lördag 26 februari 2011

Rörande avtalsgranskningen i Vimmerby kommun

(Här kommer helgens söndagskrönikan redan lördag morgon.)

Idag lördag protesterar förra kommunledningen Centerstig/Forsberg mot mitt PM rörande avtalsskrivningar, bland annat Industriavtalen, avtalen med en förvaltningschef, avtalen med Vimmerby Tidning och tryckeriförening, etc.
Jag skickade kompletterande uppgifter till tidningen igår, en del av det tog tidningen in.
Inledningsvis är det rätt att Centerstig/Forsberg inte skrev indusgtriavtalen 2003. Detta rättade jag idag i Vimmerby Tidning och bad om ursäkt för felskrivningen. Det var Larsson/Sjöberg som skrev under dom.
Centerstig/Forsberg tillträdde dock 2006 och kunde ha omförhandlat avtalen.

Så här lyder mitt svar till Vimmerby Tidning i en oklippt version. Det med kursivt markerade har VT klippt bort:

Till Vimmerby Tidning/
Kommentar till dagens artikel ”Flera oklara avtal ses över”.
Industriavtalen skrevs redan 2003 och 2004. Dessa avtal skrevs under av dåvarande kommunalrådet Leif Larsson och kommunchefen Mats Sjöberg, inte Centerstig/Forsberg som felaktigt anges i mitt PM, ett skrivfel jag ber om ursäkt för.
När avtalen kontrollerades professionellt i juni 2010 konstaterade man att avtalet under fem år tillämpats på fel sätt. Det betyder att Centerstig/Forsberg under sin period i kommunledningen åren därefter kunnat påverka avtalets fortsättning om man tagit kontakt med de aktuella företagen. Någon sådan kontakt finns inte noterad. Det sägs dock att i september var tre personer från kommunen, bland annat Centerstig,  på Arla, dock finns ingen notering om vad som sades, ingen återrapportering muntligt eller skriftligt finns arkiverat.
Förlusterna i avtalen noterades ganska snabbt på att avtalen börjat verka. Redan 2005-2006 har man ha fått besked om, genom ekonomisk förlustredovisning, att avtalen borde tillämpats på annat sätt. Då hade man haft chansen att få avtalen tillämpade på rätt sätt i exempelvis VA-nämnden. Men när så lång tid förflyter, som till våren 2010, innan kommunen sänder förslag till företagen om förhandling så har man ingen, enligt bedömning, juridisk möjlighet att få avtalen ändrade.
Om så hade skett hade man haft chans att slippa hela eller delar av det miljonunderskott i kommunkassan som nu avtalen resulterar i.

Överenskommelsen med enskild tjänsteman som också nämndes i mitt PM skrevs under av Centerstig/ Forsberg.
Avtalen med Vimmerby Tidning och tryckeriförening, som bland annat innebar att kommunen lånat 1.000.000 kronor av Vimmerby Tidning till 8,5% ränta och i 20-25 års löptid, (i papperen kallat för ”förhöjd hyra”, men fakta är att man påför ränta i 20-25 år på beloppet varför det kan betraktas som ett lån) har skrivits under i ett fall av Centerstig/Forsberg och i ett annat fall av en annan kommunchef Christer Johansson. Dessa avtal redovisas i ett kommande PM till kommunstyrelsen.
När det gäller den juridiska granskningen: Industriavtalen togs fram av Teknik & Service och det är sannolikt att man anlitat extern juridisk hjälp från förvaltningens sida. Men vem handlar upp den? Varför användes inte kommunjuristen?
I flera avtal jag tittat på har ingen hjälp använts av kommunens jurist, vad jag kan se, och det är själva syftet med det förslag jag lade till. En anställd jurist borde vara den kompetens man först vänder sig till vid granskning. Självklart innebär ”firmateckning” ett ansvar hos kommunledningen men jag har stor förståelse för att man som kommunledande anställd måste lita på underställd personal. Samma gäller politiker; de måste kunna lita på författade avtal, känna tillit.
Mitt förslag, som tillkommit efter granskning av flera olika avtal, går ut på att skapa hängslen och livrem avseende avtal som är udda, som inte följer gängse norm; att låta kommunjuristen som expertis handla upp all annan juridisk expertis, att signera granskning, att beskriva avtalet förståeligt för politiker, etc.
Det Alf Wesik skriver ”jag kan inte uppskatta hur många äldreboende vi skulle tvingas lägga ned om Åbro Bryggeri upphör” är inte relevant i sakfrågan. Det finns inga meningsskiljaktligheter i synen på hur viktigt företagande är för Vimmerby kommun.

/slut på inlägget i VT/

Jag har inga kommenterarer till att, och varför, VT väljer att stryka delar i svaret. Det står dem naturligtvis fritt att redigera de texter de publicerar.

Dock några kommentarer till Centerstigs/Forsbergs svar i VT idag:
1) Redan när Centerstig/Forsberg tillträdde 2006 fanns flera miuljoner i en upparbetad förlust beroende på avtalet. En ansvarsfull ledning tar tag i sådant, och låter det inte passera utan noteringar på åtgärder. Eftersom avtalet innebär en subvention på omkring 2,5 miljoner kronor av Åbros VA årligen borde det varit så angeläget att man gått till VA-domstolen med det hela redan 2006. Då hade man haft chans att förändra. Nu vann istället avtalet kraft av att man väntade.
2) Avtalet med VTT-Grafiska är tvärtom vad Centerstig beskriver, en nackdel för kommunen. Det innebär en kommunal förlust på 590 000 kronor 2010 och lokalerna är inte alls uthyrda. Att ta över hyresansvar från en fastighetsägare på 20 år, att ta lån av samma fastighetsägare och att inte juridiskt granska avtalet ur kommunens synvinkel är minst sagt anmärknmingsvärt. Jag återkommer till det avtalet i ett kommande PM till kommunstyrelsen. Dessutom innebar avtalet 20 Mnkr i saneringskostnad, ränte- och amorteringsfritt lån i miljonklassen i tio år. Likvärdighetsprincipen, som kommunen ska tillämpa, innebär i praktiken att kommunens alla företag kan kräva samma sak.  Oavsett facit, en sådan stor subvention till ett enskilt företag borde fullmäktiges ledamöter krävt detaljerad redovisning av. Just därför tar jag upp och ger den detaljerade redovisningen nu i mina PM.
3) Tjänstemannaavtalet är ofattbart. Hur kan man få lön för två tjänster utan att arbeta 16 timmar per dygn? Vilka konsulter har granskat det avtalet?
4) Avtalspensionerna har fullmäktige sagt ska gälla 37 personer. Ändå är det 43 som fått dem. Avtalspensionerna ska vara lika och de tjänster som fått dem ska inte återbesättas. Tre av avtalen ser vid en första granskmning ut att vara olika de övriga. Dessa tre är för de tre tidigare kommuncheferna. Revisorerna granskar nu avtalen och vi får återkomma till det.

Jag vill avslutningsvis säga att jag som kommunalråd inte vill ärva varken frågor eller manér av tidigare kommunalråd.
Jag är starkt kritiskt till det sätt man (kommunalråd och hela tre kommunchefer samtidigt) skött kommunen tidigare, och anser att min framgång i valet beror på att väljarna ville ha förändring, ett annat manér. Jag räknar med att mitt arbete som kommunalråd också granskas kritiskt, därför vill jag öppna så mycket som möjligt för att slippa göra alltför många fel.
Ambitionen är att allt ska på bordet, att kommunen ska bli transparent och att förhindra att avtal som är udda eller inte följer norm slinker igenom så långt som till fullmäktige i framtiden.
Jag ägnar mina tre första månader åt detta, just bara för att skapa rutiner för att sådant inte kan upprepas.. Därefter är det full fart framåt!

måndag 21 februari 2011

Guldglans till Vimmerby genom Mats

Söndagsblogg på måndagen igen.
Ursäkta, men...
Återigen är det detta (härliga) pimpelfiske som gör att man inte orkar skriva söndag kväll...
Kom hem från Stockholm och Pimpel-SM på Mälaren med en färsk SM-mästare vid min sida i bilen.
Mats "frisören" Johansson tog guld i äldre herrveteranklassen på nära 11 kg abborre, i 20 graders kyla och lite vind men mycket sol.
Vimmerby har fått ännu en guldmedaljör - stort grattis till Mats som gav Vimmerby lite guldglans genom sin medalj.
Själv hade jag drygt hälften av av Mats hade och satt ändå bara 100-200 meter ifrån. Men så olika kan fisket vara.
Dagen efter tog vi en fjärdeplacering tillsammans i lag-SM, det är tredje gången ett Vimmebylag kommer precis utanför prispallen.

VECKAN SOM GÅTT
In tisdags mötte jag ägarna till Nils Holgerssons Värld, f.d Lilla Landet. De satsar för fullt nu, bland annat med en höghöjdsbana de byggt.
De hoppas kunna bygga ut sin anläggning ännu mer. Det är härligt när holländska entreprenörer kommer till kommunen, stort lycka till i fortsättningen.
En annan av Vimmerbys stora attraktioner Kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs hade styrelsemöte i torsdags i Stockholm. Jag var med för första gången och fick vara med om en livfull debatt om planerna i Näs. Det var roligt och givande och jag tror att vi kan åstadkomma mycket i den här styrelsen.
Verksamhets- och utvecklingsplaner diskuterades livligt hela dagen.
Jag fick också möjligheten till ett samtal med Saltkråkans VD Nils Nyman när vi diskade upp efter styrelsen i Astrid Lindgrens lägenhet på Dalagatan. Saltkråkan visar upp ett fantastiskt engagemang för både ALV och Näs, men också för Vimmerbys utveckling i stort. Vi var ganska överens om att allt hänger samman, i ett starkt samarbete finns bara vinnare. Jag ser fram emot fortsatt styrelsearbete i Näs.

VISIONSARBETE
I tisdags och onsdags var det då äntligen dags, nämndordförandena visade upp sitt visions- och målstyrningsarbete för presidiet och dagen efter, på onsdasgskvällen, samlades vi för årets första ordförandemöte där visionsarbetet var på bordet.
Det är spännande visioner man har i nämnderna. Glädjande är att alla har prioriterat verksamheten enligt modellen mindre dit för mer hit. Det finns sparmål också. Det gör att man kan samlas kring ett tillväxtmål om man kan kalla det så, samtidigt som man sätter flera sparmål.
Sannolikheten är mycket stor att nämnderna får avsevärt mindre pengar i 2012 års budget. Ska vi jämföra oss med andra kommuner ska Vimmerby kommuns utgifter ned 40 miljoner (räknat 2010).
Det är nu inte enbart via sparande man når dit; också genom samarbete, hängrännetänk i förvaltningarna, utlägg av verksamheten till privata aktörer, etc.
Nästa steg i budgetprocessen kommer i mars då vi ska skapa budgetdirektiven.

NY NÄRINGSLIVSCHEF
Ny Näringslivschef ska det bli så småningom. En ny tjänst på stadskansliet. Fem är kallade till intervju och i torsdags kväll mötte jag en man från Norrland på ett hotell i Stocholm för en anställningsintervju. Han flög från Luleå och jag var ju redan i Stockholm för styrelsemöte.
Intervjuerna fortsätter nu om en vecka med de fyra övriga.

onsdag 16 februari 2011

Ingen ska gå hungrig från skolmaten

Idag onsdag har Vimmerby Tidning en artikel som beskriver att eleverna vid Vimmerbys skolor inte får äta hur mycket de vill av skolmaten.
Man beskriver att det råder restriktioner om hur stora portionerna får vara.
Det kan säkert lätt uppfattas så av föräldrarna, när man beskriver hur portioner räknas ut.
Men restriktioner är fel - det finns däremot rekommendationer.
Jag tog kontakt med Teknik- och Service förvaltningschef Torbjörn Johansson och Kostchef Mikael Sandberg nu på morgonen och de beskrev att allt är gjort på Livsmedelsverkets rekommendationer för skolmat.
Jag studerade dessa i morse. Du kan själv läsa dem på denna länk, klicka här.
Här står det bland annat hur stora portionerna ska vara. Och de är upplagda för elevernas eget välbefinnande.
För övrigt är det så att eleverna själva poritonerar sin mat, om jag är rätt underrättad.
Frågan är då; hur extrema portioner kan någon ta. Kan någon ta 30 köttbullar på en tallrik och inget annat?
Mikael Sandberg savarade ja på den frågan, men det är ju självklart inte meningen. men buffé fungerar så; en del tar mycket, andra mindre.
Och den möjligheten finns också för eleverna, man tar själv från en buffeservering.
Att maten tar slut kan givetvis hända när man är i inkörningsprocessen. Men i det fall tidningen beskrev, att köttbullarna var slut, så fanns det ju köttfärslimpa att tillgå.
För mig finns några viktiga kriterier; maten ska vara näringsriktig, vallagad och smaklig och räcka så gästen blir mätt.
Vad jag förstår är det ambitionen hos både köket och kostchefen.
Den nya kylmaten har fått beröm av eleverna, maten är godare tycker många och det är viktigt.
Ingen ska gå ifrån lunchrasten hungrig. Då är det något som är fel i systemet.
Samtidigt är det ju någon som satt rekommendationerna, och dessa följer de svenska skolköken.

söndag 13 februari 2011

En vecka med lokala möten

Det har varit en vecka med kvällsbesök.
I tisdags kväll var jag på Café Epok och pratade med LRF-avdelningen. Ett trevligt möte med många frågor.
I torsdags kväll var det allmänt moderat möte på Karaktärshotellet och även det blev välbesökt.
Men mest välbesökt blev fredagens frukostmöte med företagarna i kommunen. Några dagar innan mötet sa stadshotellet att man inte kunde ta fler än 100 personer till frukost i festsalen. Det blev 102 - helt fullsatt och vi fick faktiskt säga nej till eftersläntarna.
Jag blev oerhört glad över att uppställningen från Vimmerbys företagare blev så bra.
Det visar att företagarna i kommunen VILL. Man vill ha ett bättre företagsklimat, en bättre dialog med kommunen, ha mer information, bättre relation.
Och det måste vi tillsammans se till att det blir.
Nu ska vi försöka arrangera en företagsfrukost i månaden framöver, och vandra runt lite bland kommunens frukostmatsalar.
Spindeln i detta nät är Carina Östh på kommunkansliet. Hon hjälper mig med dessa arrangemang och tillsammans ska vi hålla allt flytande till nye näringslivschefen kommer, förhoppningsvis i juni.
Jag ska försöka ta med aktuella frågor varje gång och enkäten vi fick ifylld kommer vi att läsa noga. Varje möte ska innehålla en enkät för att stämma av läget.
Det jag berättade på företagsmötet var att socialdemokraterna i fullmäktige varnade mig för att tro att en kommun skulle kunna styras likadant som ett företag.
Och jag sa att den här tiden har visat att det är mer som förenar än skiljer mellan en företagsorganmisation och en kommunorganisation. Precis som ett företag har att ta hänsyn till facket, kunderna, leverantörerna, finansiärerna, ägarna etc. har kommunorganisationen samma krafter att förhålla sig till.
Nu är det ju inte heller jag som "styr" kommunorganisationen. Det är Kommunchefens jobb även om vi politiker kollektivt ger ramarna för verksamheten.
Jag sa också att samtidigt som jag tycker att många sliter som myror i stadshuset, så finns det också luft i organisationen. En av uppgifterna blir att pressa ut den genom förändringar.
Redan i 2011 års budget har sådana förändringar genomförts.
Det är också så att all utveckling innebär förändring, men all förändring innebär inte alltid utveckling. Så det gäller att förändra på rätt sätt. Vi ska inte ändra för ändradets skull.
Nej, vi ska försöka hitta ständiga förbättringar. Komma in i en rörelse som hela tiden letar förbättringar och effektiviseringar. Sådant arbete kan inte vara "kampanjartat". det måste hela tiden pågå; förenkla och förbättra i en ständigt pågående process.
Våra kunder/medborgare kommer i första rummet - vi måste ha resurser att skapa välfärden nära våra brukare.
Åt det hållet måste prioriteringen gå nu i budgetarbetet.

Att skapa wow i mötet
Jag har också bjudit in tjänstemännen i stadshuset till ett seminarie inom några veckor.
Det heter "Att skapa wow till människor som uppskattar det" och är en föreläsning jag rest med land och rike runt i yrkesrollen som kommunikatör, i arrangemang av Talarforum. Flera tusen har lyssnat på den, från Kiruna (Kirunagalan) i norr till Ängelholms företagare i söder. Tjänstemän i Mariestad och hemtjänsten i Västervik har också hört den.
Det är ett seminarium som ger en liten verktygslåda till hur kundrelationer skapas och upprätthålls. Det har en stark peppingkaraktär och jag hoppas att tjänstemännen ska uppskatta den.
Blir den bra kan  vi gå vidare och erbjuda den till fler kommuinalt anställda som möte kunder.

Avtackning
Roligt var det också att i onsdags kväll besöka restaurangskolan i stan. Vilken skola vi har där! Toppenfina moderna lokaler och ett högt anseende. Eleverna lagade en trerätters till ett antal kommunalt anställda som fick 25-årspresent. En trevlig kväll med trevliga samtal med alla dessa trotjänare.
Jag fick hålla ett litet tal; från en som varit anställd en månad (jag) till de som vait anställda 25 år.
Jag hoppas de kände kommunens uppskattning.

Fastigheter och avtal
Hade också i veckan ett längre möte med kommunens fastighetschef Bo Lennstam. Han orienterade mig om avdelningen och jag kunde konstatera att kommunen har 80-talet fastigheter av olika slag.
Vi gick också igenom en rad hyresavtal och andra avtal som kommunen gjort tillsammans med olika organisationer och näringsidkare.
Nästa steg är att försöka få grepp på kommunens skogs-och marktillgångar.
Vimmerby kommun är en förhållandevis stor koncern, med en rad "dotterföretag" med skilda verksamheter.
Jag har stor respekt för detta och det måste få ta tid att sätta sig in i verksamheterna.
Budgetarbetet inför 2012 som nu kommer igång blir ett bra tillfälle till detta.

onsdag 9 februari 2011

Kan vi bygga på Båtbyggarskolan?

Båtbyggarskolan är värd att bevara och utveckla.
Det är fortfarande min åsikt, vill jag hävda som en kommentar till Alf Wesiks avsnitt i sin ledare i Vimmerby Tidning idag (onsdag).
Alf hänvisar till ett blogginlägg i mars och jag tycker fortfarande "Storebro - Vimmerbys Grythyttan" är en attraktiv rubrik. Självklart förtydligad att det gäller båtbygge.
Frågan är hur vi går vidare.
För det finns problem at klargöra, det är inte helt enkelt nu.
För några år sedan hade det varit lättare, men nu får man ett tapp i en årskurs.
Alliansgruppen i kommunstyrelsens möte i måndags morse diskuterade det hela på initiativ av Börje Fors (fp), med anledning av hans motion. Med fanns också Magnus Gustavsson (m), ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden.
Vi kom överens om i gruppen att Magnus tar upp frågan i BUN och avger ett yttrande till motionen. Den kommer då att behandlas i fullmäktige och ny debatt kan ske.
Det är olyckligt att den blivit liggande så länge, en möjlig ursäkt kan vara att valet kom emellan och att Magnus därefter blev ny ordförande från nyåret.

Det är inte helt lätt att "renovera" Båtbyggarskolan efter de beslut som tagits tidigare.
Och jag vet inte om det är fruktbart att bara återställa.
I diskussionen har man varit inne på att "bygga på" skolan med en bredare inriktning. Det anser jag vara en framgångsväg. Därför var vi positiva till en Trä- och marinteknisk utbildning i moderaternas valprogram. Och är det fortfarande.
Vad som hitills framkommit är att den trä- och marintekniska yrkeshögskoleutbildning folkhögskolan sökte pengar för fick nej. Berodde det på att ansökan inte var bra eller på att utbildningen inte bedömdes som prioriterad? Det får utvärderingsmötet som planeras av samhällsföreningen i Storebro nu diskutera.

För egen del tror jag att en bred träteknisk utbildning, med båtbyggarskolan som bas, mycket väl skulle kunna marknadsföras och genomföras i Storebro-Vimmerby.
Eleverna utbildas till yrken som är en bristvara idag och så långt vi kan se. Över huvudtaget måste utbildning till hantverksyrken vara attraktiva: marknaden är jättestor och behovet likaså.
Vad som framkommer nu är att kommunerna får mindre utrymme att skapa egna program i gymnasieskolorna. Det skulle i så fall vara ett hinder för att få igång flera hantverksprogram. Folkhögskolan är en möjlighet och därför vore det bra om BUN i kommunen kom till samtal med Folkhögskolan om behovet på arbetsmarknaden.

Om Båtbyggarskolan som gymnasielinje? Ja, det är ju den som lagts ned tidigare mandatperiod. Ska den fortsätta i gymnasieform måste den göras om, breddas ocoh marknadsföras så att den lockar fler än fyra sökande. För det blir väldigt dyra platser annars.
Jag ser fram emot vad som kommer ur BUN:s yttrande över motionen.

söndag 6 februari 2011

Det kommer en Västeråsare till stan...

Stora företag expanderar utomlands.
Ljunghälls i Södra Vi är ett stort företag.
Vi ska göra allt för att behålla Ljunghälls i Vimmerby kommun och odla goda kontakter - men jag tror att det är småföretagen som har mest nytta av kommunens fokus.
Undersökningar visar nämligen att det är de små företagen som växer, det är där de nya jobben finns.
Just nu är det VVS, bygg och IT-sektorn som ökar i Sverige.
I Vimmerby är det brist på hantverkare. Därför blev jag glad i torsdags då jag stämt möte med en måleriföretagare från Västerås, som ville flytta till Vimmerby. Han hade en kontakt här, en annan hantverksföretagare, och han och hans familj ville flytta hit.
Jag bjöd in dem till stadshuset och fick träffa två företagare - också hans hustru skulle starta, hon tar med sig ett handelsföretag till stan.
En ledig tomt vid Borstingen tycktes passa så jag hoppas nu att allt går i lås för dem.
Både måleri och handel har ju förutsättningar att lyckas i vår kommun.
Vimmerby ligger efter snittet vad gäller tjänstejobb. Här måste vi bli bättre; att få tjänstejobben att öka i framförallt privat sektor är viktigt.
Och hantverksjobben försgtås. ROT-bidragen har bidragit till att sätta fart på sektorn.

REGIONFRÅGAN
Vad som också tycks vara sant är att stora regioner växer och små regioner stagnerar.
Inom moderaterna har vi ännu inte tagit ställning, diskussion pågår.
Själv vill jag inte låsa mig men tycker att en region där Vimmerby och Västervik finns med, men inte Östergötland, innebär en utmaning som jag inte tror vi klarar i vår kommun.
Att vi ska vara tillsammans med Östergötland är för mig personligen viktigt.
Småland-Östergötland tillsammans kanske är den storregion som blir tillräckligt stor i ett europeiskt perspektiv.
Magkänslan säger att det kan bli en bra region för Vimmerbys del.
Diskussionen kommer att bli spännande i år!
Enbart Småland eller Småland-Blekinge blir en nitlott för Vimmerby, enligt mitt tycke.

1880 ÅRS NIVÅ
Vet du att inget har hänt befolkningsmässigt i Kalmar län sedan 1880. Vi behöver faktiskt öka med 7.500 nya jobb för att få en befolkning lika stor som 1880. Snacka om ett län på efterkälken! Ett län med utflyttning.
Vårt mål i Vimmerby är tveklöst att öka vår befolkning. Vill vi ha igång en befolkningsutveckling måste vi öka antalet jobb, för länets del skulle det innebära kanske en fördubbling av antalet företag.
För Vimmerbys del är det också en sanning; vi måste öka antalet företag, och bland dessa nya måste det vara många tjänsteföretag för där ligger vi som sagt efter.
Våra industriföretag är stabiliga men inte växande hos oss. Ljunghälls exempelvis växer i Tjeckien och i framtiden i Kina vad avser antal anställda.
Men kan vi ha dem stabila här; med bra förutsättningar, göra de lätt att rekrytera arbetskraft, som i sin tur ska ha det lätt att hitta bostad, vackra tomter och bygga fina hus. Ja, då öka vi stabiliteten runt industrin.

FRAMTIDSLÖSNINGAR
Viktigt för Vimmerbys framtid är att vi får starka kopplingar mellan småföretagen, industrin och kommunen.
Vi ska ha dem lokalt förankrade, vi ska få kluster att växa av egen kraft och samarbeta med skolan.
Exepelvis tycker jag själv att entreprenörsskap borde vara ett gymnasieämne och försäljningsprocessen ett grundskoleämne. Det skulle visa våra ungdomar att samhället värderar entreprenörskap, försäljning  och företagande.
Sist men inte minst: Vi i Vimmerby har nära till storstäderna men de har inte nära till oss. Tyvärr. Infrastrukturen blir en livsavgörande fråga för vår bygd i framtiden.
Hur snabbt, bra och på vilka sätt vi kan ta oss norrut mot E4 är en viktig framtidsfråga.
Senare också hur snabbt, enkelt och på vilka sätt vi kan oss oss mot Växjö och Öresundsregionen.
Snacka om riktigt stora frågor!
I veckan blir det kvällsjobb varje kväll med en del representation i kommunen.
Även om det är mycket att ta fyra kvällar i rad så är det ändå trevligt att komma ut och lyssna på alla.
Hoppas jag kan sprida ut dem lite mer framöver så jag kan få nån kväll hemma också.