onsdag 26 november 2014

Webbsända fullmäktigemöten en bra idé


Höstens två fullmäktigemöten i Vimmerby kommun med den nya majoriteten har pågått till midnatt.
Det får vi acceptera då vi har många nya ledamöter, nytt presidium och en helt ny majoritet. Alla har vi att reflektera över framförallt det senaste mötet:

-         Ordföranden behöver stöd och hjälp av sitt presidium och sina tjänstemän. Därför var det bra att kommunsekreteraren och kommunchefen sattes på var sin sida. Exempelvis skulle propositionsordningar kunna dras direkt av kommunsekreteraren istället för av ordföranden, som då får mer tid att bli varm i kläderna. Jag vet av egen erfarenhet, när jag tillträdde som ordförande i kommunstyrelsen, att just propositionsordningar (utsortering av många lagda yrkanden) kräver att man gjort det några gånger. Också regelverket för replikskifte är något som kommunsekreteraren kan hjälpa till med.

-         Oppositionen har mycket talartid. Bra. Det är naturligt att man nu i början har en vilja att gå in i detalj i ärendena. Vi kan vänta oss en ökad profiliering av partierna. Ska mp, v, kd, c, fp och sd in i varje fråga så har vi en opposition som tar mer talartid än den tidigare oppositionen. Vi får nog räkna med det fortsättningsvis.

-         Långa inlägg behöver begränsas. Tyvärr är jag själv den största syndaren. När man väl står där i talarstoolen har jag så mycket att säga, och så många att bemöta, att tiden drar iväg. Jag blev ”knackad” några gånger av ordföranden vilket jag är tacksam över. Jag måste själv bli bättre på att vara mer konkret och kortfattad.

-         Majoriteten bör kunna samla sina inlägg nu när vi bara är två partier där och har gemensamma gruppmöten. Jag tror också att kommunalråden inte behöver gå upp i varje fråga utan att vi kan komma överens om vem/vilka som tar vilka debatter. Det kommer att spara talartid.
Detta är högst personliga reflektioner. Taket ska vara högt i fullmäktige, mötet bevakas av pressen och en stor publik och partierna måste ges tillfälle att breda ut sig lite. Att mötena kommer att ta till kl 21.30 får vi nog vara beredda på, men det klockslaget bör också vara gränsen. Då är mötestiden 3 timmar.

Det har föreslagits webbsända möten, faktiskt redan förra mandatperioden men då ansåg den dåvarande majoriteten det för dyrt. Nu har frågan väckts igen av centerns nya gruppledare och jag kan tycka att det är en god idé. Dels utökas möjligheten för fler att lyssna in, intresset för politiken kan öka, och kanske också nivån på debatten kan hållas på en bra nivå när man vet att mötet sänds via webben.
Med tanke på att fullmäktige endast bevakas av en enda tidning, och konkurrensen till denna tidning endast utgörs av nätet, är det en viktig informations- och demokratifråga.
Vi får undersöka hur det kan ske och till vilka kostnader.

lördag 22 november 2014

Miljonstödet till Vimmerby Tidning bekymrar


Vimmerby Tidnings ledarskribent Alf Wesik går över gränsen i lördagens ledare där han beskriver oss politiker i allmänhet, och mig och Helen Nilsson (s) i synnerhet, som ”rena lyxfällor”.
Det är en ledare full av osaklighet, full av populism och – som om inte det räckte – full av okunnighet.
Wesik skriver, jag citerar:
”Jag bara säger det – tur att det inte blev en majoritetskoalition med ännu flera partier, för då kanske vi hade haft en fyra-fem kommunalråd att finansiera. Den nuvarande modellen med miljonbelopp för kommunalråd i lilla Vimmerby är bedrövligt irriterande.
Dessutom kommer ständiga jävssituationer att bli fallet. För varje gång kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska ta beslut om besparingsåtgärder, måste samtliga kommunalråd lämna lokalen. För de kan ju inte gärna besluta om besparingar, och själva vara värsta lyxfällor.
Vem ska ta beslut om kostnader för nya kontor och möbler, nya tjänstebilar, om påfyllning av representationsbudgetar och tilldelning av styrelseuppdrag. De själva? Eller den handfull politiker som inte är kommunalråd?  Är detta överhuvudtaget lagligt?
Såna här viktiga och principiellt avgörande frågor borde väl presenteras före valet och inte efter. Jag är övertygad om att valresultatet hade blivit annorlunda.” /slut citat/


För att börja med det sista betr. ”före och efter valet”: Både (s) och (m) var tydliga med en blocköverskridande överenskommelse beroende på valresultat, före valet. Tror inte Wesik var närvarande på någon valdebatt, däremot...
Övrigt: kan en ledarskribent av en lokaltidning inte ens kontrollera om det är lagligt av en politisk fullmäktigeförsamling att välja flera kommunalråd? Bedrövligt att slänga ur sig ett sådant påstående.
Två kommunalråd i Vimmerby är enligt Wesik ”en lyxfälla”, innebärande också att vi är jäviga när vi ska ta ekonomiska beslut. Bedrövlig slutsats, och en stor lögn spridd i 10.000 tidningsexemplar.

Många kommer att undra varför jag besvarar denna ledare över huvud taget. Jag ska här klargöra varför: varje gång jag blir osakligt angripen av Wesik (indirekt tidningens ansvarige utgivare och ägare), kommer jag att påpeka samma sak både här och i sociala medier, d.v.s. förklaringen till varför tidningen är så aggressiv mot mig som politiker:
Vimmerby Tidning (ägaren och ansvarige utgivaren) är upprörd över att jag visat att tidningen årligen, sedan 2007, får ett miljonstöd av Vimmerby kommun. Det stödet ska pågå fram till 2027. Stödet består i att kommunen hyr tryckerilokalen i andra hand, och på så sätt garanterar tidningen hyra för lokaler som inte går att hyra ut. Snacka om lyxfälla!
Man beskriver gärna att politiker slösar pengar genom att de får hög månadslön (läs låg timlön) men inte gärna det man själv tar emot av skattepengar.

I sanning förhåller det sig så här:
Wesik har fria tyglar av ägaren (som är ansvarig utgivare och måste hållas ytterst ansvarig för de övertramp hans anställde ledarskribent gör) att göra vilka påhopp han vill på min person. Det är därför tidningens ledare, när det rör mig, ser ut som en kopia av sämsta Facebook-inläggen. Inte någonstans, annat i de insändare tidningsägaren och Wesik själva ser ut att skriva under anonym signatur, angrips jag så osakligt och personligt som i Wesiks ledare.
Också tidningens fastighetschef Ingvar Bäckman användes, taktiskt lördagen innan valsöndagen, för att i en insändare rikta ett angrepp. Detta för att jag visat på det miljonbidrag tidningen får av kommunen i den s.k VTT-affären.
Och det miljonstödet bekymrar. Vi behöver pengar till annat än till hyrestäckning åt tomma lokaler ägda av Vimmerby Tidning. För all del, Karlbergsfastigheten var också en dålig affär som möjliggjorde för Vimmerby Tidning att få en ny hyresgäst i sina lokaler. Men kommunen fick ge 12 Mnkr för Karlbergsfastigheten och den kostar nu minst 500.000 årligen där den står!
Satsningarna på Krönsmon och Östra Ceos är i skenet av dessa "affärer" mycket prisvärda!
När kommer Wesik att reflektera över dessa slöserier med skattepengar?

I praktiken är det så att tidningen har blivit ett stort problem för ”vimmerbyandan” – i senaste näringslivsrankingen uppfattade företagen tidningen som företagsfientlig. Wesik har själv svårt att skriva något positivt över huvud taget, i synnerhet om Vimmerby kommuns arbete. Det begär jag inte, men om han positivt ska medverka till att vi går framåt i Vimmerby kommun måste han begränsa sin vilja till populism.
För att klargöra kommunalrådsekvationen (vilket Wesik kunde gjort):
Utgångspunkten är att ett heltidsanställt kommunalråd i Vimmerby har 90 % av en riksdagsmans lön. Idag är 90 procent ca 54.000 kronor i månaden. Alla övertid inkluderad. Jourtiden är 24 timmar per dygn, 365 dagar om året undantaget lagstadgad semester då jag får ta in ersättare.

Timpenningen, d.v.s. den ersättning jag har för varje timme jag arbetar oräknat jour dvs att ständigt vara tillgänglig, är lägre än den jag hade som typograf på Vimmerby Tidning, penningvärdet justerat.
Lönehöjningarna för kommunalråden beslutas indirekt av riksdagen. Så har det varit sedan urminnes tider. Även med centerpartistiska kommunalråd. Men saken har uppmärksammats först sedan jag blev kommunalråd, och mig gillar inte tidningen därför att den tvivelaktiga VTT-affären, - där tidningsföretaget fick miljonbelopp och får fortfarande av kommunen -  kom upp efter att jag tillträtt.

Idag har vi ett kommunalråd 100 %, en vice ordförande 55%  (inkl. sammanträdesarvoden), ett oppositionsråd 50%. Det gör totalt 2,05 tjänster ungefär.
Efter nyår kallar vi både ordförande och vice ordförande för "kommunalråd".
Det är fortfarande en ordförande , en vice ordförande , ett oppositionsråd.
Vi ökar alltså vice ordförande-tjänsten till heltid samt minskar oppositionsrådstjänsten till 35%.
Denna totalt 30% ökning av anställningarna i kommunstyrelsen innebär i reda pengar ca 200.000 kronor plus socialt.
Vi spar in dessa pengar plus ytterligare några hundra tusen genom en organisationsförändring. Förändringen innebär att tunga poster får ”all inclusive”, d.v.s. fasta ersättningar med sammanträdesarvoden inbakade, exempelvis kommunalråden (ordförande + vice ordförande) samt ordförande i socialen och barn- och utbildning, vilka får deltidstjänster. Hela upplägget är inte ett dugg konstigt. Tvärtom, ökar det möjligheten till politiskt engagemang och politisk påverkan av majoriteten.
Och de politiska kostnaderna blir totalt billigare, vilket inte Wesik noterar med en enda bokstav.

Wesiks utblick, vet vi sedan tidigare, är ytterst begränsad. Eksjö exempelvis har tre ”kommunalråd” vilket finns beskrivet tidigare i en artikel i hans egen tidning, mängder av kommuner har flera kommunalråd. Ändå skriver Wesik: ”Är detta överhuvudtaget lagligt?”. Formuleringen är retorisk, och endast skriven för att misstänkliggöra, för att skapa en negativ inställning till politiker.
Nej, ska man mötas av respekt, ska man tillföra något till debatten, då måste man vara både påläst, inläst och se sammanhangen.
Speciellt med tanke på den "lyxfälla" tidningsföretaget skapat åt kommunen, där man får en miljon om året i hyresbidrag till sin fastighet.  Var i näringslivet i övrigt kan man hitta en sådan uppgörelse..?
Snacka om att kasta sten i glashus!
Idag får kommunen kämpa på många fronter, med stora problem med utflyttning, ökat antal äldre, ökade sociala kostnader. En front som tar mycket energi är den vi har gentemot tidningen. 
En för Vimmerby kommun övervägande negativ tidning, som inte samtidigt beskriver det positiva i samhället och kommunen, är tyvärr till stor nackdel för kommunens utveckling. I det är kommunen och företagen överens. Det ser vi i det betyg tidningen får i näringslivsrankingen.
Vimmerby är inte betjänt av det, alla förlorar.
Det vi andra ser; fantastisk utveckling med nybyggnationer, utveckling av besöksnäring, låg arbetslöshet, företag som går mycket bra, välfärdsarbetare som uträttar storverk - det ser inte tidningen alls.  
Det är dåligt både för tidningen, kommunen och för oss som bor här.
Tidningens ägare och ansvarige utgivare borde se till att det får ett slut och skapa en annan policy för hur tidningen ska agera på ledarplats.