fredag 13 juli 2012

Kommentarer på texter i VT i veckan

SVAR PÅ INSÄNDARE OCH LEDARE
(Skickad med begäran om införande
till Vimmerby Tidning 13 juli 2012)

Under några dagar har tidningens spalter fyllts med frågor, påstående och en del kritik mot Vimmerby kommuns ledning i olika frågor. Jag är angelägen om att försöka svara på så mycket av detta som möjligt och samlar svaren i detta inlägg.

BETR. KRITIK FÖR AVTAL MED KOSTCHEFEN
Alf Wesik skriver i sin ledare den 12 juli i VT, med anledning av en överenskommelse mellan Vimmerby kommun och den förre kostchefen Mikael Sandberg, att ”nu har ett illaluktande avtal dykt upp i spalterna igen”. Han påstår i ledaren att Mikael Sandberg belagts med munkavle.
Detta är inte sant. Kommunen har ingen rätt, eller ens avsikt, att belägga någon anställd med munkavel.
Sant är däremot att Wesik skriver detta utan att kontrollera källan, utan att efterfråga båda parter.
Att tidningens reporter en och annan gång begår det misstaget, det kan jag svälja, men att tidningens ledarskribent så kategoriskt påstår något som är falskt, på grundval av för dåligt arbete med källorna till informationen, det är anmärkningsvärt.
Där borde det finnas en återhållsamhet och eftertanke.
Wesik skriver att avtal inte verkar vara kommunledningens starkaste gren.
Jag får väl återgälda betyget med att källkritik och informationsinhämtning inte verkar vara tidningens  starkaste gren.


BETR. KRITIKEN RÖRANDE ANTALET RESTAURANGER PÅ TORGET
I samma ledare tar Wesik upp torget och uppgifter i kommunalrådsbloggen. Hans resonemang visar med all tydlighet att han inte har tillräcklig information.
Jag känner inte någon som skulle ta en ekonomisk risk med en restaurang på ett torg utan alkoholservering. Wesik anser att det finns massor som skulle göra det om man släppte etableringen fri.  
Vimmerby kommun har släppt den fri i två avtalsperioder, sammantaget sex år. Inget anbud har inkommit under denna period. Ensamrätten har inte spelat någon roll. Man kan inte få lönsamhet med hänsyn till myndigheternas krav. Detta faktum har undgått Wesik.

Till denna sommar möjliggjordes alkoholservering på torget. Myndighetens krav ändrades nationellt. Två anbud inkom. Inte hundra som Wesik tycks tro. Utan två. Båda av etablerade lokala restauratörer.
För att locka anbud att komma in så erbjöds ensamrätt. Alltså plats för en. Det var uppenbarligen en bra strategi för två stycken nappade och ansåg att man kunde räkna hem detta.
Kommunen har tidigare hjälpt restauranger att bygga uteserveringar (av tillgänglighetsskäl) och de senaste tio åren har centrum förändrats betydligt i det avseendet.
Det finns inget som säger att vi efter nuvarande treårsperiod omvärderar och ser om det kan finnas plats för fler restauranger, likt den foodcourt som moderaterna tidigare föreslagit.
Men det politikerna haft som mål är att få en mångfald på torget, inte bara restauranger utan också caféservering och torghandel.
Det är det vi ser början på nu och vi hoppas att det ska utvecklas under de kommande tre åren.


BETR. BJÖRN BOETHIUS INSÄNDARE
Björn, som jag känner som en insiktsfull människa, noterar inledningsvis raden av tidigare misslyckande vad avser avtal. Jag kan hålla med i detta. När jag tillträdde blev en av  uppgifterna att granska och revidera gamla avtal. Revisorerna har fått göra ett stort arbete här.

Dessa avtal kan man inte alls jämföra med enkla avtal rörande torghandel. Man kan inte döma ut kommunens nuvarande förmåga att skapa avtal, på grundval av att en part som fått fel avtal vägrar göra rättelse.
Man kan inte dra slutsatsen att det bara är värdelöst folk som arbetar i kommunen. Jag tycker inte att det är en seriös nivå.

Vimmerby kommun står sedan 18 månader mitt i en stor organisationsförändring. Kommunledningen bygger om organisationen efter nya förutsättningar. Vi försöker skapa en modern, kapabel och kompetent ledningsorganisation för framtiden. Under resans gång kommer misstag att ske, saker faller mellan stolar, vi får backa och göra om – det är en naturligt ingrediens när man arbetar med människor.

Jag kan lova dig Björn att felet rörande avtalet för torget påverkar kommunens ekonomi avsevärt mindre än andra avtalsmissar som gjorts genom åren. Det är inte mygg och elefanter vi pratar om här. Det är mikroskopiska bakterier och blåvalar.
Vad som också undgår Boethius är att avtalsparten på grundval av sin anbudsgivning borde insett att han inte har rätt till avtalet. Han undgår helt Björns kritik vilket innebär att den moraliska kompassen inte är inkopplad. Det borde den vara.
Mot bakgrund av detta tror jag du missar målet med din insändare. Den betraktas nog snarare som salt i såret, och det uppskattas inte av en kompetens som Vimmerby så väl behöver.
Jag tror att många tunga industriledare i Vimmerby nu vrider sig oroligt och undrar om Vimmerby kan behålla den kompetens som man nu äntligen fått till sig i stadshuset, medan aningslösa tidningsmän och insändarskribenter eldar på debatten i småfrågor.
Kommunen är transparent, den är lyhörd, den har goda syften, den kommunicerar - men det är inte felfri.
Vi väljer att engagera mig i frågor som Storebros konkurs, Stångådalsbanan, ALV:s utveckling… frågor på en annan nivå än på den VT:s ledarskribent och insändarna nu befinner sig. Den felfria offentliga sektor som de efterfrågas finns inte, även om man i tidningen rullar på i veckor när man hittar ett misstag.


Betr. signaturen Åke T,s insändare
Du frågar om det är normalt att man inte läser avtal som firmatecknare. Jo, man läser avtal.
I fallet med torget lästes ett avtal, restaurangavtalet. För glassboden och fisk- och skaldjurshandeln förutsattes att det var skrivna utifrån anbuden. Anbuden var lagda som bilaga, men ett textavsnitt rörande restaurangen hade också kommit med i fiskhandlarens avtal. Ett mänskligt misstag av en tjänsteman.
Avtalsparten utnyttjar detta och vill ha 1,5 Mnkr för att avsäga sig ett avtal han vet,  inte var det han lämnade anbud på. Det är lätt för honom att se, anbudet följde med som bilaga till avtalet.

Som politiker och firmatecknare utgår jag ifrån att avtalen jag får, skrivna av proffs som åtagit sig och är anställda för att skriva avtal, är skrivna korrekt.
Det jag säger är, att skulle jag läsa alla avtalstexter med utgångspunkt från att korrigera felaktigheter så räcker inte mina tidvis 60-80 timmars arbetsvecka som kommunalråd.
Jag behöver i så fall ytterliga tjänstemän. Och om nu den ytterligare tjänstemannen skulle göra fel? Ska vi anställa en till då?

Nej, svaret är att tillit till kompetens måste finnas och kommunledningen kommer att fokusera på frågan för att vidta åtgärder så rutiner fungerar.
Jag kan trösta dig med att jag under mina 25 år som företagare heller inte skärskådat alla avtal som kunniga medarbetare formulerat, innan jag skrivit under dem. Den som säger att man gör det talar inte sanning.
Men jag har heller aldrig skrivit på ett felaktigt formulerat avtal förrän nu. Och det väcker givetvis frågor hos mig själv om hur fortsättningen ska hanteras.
Ansvaret som firmatecknare kan man inte frånsäga sig och det ansvaret tar både jag och kommunchefen.
Du ifrågasätter sedan hur vi sköter våra gemensamma angelägenheter. Ja, bäst är väl att studera vårt resultat. Tidigare års förluster har vänts till vinst och detta årets vinst pekar mot 26 miljoner kronor. Det är tack vare ett kollektivt bra arbete av politiker, kommunala ledare och medarbetare i verksamheterna så väldigt mycket fungerar bra.
Men det är naturligtvis inte intressant för alla.
Dock tror jag att det är viktigt för de som verkligen bryr sig om sin kommun

måndag 9 juli 2012

En händelserik vecka...

Senaste siffrorna på arbetslösheten i länet visar att Vimmerby ligger lägre än flera av våra grannkommuner. Självklart har vi nytta av alla sommarjobb så i höst kan det se helt annorlunda ut.
Men känslan av att det går bra för vårt lokala näringsliv bröts nu något i förra veckan med beskedet från Storebro.
Jag ser i media att gamle ägaren Roy Ivarsson tror att det kommer att lösa sig och det gör jag också. Storebro, tillsammans med Ryds, är de verksamheter i koncernen som jag tror har bäst förutsättningar att hitta en ny ägare, även om nu just intressenter från Finland inte vill titta på Storebrofabriken.

Var i våras ute på företagsbesök i Storebro och träffade då platschefen Johan Olefors. Visst fanns det problem och marknaden påverkade Storebro negativt - men i grunden gör man bra produkter, bland annat volymbåtar, och och en egen bra nisch som kan utvecklas.
I bland går det bättre att utveckla ett sådant företag i mindre sammanhang än i en stor koncern.
Utan att ha på fötter, utan bara lutar mig mot en känsla, så tror jag att Storebro går in i en ny ägarkonstellation. Hur många av jobben som kan räddas är svårt att säga men fortsätter man med samma produktion, kommer säkert alla jobben att behövas. Företag som närmar sig konkurs brukar redan ha bantat ned sig innan konkursen inträffar.

Sommartorget har hamnat i heltluften igen, tyvärr får jag säga.
Men om vi boser från avtalsbråket med fiskhandlaren så fungerar sommartorget, dvs den nedre halvan, mycket bra.
Folk rör sig i centrum kvällstid och det är just liv och rörelse vi vill åstadkomma. Till nytta för alla som vill ha ett levande torg kvällstid.
Jag är glad över att Vimmerbyborna och turisterna tar sig tid att umgås kvällstid. Restaurangen på torget har etablerat sig bra och hela nedre delen kom snabbt in i önskad funktion.

Om vi ska få fart  på handestorget, den övre halvan, återstår att se. Genom bodarna och handelsstånden har vi fått en enhetlig och fungerande design.
Nu ska de bara fyllas med handelsmän och det kan ta sin tid. Bodarna kan användas till allt från loppis, lotteriförsäljning och hantverk till grönsaker, frukt och matförsäljning.
Dock som bekant, inte till restaurangverksamhet.
Jag tror att handelstorget kan få draghjälp att utvecklas om affärerna i centrum börjar ha öppet kvällstid under sommaren.
Då dras det kunder till torget och då kan det locka fler att öppna upp för kommers på handelstorget.
För att hyra plats på torget kan man vända sig till gatukontoret på kommunen.

Varför ser då sommartorget ut som det gör i år? Skissen på Sommartorget togs fram av miljö- och byggnadskontoret och politikerna i kommunstyrelsen var eniga.
Moderaterna ville ha en foodcourt men förslaget fick inte majoritet. Dagens sommartorg blev kompromissen som alla anslöt sig till, också vi moderater.

Och jag tycker det blev bra. Det är också flexibelt. Kan inte bodarna hyras ut så kan vi sätta dit fler marknadsstånd istället, om efterfrågan skulle visa sig vara på sådana.
Bodarna ger också en bra möjlighet till salutorg året om; de är gediget byggda och kan fungera även under hösten och till exempelvis julmarknad. Men de måste givetvis marknadsföras.
Jag tycker Bakfickans uteservering fick en bra anslutning till deras veranda. Möjligen har vi kanske en lekplats för mycket, och det kan vi fundera på till nästa sommar.
Vi ska också utvärdera hur trafikgenomsläppet förbi stadshotellet fungerade dagtid. Kanske det måste upp fler hinder, för att få ned trafiken till krypfart. Eftersom det är gångfartsområde så innebär det att trafiken ska ha just "gångfart", dvs samma fart som en gående har.
Det vi nu ska försöka ta tag i är uthyrningen av bodarna och den här veckan ska vi diskutera hur vi kan få fart på uthyrningen så också handelstorget blir välfrekventerat.

torsdag 5 juli 2012

Ang VTs ledare om sommartorget idag

Idag tycker Alf Wesik i Vimmerby Tidnings ledare att organisationen på torget i Vimmerby luktar Sovjet lång väg.
Att han reagerar så här sju år efter att ordningen med anbudsgivning på servering igångsattes ska jag inte kommentera. Men att han inte förstår varför kanske beror på att han inte är insatt i de kommersiella villkor som råder på torget.

Skälet till att anbudsgivningen för sju år sedan skulle gälla en glasskiosk, en restaurang (en ostförsäljning (!) som Wesik pratar om har aldrig någonsin varit aktuellt) var att annars hade inga anbud kommit in.

Näringen ansåg att torget inte bär fler restauranger än en enda, då man också satsade på uteserveringar i de fasta näringarna runt omkring. Samma gällde cafe'. Pusselbitarna Wesik försöker hitta i historien är inte ens relevanta i sammanhanget, men de duger givetvis som historiebeskrivning om hur generationer i Vimmerby har velat förändra sitt torg, från bilparkering till mötesplats.

Årets torgdesign har förutsättningar, även om en foodcourt hade varit det bästa. Men en foodcourt fick ingen politisk majoritet. Nu blev det ett sommartorg och ett salutorg.

På sommartorget är det livfullt om kvällarna nu med mycket folk.
Det är salutorget, den övre delen, som är utmaningen. Och det kan ta tid innan man kan få ett salutorg riktigt etablerat. Nu har kommunen skapat förutsättningar för att så kan ske.

Jag håller med Wesik om att det är svagt att Vimmerby Kommun inte kan skriva den här typen av enkla avtal. Detta är också framfört och det finns anledning för kommunstyrelsen att återigen ta upp frågan om att säkerställa korrekt avtalsskrivning.

söndag 1 juli 2012

Offentliga pengar till Vimmerby

Är i Visby nu så söndagens blogg skrivs här vid ett köksbord i en liten lägenhet jag hyrt för Almedagsveckan. Färjan var proppfull av politiker och mediafolk. Över 18.000 människor tror man är här i Visby nu under Almedalsveckan. Veckan hemma har varit bra. Fick ett mail i början av veckan från Tillväxtverket där de gratulerade oss till ett investeringsstöd på 10 mnkr till Åbro bryggeris expansion. Pratade med vd Henrik Dunge i telefon, som självklart var nöjd, högt över förväntan som han sa. Vimmerby kommun har varit dåliga på att informera om den här möjligheten att ta del av offentliga medel. Sedan vi startade upp näringslivsfrukostar 2011 har både jag och näringslivschefen Patrik Kinnbom tjatat om just sysselsättnings- och investeringsstödet. Två företag har jag rekommenderat och båda har fått. Det första 3 mnkr drygt och nu Åbro med 10 Mnkr. Fantastiskt bra! Vimmerby, Västervik, Hultsfred och Högsby utgör stödområde B och här medges investeringsstöd och sysselsättningsstöd under vissa villkor. För just investeringsstöd finns det mer pengar att söka för företagen i kommunen. Varför ska vi i Vimmerby inte ta del av offentliga medel, när andra kommuner gör det? Så jag uppmanar fler att söka investeringsstödet. Kontakta Carina Öst, Patrik eller mig så hjälper vi er vidare. Företagens investeringar ökar sysselsättningen och vi ska göra vad vi kan från kommunens sida för att hjälpa till. Veckan började annars med en rejäl influensa,först på onsdagen var jag på benen igen, missade både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i början på veckan. Nästa vecka kommer jag att få ta igen allt... Srivbordet är överfullt med uppgifter och det blir att jobba hårt för att få allt man vill på fötter. Först veckan därefter går jag på ledighet och det är inte utan att jag längtar till några veckors semester med fiske, golf och socialt umgänge. Almedalen då? Ja, tisdagen, moderaternas "dag" innehåller förstås en hel del mingel med andra moderater. Men det ska också bli många föreläsningar. Bland annat i sådana frågor som är aktuella för oss i Vimmerby nu; äldreboende, kost i skola och omsorg, näringslivspolitik, stadsplanering, bostadsbyggande, infrastruktur ...listan kan göras hur lång som helst. Vi kanske ses i Visby?