lördag 26 mars 2011

Vilken potential!

Veckans höjdare skedde i fredags.
Då besökte jag, tillsammans med riksdagsman Jörgen Andersson (m) och gruppledare Björn Swedborg ( m) två fantastiska företag i Vimmerby; V-Tab AB och Zobra AB. Båda speciella.
V-Tabs nye platschef David Artmark, hitflyttat från Stockholm (bara det!) berättade om tryckeriet som växer varje dag.
Nu är man snart trångbodda i sin relativt nybyggda fastighet. Det finns dock tomt att ta av om man behöver. 

Zobra AB på Tallholmen, med VD Michael Engstrand, växer också oavbrutet. Här äger man själv över 30.000 kvm fabriksyta och kan växa i men eftersom allt nu är uthyrt är det delvis stopp.
Zobra har också förvärvat ett nytt norsk märke i belysningsbranschen, och flyttat detta till vimmerbyfabriken.

När man besöker företagen i Vimmerby ser man vilken potential som finns i kommunens näringsliv. Nu gäller det att skapa grogrund och en bra dialog med kommunen så vi kan hjälpas åt med utvecklingen. Politiken har stor del i hur näringslivet utvecklas, om man vill ta nödvändiga initativ.
För Vimmerbys del är vi vid sista testen av vår nye näringslivschef.
Vi står också inför beslut att börja projektera industriområdet Krönsmon, ett projekt vi nu sätter hög fart i.
Och till årets andra Företagsfrukost på måndag är det över 80 anmälda - fantastiskt!

Industrimark...ja, hur står det egentligen till med det? Åkte häromkvällen runt på södra industriområdet och såg att vi faktiskt har en hel del tomter lediga, men vi har också möjlig mark att exploatera mellan nya fotbollsplanen och Finnvedens tomt, där man nu startat upp bygget.
Man säger att det är sur mark och pålning som gäller på Ceosområdet. Säkert är det så. Men allt ska ses i skenet av den progonoskostnad man lagt på Krönsmon. Om nu det är en hyffsat bra prognos, så är det området kostsamt att exploatera.
Vi föreslår nu att man förprojekterar för 1,4 Mnkr och att vi färst därefter kan få fram kostnader, etapper och annat i området så vi kan bli mer precisa.
Personligen tycker jag annars att det ligger bra; finns många mervärden för många, att få ett industriområdet vid Krönsmon.
Därmed inte sagt att vi inte kan förtäta på södra industriområdet, när vi får granska det hela lite närmare.

När vi har riksdagsmän i stan, så tar vi dem till Näs. Så också denna gång där Jörgen fick uppleva den fantastiska utställningen. Vi tog också en lunch och samtalade om just Näs.
Regionförbunders Kulturplan diskuterades i Västervik i veckan och jag hoppas att Näs nämndes flera gånger där. Uppenbart är kanske 15 av de 25 miljonerna redan uppbokade av "instituioner" - alla tillgängliga i södra länsdelen - och vi kommer självklart att hävda och söka ett verksamhetsbidrag till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs i 2012 års budget.
Utvecklingbidrag också, självklart men det primära och viktiga är ett årligt verksamhetsstöd precis som de övriga kulturinstitutionerna får.

Äldreomsorgen blev föremål för en lång diskussion i alliansgruppen i måndags. Det är bra att debatten kommer igång om vår budget. Det handlar ju om att prioritera. Måndagskvällen blev lång.
Efter tisdagens KS hade vi nämndordförandemöte på kvällen. Det är möten jag ser fram emot. Under lediga former, utan protokoll, träffas vi nämndordföranden för att diskutera uppkomna frågor senaste månaden och frågor som är på väg upp. Det främjar sammanhållningen och helhetssynen. Är mycket tacksam över att så många ställer upp, vi kan ge varandra så mycket på dessa träffar.

På onsdagskvällen - phuu, det blev tre kvällar denna vecka... - så träffadse jag Bullerby Cups huvudfunktionärer och jag ska inte gå in på diskussionen, men vill i denna blogg offentligt säga:
- Vilket bra jobb ni gör! Ni är över 500 funktionärer som drar hit över 10.000 människor under en sommarvecka och alla ger er strålande betyg för ert värdskap. Ni är värda all erskänsla och kommunen anser jag ska ställa upp med det de kan, för att skapa denna unika fotbollsupplevelse. Ett stort tack från kommunen till er alla för ert fantastiska arbete.
- Jag önskar er stort lycka till kommande sommar.

***
När detta skrivs är det lördag morgon och nu väntar en pimpeltur på Yxerns is. Det är nu storabborrarna går in grund i solskenet!
Det ska bli härligt med frisk luft, fiske, äggmacka och kaffe!

söndag 20 mars 2011

En spännande vecka laddad med kontraster!

I veckan mötte jag ledningen för Arla Foods i Vimmerby och Åbro Bryggeri tillsammans med Vemabs VD i ett enligt mitt tycke mycket bra möte.
Vi diskuterade framtidens behov av energi, vatten och avlopp för de båda företagen och vad vi kan göra tillsammans. Industriavtalen har vi i kommunen, vare sig vi vill inte inte, men dessa hindrar oss självklart inte från att ta nya diskussioner för att hitta win-win-lösningar för alla parter.
Nya processer sattes igång, och vi får anledning att återkomma till vad dessa leder.

Bygger ut
I onsdags hade jag besök av en företagare som vill bygga ut och nyanställa 15 personer. (Det är dessa möten som verkligen höjer temperaturen i jobbet!).
En del formalia ska nu till innan det blir klart. Återkommer när företaget själva gör offentlighet av sin satsning.

Samma kväll besökte jag ett välfyllt årsmöte med Villaägarna i Vimmerby, en livfull förening med mycket engagemang och energi.
En dryg timmes pratstund blev det och jag fick också träffa grannen, förre kommunalrådet Bengt Johanson.
Bengt berättade att han satt över 20 år som kommunalråd. Någon hade räknat ut att det var 7000 dagar drygt, och jag hade bara suttit 75 dagar som kommunalråd.
Det är klart att Bengt har massor av erfarenhet, även om jorden snurrat ett antal varav under de åtta år som gått sedan han slutade. Jag får anledning att lyssna och lära av min gode granne framöver!
På eftermiddagen kom också länets moderata ombudsman Peter Hemgard, Kalmar och hälsade på. Vi fick en hel del att prata om.

Nätverket
Torsdag och fredag var jag på nätverk för kommunalråd i Östergötlands kommuner plus Eksjö, Tranås, Vimmerby och Västervik här ifrån Småland. Det är Centrum för Kommunstrategiska Studerier vid Linköpings Universitet som arrangerar dessa, och det är två dagar med kvällsmingel emellan.
Otroligt nyttigt att få utbyta erfarenheter med andra kommunalråd och på dessa möten skippar vi partifärgen. Vi pratar om jobbet som sådant, delar erfarenheter och ger tips och idéer till varandra.
Som ny uppskattar jag detta mycket. Det ska bli ett antal träffar varje år under mandatperioden och här finns massor att lära som jag hoppas ska utveckla mig i jobbet.

Veckan avslutades med pimpeltävling på sjön Risten i Ösergötland och Juttern i Vimmerby kommun. Det blev prisplats på lördagstävlingen i alla fall. Bra färg i ansiktet också efter två strålande solskensdagar och nu är det frågan om det blir sista pimpelfisket på lördag, eller om det blir att börja träna på golfranchen...? Vad skönt att ha några fritidsintressen att bryta av med!

Budgetarbetet
Nu närmar sig också Dialogdagarna i början på april, då vi ska diskutera budgeten mer ingående. Alliansen har möte måndag kväll för att bland annat diskutera nytt äldreboende. Det blir säkert lite budgetdebatt där också.
Jag har bestämt mig för att följa proceduren och inte värdera varken det ena eller det andra förrän jag hört nämndernas/förvaltningschefernas förslag.
Däremot vill jag skicka med följande text hämtat från skriften "Strategier för kommunal hushållning" utgiven av RKA, Rådet för främjandet av Kommunala Analyser:
"Organisationer blir inte per automatik framgångsrika. Och en uppnådd framgång behöver inte nödvändigtvis vara bestående. Bakom varje framgångsrik organisation ligger det hårt och långsiktigt arbete som riktat sig både internt i organisationen, externt mot de som organisationen finns till för och mot den omgivning som organisationen är en del av."

Jag vill slutligen framhålla att kommunens budget ska tas som en helhet, där prioriteringar görs i jämförelse med varandra. Vi har gott om pengar i kommunen, med en balans på 1 miljard kronor. Så en hel del kommer att bli gjort och levererat också 2012.
För att inte säga det allra mesta.
Jag ser fram emot bra diskussioner med både Allians och opposition i vårt gemensamma mål att få Vimmerby på fötter och bli en ekonomisk A-kommun.

torsdag 17 mars 2011

Kommentar till KD:s utspel i VT idag

Kristdemokraterna (KD)  går idag ut i Vimmerby Tidning och deklarerar att man inte ställer sig bakom det budgetförslag Alliansen lade i kommunstyrelsen. Man har redan efter en veckas grävande i social- och omsorgsnämnd lyckas finna att inget går att spara där.
I den verksamhet som står för de gemensamma tjänsterna; ekonomi, personal, utredning d.v.s hittar KD 6-7 miljoner kronor på samma utredningstid. Det är bra och jag är den förste att bejaka sparbeting. Frågan är dock om det inte handlar om att byta stol på en gubbe; från ekonomi- och personalkontoret till Omsorgsförvaltningen? För lönen ska väl betalas ut av någon i vilket fall?
Självklart ska vi vända upp också kommunstyrelseförvaltningen men om vi hittar fler miljoner där så är det inte meningen att Omsorgsnämnden i så fall ska sluta leta efter sina.
Det Göran Gustafsson (kd) i tidningsartikeln har rätt i, är att det går att spara i administrationen generellt. Och det hoppas jag att Dialogdagarna ska visa, även om nu KD vill profiliera sig i tidningen innan dessa dagar och kanske med det skapar mer oro än lugn.
Vi står dock inför en stor IT-investering som till en början blir kännbar, för att därefter ge effektiviseringar. När den är gjord förväntar jag mig att större krav kan riktas mot att minska administrationen tvärs över hela kommunkoncernen. Vimmerby kommuns IT-stöd ärgenerellt, milt sagt, inte uppdaterat idag på förvaltningsnivå.

Om nu Vimmerby kommun ligger 40 Mnkr över kostnaderna för jämförabara kommuner, tror då KD att man kan hämta dem överallt utom i omsorgen och i socialen, där man själv har ordförandeposterna?
Omsorgsnämnden har överträtt sin budget med 25 Mnkr de senaste fyra åren. I det perspektivet kanske det inte spelar någon roll vad Alliansen sätter för sparbeting. Jag hoppas dock att Omsorgsförvaltningen  ännu en gång ska se över hur man gör saker i processerna, hur ledarskap ute i organisationen och utförande fungerar, hur strukturen är upplagd, hur väl den sparande kulturen är implementerad hos alla medarbetare. Jag hoppas också att Socialnämnden ska fortsätta jämföra sig med hur andra kommuner jobbar när det gäller försörjningsstöd. Kanske det finns saker att lära, eftersom andra kommuner kan göra andra tolkningar av regelverket än man gör i Vimmerby?
Det kräver en mer långgående analys än den KD nu gjort på en vecka.

Viktigt är nu att man låter förvaltningarna arbeta fram sina förslag. Debatten kommer när vi prickar in effektivitetslösningarna .
Viktigt i sammanhanget är också att få in en kultur, i hela organisationen, som skapar ständiga förbättringar och inte bara i budgetprocessen. Vi kan helt enkelt inte blunda för att vår verksamhet kostar 40 Mnkr mer.
Vi kan inte då säga att "det går inte" - när andra jämförbara kommuner visat att det går. Lösningarna är väl inte patenterade? Förvaltningarna måste jämföra sin verksamhet med andras i andra kommuner, och inte avbryta sökandet med att säga "det är annorlunda i Vimmerby" eller "se här, här har vi inte samma förutsättningar".

Utan utmaningar och problem skapas inga lösningar eller idéer. Att avbryta detta idéarbete med att efter en veckas arbete gå ut i tidningen och säga att det inte går, bidrar inget till processen.
Det KD tror sig vinna i sympati, förlorar alla på eftersom det inte bidrar till att få rätsida på vår ekonomi.
Det är ett krafttag vi måste ta, jag kommer att stå upp för det, för jag förstår vad som krävs.
Det är därmed fritt för vilken nämndordförande som helst och ställa sig bakom mig om man vill ha vindskydd...

Personligen har jag en rad sparförslag men anser inte att jag efter drygt 70 dagar på posten kan precisera precis alla. Och om vi gör det; hur väl arbetar då förvaltningarna med att hitta egna?
Jag måste ta hjälp av förvaltningarna och därför ska vi låta dom jobba den tid vi gett dem.
Att som KD ge dem, mitt i arbetet, en signal att de inte behöver leta så mycket för att politiken kommer att minska sparkraven är ju inte särskilt fruktbart, enligt den erfarenheten jag har.
Nej, förvaltningarna ska räkna med att de siffror vi givit förväntas uppnås.
Sedan ska vi diskutera, utifrån förslagen på Dialogdagarna, på vad sätt.
Jag välkomnar KD:s röst i debatten, även om jag tycker deras analys har gått väl snabbt.

söndag 13 mars 2011

En budget ska processas från grunden

Jag trodde inte att det gick att missuppfatta, särskilt som kommunens process med budgetdirektiv fungerat på samma sätt i flera år.
Den 6-7-8 april sker diskussionen runt rambudgeten och först senare kommer detaljerna.
Det vi presenterade i veckan som gick var budgetdirektiven avseende det totala belopp som varje nämnd behöver banta med, och till april ska man ha beskrivit konsekvenserna och även tagit hänsyn till de visioner och långa målsättningar man har.
Kraven från VT:s ledarskribent och också PRO:s ordförande (i en insändare) är att undertecknad efter två månader och 10 dagar på posten ska fördela runt 700 miljoner kronor och också säga vilka som får pengar och vilka som inte får pengar.
På något konstigt sätt tycker man att det är ett kraftfullt ledarskap.
Jag kan väl på rak arm säga; det är det inte. Det är snarare tvärtom. Dumt.
Det är inte kraftfullt varken i en kommun eller i ett företag.
Likheten är för övrigt slående mellan en kommunal organisation och ett företags organisation.
Viktigast är insikten. Att medarbetare och mellanschefer förstår, långt in i märgen, vad som behöver göras. För att detta ska ske är två saker viktiga:
1) Medarbetarna och mellancheferna måste själva göra analysen.
2) Man ska också själva föreslå åtgärdsplanen.
Varför? Därför att man är närmast produktionen och implementerar bäst om man har insikt och närhet.
Därefter flytttas problematiken till "säljkår", d.v.s till de som möter kunderna. här sker prioriteringarna. Hur kan vi effektivsera utan att värdet till kunden minskar.
Tänk om det vore så enkelt att styrelseordförande i ett bolag gick in i detalj och sa exakt vad som skulle göras operativt! Alla som driver företag ser nog orimligheten i detta,
I en kommun är det dessutom än mer komplicerat; här finns många bolag i koncernen och både styrelseordförande och VD i "dotterbolagen".
Jag har full tillit till den process vi nu genomför, både i partierna och i förvaltningarna. Tids nog kommer vi till prioriteringarna och för egen del kommer jag att vara tydligt med vad jag anser ska göras.

Alf Wesik i VT gav mig rådet i vintras att ta det lungt, lägga en sten i taget, bygga grunden.
Jag får väl rikta det rådet till honom nu; ta det lungt, vi tar en sten i taget, bygger grunden. Omsvängningen kommer,även om det kommer att ske som en Finlandsbåt; bromsen i, sakta avstannande, envis vändning, därefter full uppväxling igen.

Varför är det då så viktígt att medarbetare och chefer får insikt? Jo, det man tar in i alla celler i kroppen styr ens beslut och handlingar, det sker per automatik och är ständigt pågående, dagligen, alltid.
Om man däremot ska göra det någon annan sagt, utan att förstå varför, utan att "adoptera" idén, utan att förstå - då kommer "sparbeting" bara bli en tillfällig kampanj, nåt som vi gör just nu men inte sedan, inte långsiktigt. Målet är ju att få alla i kommunen att ha stor omsorg om pengar, tid och material.
Just därför ska arbetet göras ute i organisationen. Man har fått beloppen kommunen och respektive nämnd måste minska sin omslutning med.
Nu ska arbetet göras.
Jag ska vara i högsta grad delaktig och närvarande i processen när väl konsekvensbeskrivningarna kommer.


UPPSKATTNING
Många Vimmerbybor fick uppskattning vid Företagarnas årliga gala i veckan. Jag vill instämma i hyllningskören. Det är roligt när framgång får bekräftelse.

KVÄLLSMÖTEN
I veckan har jag varit och pratat för Lions manliga och kvinnliga klubbar och det var kul att träffa detta gäng av ideellt arbetande människor. Hur länge finns de kvar? Hur länge till finns det människor som vill abeta ideellt? Lions gör ett fantastiskt jobb med sin välgörenhet, viktigt att också dom får uppmuntran.
Veckan som kommer besöker jag Villaägarförening i Vimmerby, en intresseförening som tillvaratar villaägarnas intressen.
Ska försöka prata om framtidens Vimmerby, nya bostadsområden bland annat.

STADSFESTMÖTE
I veckan har vi ovkså ett stadsfestmöte igen. Hoppas att vi denna gång kan hitta en eller flera huvudmän så planeringen kommer igång.
Det finns nog inte någon som missunnar kommuninvånarna en hel dags stadsfest med mat, dryck och underhållning.
Det kan bli en bra avslutning på augusti månad!

torsdag 10 mars 2011

Debattsvar till Centerstigs inlägg i VT


Med anledning av förre kommunalrådet Carl-Axel Centerstigs inlägg i Vimmerby Tidning rörande VTT-avtalen, skickade jag i onsdags följande debattinlägg till Vimmerby Tidning:
Jag är den förste att instämma i att det är en svår balansgång; vilka beslut leder till utveckling och vilka beslut leder åt annat håll?
Kvar står dock faktum att ansvarsposten, som också är kopplad till ett stort förtroende både från väljare och politikerkolleger, är utsatt för hårt tryck. Det är i de ögonblicken det är bra att det mesta som rör kommunstyrelsens ordförande är reglerat i både reglemente och kommunlag.
Jag tror alla kommunalråd upplever faktum i den tes som finns enskilt i näringslivet när det gäller affärer med kommunen: ”Kommunen ska sälja billigt till mig och köpa dyrt av mig”.
Som enskild medborgare och företagare kan man tycka så om man själv är inne i den affären. Jag tycker det är rätt att man som företagare försöker göra en så bra affär som möjligt. Man har i affärsögonblicket inget ansvar för motparten, kommunen, utan bara ansvar för sin egen del i affären. Men motsvarande ansvar åvilar kommunens representanter.
Jag är säker på att kommunmedborgarna som kollektiv hellre ser att kommunen sköter sina affärer på ett rättvist sätt, likvärdighetsprincipen ska råda och kommunallagens regler om hushållning med kommunens resurser är också tillämpliga. Beslut som medför nya jobb är givetvis bra, men de ska fattas ur ett rättviseperspektiv; företag ska behandlas likvärdigt samtidigt som kommunen ska uppfylla sitt hushållningsansvar för ekonomin.
Kommunen har viktiga välfärdsfrågor att sköta. Det innebär bland annat att man inte bör ta upp lån av privata företag till höga räntor, eller för den delen låna ut räntefria miljonbelopp till företag.
Jag har fått förmaning av bl.a. annat oppositionen, som öppnade mitt första fullmäktigesammanträde med orden: ”Micael Glennfalk ska inte tro att man kan sköta kommunen som ett företag.” Det var ett sätt att hälsa välkommen. Centerpartiet hälsade välkommen på ungefär samma vis i förhandlingen om olika poster. Till det goda hör att efter två månader har jag utmärkta samarbeten och kontakter med både oppositionen och centerpartiet, så man får väl tolka det hela som en effekt av valet.
Men till de som framförde profetian vill jag nu säga efter drygt två månader på posten: ”Om Vimmerby kommun skötts utefter företagsekonomiska principer hade vi inte behövt lägga en krisbudget eller inträtt i så dåliga och ogenomtänkta avtal som vi gjort.”
Carl-Axel Centerstigs långa inlägg förmår jag inte kommentera i detalj. Jag kan bara säga att jag inte är överens med honom, ens i någon enda del, av hans bedömningar. Tvärtom, kommunen har förhandlat uruselt och att man skrivit avtal som nu belastar kommunens ekonomi för många år framåt.
Följande av besluten Centerstigs administration och kommunstyrelse fattat rörande VTT-affären är jag inte överens med:
1)      Kommunen har lånat ut 4 miljoner i 10 år, ränte- och amorteringsfritt till ett enskilt ägt företag. Jag anser att likvärdighetsprincipen innebär att samtliga företag i kommunen i så fall har rätt till samma stöd.
2)      Att åta sig att hyra ut en privat fastighet som industrihotell i andra hand, utan vinstmöjlighet men under stor risk, är oansvarigt. Åtagandet är under 20 år och skulle det stå helt hyrestomt skulle det kosta över 50 miljoner kronor under perioden. Nu har det kostat knappt 600.000 kronor 2010, kostnaderna fortsätter nu 2011 och även fortsättningsvis om vi inte lyckas hyra ut de 1000 kvm som stått tomma sedan avtalet skrevs.
3)      Att uppta kommunalt lån av ett privat företag på 1.010.000 kronor till 8,5 procent ränta i 20 års tid. Jag anser att en kommun ska låna pengar på bank eller av andra kreditinstitut. I detta fall lånade kommunen till hög ränta, i det andra fallet lånade man ut till noll ränta. Är detta ansvarsfull politik?
4)      Att upprätta avtal till sådan nackdel för kommunen att man svårligen kan komma ur dem utan skadestånd.
Revisorerna påpekade i sin revisionsberättelse för år 2008 att avtalet ”inte får anses följa försiktighetsprincipen” vilket väl kan betraktas som ett understatement. Man anmärkte också att ”förekomsten av dessa fordringar och (låne)villkoren inte redovisades i förvaltningsberättelsen”, inte heller i noten till "långfristiga fordringar" i balansräkningen.
Hela affären föranledde också kommunens revisorer att ställa frågor.
Jag är av den uppfattningen, och har den ambitionen, att kommunens affärer inte ska föranleda några frågor av den typen.
Jag har belyst avtalen och föreslagit kommunstyrelsen fatta beslut med anledning av dem, vilket också kommunstyrelsen gjort. Nu ges redovisningen till fullmäktige som information.
Fotnot: Idag torsdag fick jag mailbesked av red.chef Alf Wesik att Vimmerby Tidning "är tveksam" att publicera debattinlägget.

söndag 6 mars 2011

Dags att bita i de sura äpplena...

Det gick dåligt för Vimmerby kommun 2010.
Ekonomiskt.
Dagens Industri skrev i veckan: 286 kommuner i Sverige gick med vinst 2010. 14 gick med förlust.
Bland dem Vimmerby kommun.

Det första jag vill säga är att väldigt många barn och väldigt många gamla i kommunen har fått en bra service.
Väldigt många kommunalt anställda har gjort ett strålande arbete 2010.
Det är viktigt att komma ihåg.
Det är inte medarbetarnas fel att kommunen gått dåligt.
Kommunens ekonomi är politikernas yttersta ansvar.
Det är viktigt att inse det nu när vi startar upp budgetarbetet för 2012. Veckan som kommer ger kommunstyrelsen nämnderna budgetdirektiv och som alla kan räkna ut; det kommer att bli knapert med pengar för samtliga.
Vi måste vända den kommunala ekonomin från dålig till bra, och även om det är svårt att vända på ett år så ska vi ta greppet.
Många kommer att protestera, många vill prioritera upp sina verksamheter men nu om någonsin är det viktigt att politiker i alla nämnder tar sitt ansvar och se till att hålla den budget man får tilldelat.
Det kommer inte att räcka att bara spara. Vi måste också göra saker annorlunda. Vi måste våga pröva andra lösningar än de vi haft de senaste fyra åren. Allt går att förbättra, det är utgångspunkten.

Om elevantalet minskar så måste det påverka antalet anställda i skolan.
Om antalet omsorgsbehövande äldre blir fler måste det också påverka.
De flesta vill ha mer pengar, mer lön, mer folk. Löneökningar, som inte går att ta ut av kunden (skattebetalarna) genom höjda skatter och taxor måste resultera i att det blir färre anställda.
Färre anställda minskar den totala lönesumman och det går inte att komma ifrån än att ska man förbättra ekonomin i en organisation, så är den totala lönesumman den del som måste minska.
Färre anställda som ska klara ungefär lika mycket genom effektiviseringar.
Gåtan är svår att lösa eftersom alla tycker de jobbar så effektivt som möjligt.
Att göra samma sak med mindre pengar, färre anställda, brukar resultera i utbrända människor.
Så effektiviseringar måste till. Arbetsuppgifter måste försvinna i kommunen.
Lösningen är nya idéer, nya sätt, annat "tänk" och vi politiker kan bidra till detta genom våra beslut.

Samtidigt som rörelsen Vimmerby kommun är olönsam står vi inför stora investeringar, investeringar som hotar öka skuldbördan ännu mer.
När nu budgeten ska ta form i nämnderna gäller det dels att våga ta obekväma beslut, men också att våga tänka annorlunda organisatoriskt.
Annars kan vi hålla på och harva tills hela skatten läggs på räntor istället för på välfärd.
Kommer inga pengar som en skänk från ovan finns inga alternativ.

Positivt i sammanhanget är att arbetslösheten minskar, fler får jobb och den lokala industrin ser ut att gå bra.
Hade vi stått inför en lågkonjunktur, svaga statsfinanser och annat elände hade uppgiften blivit näst intill omöjlig.
Nu kan vi vända i ett i övrigt positivt klimat.
Men det kommer att handla om att våga bita i de sura äpplena.
För egen del vill jag att Vimmerby kommun ska vara en ekonomisk A-kommun före 2014 och då måste greppet tas nu.
Jag är beredd att ta det ansvaret.