort det ändå? Inget vet vad Swepress pris hade varit. Det jag kritiserat är att dåvarande kommunledningen gjorde en mycket dålig affär.
Vi får aldrig facit. Jag kan bara konstatera att om alla kommunledningar skulle falla för den typen av ”affärer” med näringslivet så skulle snart den kommunala budgeten vara uppäten.

Fundera på om vi haft en reell hyresgäst som ville etablera sig i fastigheten, för att efter tre år köpa den?  Om denne vill köpa fastigheten för att fylla den med egen produktion – hur troligt är det då att priset är rätt när fastighetsägaren har en säker hyresgaranti till 2027? Den affären går troligen inte att lösa och därför är det ingen lokal där man kan etablera företag med ambitionen att växa och förvärva.
Jag konstaterar att arvet efter en centerstyrd kommunledning är att vi börjar på en budget på minus 1o Mnkr. Och det flera år framöver.

Fall två som beskrivs i insändaren, Karlbergsfastigheten, köpte förra kommunledningen för 12 Mnkr. Värdering finns inte kvar i kommunarkivet. Men vi kan väl ändå konstatera att det var ett högt pris för att en bilhandel skulle kunna bygga nytt, oavsett om skadeverkstaden är här eller inte.
Idag är underskottet i den fastigheten cirka 600.000 per år det också. Motivet var att man skulle bygga äldreboende på platsen. Men även med detta medräknat är det en extremt dyr tomt, det ska ju läggas till minst en miljon i rivningskostnad också.
Jag är givetvis glad över VTab och f.d. Karlbergs, numera Skobes.
Mitt ifrågasättande grundar sig på om ”kommunkulturen” i Vimmerby kommun ska vara sådan att vissa företag ska gynnas, andra inte. Det är en svår nöt när man också spelar med arbetstillfällen.
Jag har sagt det förr och säger det igen; jag förstår att Swepress gör det som är bäst för dom, att alla företag gör det som är bäst för dom. Det jag inte förstår är hur politiker kan medverka till så extremt dåliga affärer för skattebetalarna. Däri ligger min kritik.

Politiker ur samma parti kan sedan kritisera att vi bygger industriområden. Men där ger vi alla samma villkor, konkurrensneutralitet. Krönsmon och Ceos har vi att använda; vad avser VTT-fastigheten och Karlbergs har vi bara kostnader.
För att avsluta med att bemöta Swepress påstående att jag skulle vara näringslivskritisk. Det faller på sin egen orimlighet. Jag är fortfarande en del av näringslivet och har varit det länge. Jag har bara ett avbrott som kommunalråd, kanske fyra år till. Vi får se i morron söndag. Om inte är jag tillbaka i näringslivet igen.
Men jag är en del av ett modernt näringsliv, som är samhällsengagerat, som ser att man behöver ett omgivande bra samhälle, en väl fungerande välfärd och ett sammanhang där alla är med; både medarbetare och ägare.  Jag är inte del av ett gammalt, konservativt näringsliv där allt går ut på att själv få så mycket som möjligt, under flaggan att man är viktig för Vimmerby.
Den moderna företagaren ser till att skapa win-win, i annat fall har hen inte kvar sin kund att göra affärer med.

Den gamla tiden har passerat; unga, moderna företagare i Vimmerby kommun ser att bra förskola är bra för deras egna och medarbetarnas barn, bra äldreomsorgs är bra för deras egna och medarbetarnas föräldrar. De vill delta i samhällsbygget därför att de ser att tillsammans är vi starkare. De vill leva och bo i ett aktivt, attraktivt samhälle. För det är de beredda att delta utan att se till egen vinning i första hand, utan se till att vi alla får det bättre. Vi drar varandra och vi stöttar varandra. Det är nya moderaterna i ett nötskal. Win-win.
Jag står inte efter att vara politiker till vilket pris som helst.  Men jag säljer mig heller inte till ett tidningsföretag utan tar mig rätten att berätta min bild mot bakgrund av det jag kan läsa mig till i kommunala handlingar.
Det är mycket möjligt att bevekelsegrunderna för dåvarande kommunledning var så tuffa att man sattes i hård press. Men varför tvingades man inte bara ta över ett hyreskontrakt, utan också teckna på hela 20 år? Det är ju inte ens rimligt.
Men vill väljarna ha ett kommunalråd som ser till att Swepress blir nöjda - då får de rösta tillbaka någon som har förmåga att buga sig djupt för tidningskoncernens vilja..
Jag gör det inte.

Kan vara lösning för Gullringskontoret

Jag för diskussioner med ett nationellt verksamt behandlingsföretag om en ombyggnad av, och etablering i, Gullringshus kontor.
Diskussionen har pågått en längre tid. Jag har personligen sedan i våras jobbat mycket med frågan, och tycker själv att en ombyggnad till lägenheter är den bästa lösningen. Villkoret är att man kan få kostnader täckta med ett 10-årigt hyreskontrakt.
Om företaget nappar på förslaget finns det stora förutsättningar att kommunen kan ta över kontoret.
Jag har haft flera kontakter i arbetet. Sedan en kontakt med ägarfamiljen på försommaren har jag aktivt jobbat med tre olika idélösningar. Två av dem har spruckit men det tredje lever.
 
Det spår som fortfarande är aktuellt är att bygga om till ett behandlingshem. miljön är perfekt.
Vi ser ett företag som har behov av nya lokaler och vid samtalen har jag uppmanat företaget att ta direkt kontakt med ägaren. Jag har också informerat ägaren om samtalen. Företaget har varit vid kontoret och är uppriktigt intresserade.

Ett upplägg jag skissat på är att kommunen hyr ut lokalen på tioårigt kontrakt. Ombyggnationen till rum bekostas av hyresgästen som i gengäld får en självkostnadshyra tills ombyggnaden är betald. På så sätt underlättas etableringen och inga skattepengar används.
Vi får ändå en risk att stå med lokalen men då är den i så fall ombyggd och har andra möjligheter att kommersialiseras. Jag tror dock att om företaget kommer in där så kommer verksamheten att bestå under överskådlig tid, det blir också många arbetstillfällen.

Ett problem är att företaget har kontrakt på nuvarande lokaler ett antal år framåt.
Kontraktstiden får man lösa. Vi har ju ägarens medskick till driften åren framöver och det tar också en tid att bygga om lokalen. Jag vet att företaget som vill etablera sig har som princip att aldrig äga sina lokaler och därför behöver kommunen medverka.

Jag har sagt det hela tiden och säger det igen; det behövs en idé för verksamhet om vi ska kunna ta över kontoret. det här är en idé som kan fungera och jag känner att företaget är uppriktigt intresserade. Jag hade kontakt med dem senast i torsdags morse och senare  i september kommer ledningen till Vimmerby för att titta och diskutera vidare.

Jag kommer därför föreslå kommunstyrelsen på tisdag  att meddela ägaren av kontoret att vi behöver ytterligare tid för att kunna knyta ihop den här idén.

Centerpartiets idé om en statlig myndighet?
Ja, jag kan bara säga lycka till, men i mina öron låter det långt ifrån realistiskt. Centerpartisterna har inte alls varit aktiva i de här arbetet med kontoret. Men alla idéer är välkomna. Den som mest kämpat lokalt för att hitta idéer är Bjarne Lynbeck, (m).

fredag 12 september 2014

Välj aktiva, handlingskraftiga politiker!

När du väljer politiker till kommunfullmäktige och kommunledning vill du väl ha en aktiv politiker.

En politiker som driver frågor, står på sig mot statsmakter, är idérik och hittar lösningar, som arbetar envist för utveckling och tillväxt och som förstår att sätta jobben i första hand.

Men du vill väl också ha politiker som ser till att alla hänger med, som förstår att en kommuns välfärd hänger på att vi har omsorg om alla, att landsbygden och staden samverkar och är beroende av varandra.

Vimmerby har så stora tillgångar och stor potential att bli en riktig tillväxtkommun. Inte bara på turistområdet, utan också i de gröna näringarna på landsbygden och i småföretagen.

Jag har besökt hundratals kommunala medarbetare på mina lyssnarresor. På många arbetsplatser var jag det första kommunalrådet som hälsat på.

Jag vet vilket arbete de gör, vilken energi de lägger ned och hur stor viljan är att göra ett bra jobb.

Mitt engagemang för kommunens medarbetare är stort för de är viktiga, om vi ska kunna hålla kvalité inom vård, omsorg och skola. Men de behöver en engagerad och outtröttlig kommunledning, så den kommunala verksamheten utvecklas.

De behöver också aktiva politiker i nämnder och styrelsen som är tydliga och driver sina frågor mot samförstånd.
Tillsammans kan politiker och kommunens medarbetare göra stordåd i välfärden.

Vi har både en produktion och medarbetare vi kan vara stolta över i Vimmerby kommun.


torsdag 11 september 2014

Vi vill fortsätta förbättra maten!

Under denna mandatperioden har moderaterna i Vimmerby tagit bort det mesta av kylmaten och tillagningskök har byggts upp igen. Det har lett till att gamla och unga nu får mer av sin mat lagad på plats.
90 procent av det kött som lagas i köken i Vimmerby är från Sverige. I snitt i landet ligger det på 50 procent, så i Vimmerby är vi väldigt duktiga på att laga mat på svenska råvaror. Jag är glad över att vi lyckats göra detta på kort tid och inte behöva dra det i den långbänk som politiken i Vimmerby tidigare varit känd för.
Moderaterna vill fortsätta det handlingskraftiga arbete inom maten som vi tagit initiativ till:
Vi vill laga mer närproducerad mat genom att stycka upp upphandlingarna i mindre enheter.
Vi vill låta gamla som har mat genom hemtjänsten få bestämma sina portioner, stora eller små, d.v.s. bättre anpassade till hur mycket man vill äta.
Vi vill också att måltidsbiträden och kockar inom kommunens kök ska få mer fortbildning och inspiration.
Vi vill också att maten till gamla ska vara mer baserad å husmanskost och kända svenska rätter.

Vimarskolan har fått fiber

Arbetet går nu bättre och bättre på Vimmerbys skolor.
Vimarskolan fick kommunalt fiber alldeles nyligen och kör nu för fullt med en mycket högre kapacitet än tidigare.
Det betyder att lärare och elever nu har snabbare tillgång till den kunskap som finns på internet.
Kommunen är fast besluten att fortsätta utbyggnaden av det kommunala fibernätet för att vi vet att det i slutänden gynnar våra invånare allra mest.
De kommunala verksamheterna ansluts nu i hög fart. Det kommer att spara miljonbelopp för kommunens samlade hyreskostnad för fiber.

söndag 7 september 2014

Spurtvecka till valet!


Valrörelsen är i spurtvecka!

Vimmerby Tidning kör två helsidor insändare dagligen och på facebook står inslagen från valrörelsen som spön i backen.

Det är knappt vi hinner med något annat..

Senaste kommunstyrelsen tog en halvdag, därefter åkte vi alla till invigningen av Mötesplats Bullerbyn. En bra satsning av många inblandade, ett fullödigt ”servicecenter” till de boende där från både föreningsliv, organisationer och kommun.

I morgon måndag kommer SKL, Sveriges kommuner och Landsting, till Vimmerby. Det är några utredare som ska hjälpa oss får bukt med bland annat de sociala kostnaderna.

När alla siffror är på rätt väg i kommunen, bland annat låg arbetslöshet och Arbetsmarknadsenheten lyckats få 25 personer av sina inskrivna i arbete eller studier, då fortsätter de sociala kostnaderna att stiga.

SKL kanske kan peka på något som gör att vi kan vända det hela?

Efter valet då?

Nästa år börjar nya nämnder att fungera, utvalda av ett nytt fullmäktige där en ny, eller gammal majoritet, styr.

Funderar du på hur kommunvalet kan sluta?

Idag har Alliansen 26 mandat och de rödgröna 21 mandat. Man kan tycka att det är en betryggande majoritet. Men SD har två mandat däremellan och helt plötsligt skiljer det bara tre mandat för majoriteten. Skulle SD ta två mandat från exempelvis några allianspartier, då är de plötsligt vågmästare. Alliansen 24, rödgröna 21 och SD 4. Då kan Alliansen förlora en omröstning med 24-25.

Både moderaterna och socialdemokraterna, de två största partierna i fullmäktige, har tackat nej till att bilda en majoritet med stöd av SD. Det gjordes tydligt och tidigt i valrörelsen.

Det gör att även en rejäl ökning av rösterna på SD ändå inte ger partiet något direkt inflytande i kommunfullmäktige.

Viktigast av allt – gå och rösta!