söndag 6 mars 2011

Dags att bita i de sura äpplena...

Det gick dåligt för Vimmerby kommun 2010.
Ekonomiskt.
Dagens Industri skrev i veckan: 286 kommuner i Sverige gick med vinst 2010. 14 gick med förlust.
Bland dem Vimmerby kommun.

Det första jag vill säga är att väldigt många barn och väldigt många gamla i kommunen har fått en bra service.
Väldigt många kommunalt anställda har gjort ett strålande arbete 2010.
Det är viktigt att komma ihåg.
Det är inte medarbetarnas fel att kommunen gått dåligt.
Kommunens ekonomi är politikernas yttersta ansvar.
Det är viktigt att inse det nu när vi startar upp budgetarbetet för 2012. Veckan som kommer ger kommunstyrelsen nämnderna budgetdirektiv och som alla kan räkna ut; det kommer att bli knapert med pengar för samtliga.
Vi måste vända den kommunala ekonomin från dålig till bra, och även om det är svårt att vända på ett år så ska vi ta greppet.
Många kommer att protestera, många vill prioritera upp sina verksamheter men nu om någonsin är det viktigt att politiker i alla nämnder tar sitt ansvar och se till att hålla den budget man får tilldelat.
Det kommer inte att räcka att bara spara. Vi måste också göra saker annorlunda. Vi måste våga pröva andra lösningar än de vi haft de senaste fyra åren. Allt går att förbättra, det är utgångspunkten.

Om elevantalet minskar så måste det påverka antalet anställda i skolan.
Om antalet omsorgsbehövande äldre blir fler måste det också påverka.
De flesta vill ha mer pengar, mer lön, mer folk. Löneökningar, som inte går att ta ut av kunden (skattebetalarna) genom höjda skatter och taxor måste resultera i att det blir färre anställda.
Färre anställda minskar den totala lönesumman och det går inte att komma ifrån än att ska man förbättra ekonomin i en organisation, så är den totala lönesumman den del som måste minska.
Färre anställda som ska klara ungefär lika mycket genom effektiviseringar.
Gåtan är svår att lösa eftersom alla tycker de jobbar så effektivt som möjligt.
Att göra samma sak med mindre pengar, färre anställda, brukar resultera i utbrända människor.
Så effektiviseringar måste till. Arbetsuppgifter måste försvinna i kommunen.
Lösningen är nya idéer, nya sätt, annat "tänk" och vi politiker kan bidra till detta genom våra beslut.

Samtidigt som rörelsen Vimmerby kommun är olönsam står vi inför stora investeringar, investeringar som hotar öka skuldbördan ännu mer.
När nu budgeten ska ta form i nämnderna gäller det dels att våga ta obekväma beslut, men också att våga tänka annorlunda organisatoriskt.
Annars kan vi hålla på och harva tills hela skatten läggs på räntor istället för på välfärd.
Kommer inga pengar som en skänk från ovan finns inga alternativ.

Positivt i sammanhanget är att arbetslösheten minskar, fler får jobb och den lokala industrin ser ut att gå bra.
Hade vi stått inför en lågkonjunktur, svaga statsfinanser och annat elände hade uppgiften blivit näst intill omöjlig.
Nu kan vi vända i ett i övrigt positivt klimat.
Men det kommer att handla om att våga bita i de sura äpplena.
För egen del vill jag att Vimmerby kommun ska vara en ekonomisk A-kommun före 2014 och då måste greppet tas nu.
Jag är beredd att ta det ansvaret.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar