söndag 28 augusti 2011

Investeringsbudgeten ska diskuteras

Investeringsbudgeten för det kommande året och också för de kommande tre åren är nu ute i partigrupperna, efter att kommunstyrelsen diskuterade den i tisdags.I slutet av november ska den upp igen i kommunstyrelsen, då för förslag till beslut till fullmäktige.
Hur skarp ska en investeringsbudget vara?
Man kan vända på frågan och fråga sig; hur luddig ska den vara?
Vid en första anblick av fjolårets investeringsbudget så fanns det en hel del där som var mer "bra att ha" än "måste". En planfri korsning bestående av en vägtunnel under järnvägsövergången vid Odalhallen får väl närmast betraktas som något som inte nörvändigtvis behöver vara i en investeringsbudget eftersom behover inte är nära förestående.
Våra nya äldreboenden är delvis upptaget i 2011 års budget, liksom vår nya förskola.
Men så finns det en hel del annat.
Behovet av att asfaltera gator i kommunen är stort, som beskrevs i Vimmebry Tidning i lördags, men frågan är var pengarna tagit vägen som man tidigare år anslagit till underhåll?
Hur lätt ska det vara att flytta pengar i en budget?
Om man budgeterar pengar till underhåll av fastigheter och gator bör dom användas dit, och inte omfördelas till andra, underbudgeterade poster.
Det är inte alltid enkelt, men jag tror att det är viktigt.
Både nya industritomter och nya bostadstomter kommer initialt att kräva mycket kapital. Men utan möjligheter för företag att etablera sig eller bygga ut, och utan möjlighet för människor att bygga sig hus kommer vi inte att klara en positiv utveckling av kommunen.
Därför är det minst lika viktiga investeringar som förskolor och omsorgsboenden.
Vi står därför inför en ökad upplåning och ser vi bara till att vi klarar överskott på driften varje år framöver så kommer det att gå bra.
Nämnderna är nu i färd med att sätta sin driftbudget för 2012-2013 och för att få en bra stringens i det arbetet har kommunstyrelsen föreslagit att nämnderna sätter en färdplan för effektiviseringen och beskriver hur man varje kvartal lyckas effektivisera.
Med en utplanande konjunktur är det viktigt med en stram budget.

Kommande helg är det stadsfest. Jag håller tummarna för att det blir en bra upplevelse för alla som tänker delta.
Det skulle vara jättebra om vi nästa söndag bara kunde samla in positiva omdömen.
Låt oss alla hjälpas åt och se positivt på att det är fest i vår stad!

söndag 21 augusti 2011

Temperaturen hög i kommunens näringsliv

Tillbaka till stan.Hemflytten från sommarhuset vid Solnen till Lantmannagatan i Vimmerby fick i år en solig inramning. Det tackar jag speciellt för eftersom det är en hel del packning som ska hem och det är inte roligt att flytta i ösregn...
Vimmerby Sparbanks jubileumsaktiviteter på torget blev en stor succe, och den avslutades med middag och underhållning för över 100 personer igår kväll.
I mitt tacktal lyckönskade jag givetvis banken, men jag berörde också hur viktigt det är med möten, och för all del fester. Sparbanken är först ut, sedan kommer stadsfesten och, förhoppningsvis,  senare Åbros oktoberfest.
Däremellan ska en del företag på olika sätt fira; Holmgrens tar sin nya stora bilhall i besittning och Svensk Tryckgjutning kommer under senhösten att vara klar med sin utbyggnad.
Kommunens näringslivsenhet, i dagsläget bestående av mig själv och Carina Östh på stadskansliet, planerar ett viktigt strategimöte på Näs den 27 oktober.
Dragplåster blir IKEAS VD Thomas Carlzon och moderater blir Kronobergs landshövding Kristina Alsér. Vi plockar nu in mängder av bra talare i programmet och ska också arrangera flera work-shops mellan panelen och ett hundratal inbjudna.
Jag får anledning att återkomma längre fram till detta viktiga möte.

Vad är det på gång? Sådana frågor komer dagligen och jag ska här försöka besvara de mest frekventa:
- Näringslivschefen? Rekryteringen pågår av rekryteringsföretag i Linköping. Hoppas få en lägesrapport nu när Kommunchefen är tillbaka från semestern. Har stora förväntningar, han/hon behövs verkligen i Vimmerby. Vi har så mycket att ta igen i just näringslivsarbetet.
- Jag kommer att föreslå kommunstyrelsen inrätta två näringslivsråd till stöd för näringslivschefen och KS. Det ena blir för våra stora företag, som har speciella frågor. Det andra blir för mindre och medelstora företag samt företagens organisationer. Jag planerar lägga förslaget i september och de jag hitills vidtalat är villiga att ställa upp. Det känns bra att man vill starta upp något nytt nu!
- Intresset för att arrangera en företagsfrukost är stort. Först till kvarn gäller. Höstens företagsfrukostar kommer att arrangeras av företagen och näringslivsenheten gemensamt.

Hur går det med Ulriksdalsområdet och Ceosvallen? När det gäller den sistnämnda har planavdelningen fått uppdrag att göra om planen, från fritidsområde till småindustriområde. Detta kommer att ske relativt snabbt nu då efterfrågan på mindre tomter finns.
Ulriksdalsområdet är ett helt nytt förslag och ska då ta vägen via Översiktsplanen (ÖP). Men eftersom den "bara" ska revideras är det möjligt att prioritera delar, och just Ulriksdalsområdet kommer att prioriteras upp tidsmässigt. Jag räknar med att partigrupperna har fått igång diskussionen kring området, både vad gäller bostadsområdet som nya idrottsplatsen och tankarna kring hur området ska kunna bidra. När det gäller bebyggelsen är det lika stort som Kohagen och det är ju fullt möjligt att också bygga flerfamiljshus där, likaväl som villor. Men vi får se vad planavdelningen kommer fram till framöver.
Vår stadsarkitekt Bo Klarén vill gärna få in kommuninvånarnas synpunkter så det går bra att maila honom. Men han planerar också att dyka upp på torget ett lördag och ställa ut förslag/ta emot förslag.
Håll utkik i tidningen efter annonsen. Ta vara på chansen att påverka!

Sist ska jag beröra temperaturen i Vimmerbys näringsliv. Visserligen har vi inget Atlas Copco eller Volvo i kommunen, men vi har en lång rad underleverantörer som är beroende av storföretagens framgång.
När nu turbulensen på världens aktiemarknaden är stor, volatiliteten extrem, så kan man undra hur det på sikt kommer att påverka vårt lokala näringsliv.
Jag träffade ett företag i veckan som sa att man växte mest under finanskrisen 2008... så jag tror att det är mycket individuellt. Vi vet ju att om bilmarknaden går ned drabbas våra gjuterier, men Ljunghälls går mot ett kanonår och STG bygger ut.
Hotet mot jobben kommer om industrin inte vågar investera. Jag tror att många delar min bedömning att mycket av volatiliten på börsen beror på den datoriserade högfrekvenshandeln. Den är helt enkelt inte rimlig., det blir lätt djupa dalar och höga berg och man måste nog sortera bort sådant innan man gör en bedömning om vart vi är på väg. Marknaden på börsen ligger alltid ett halvår före men i detta fall är jag inte alls säker på att börsen återspeglar konjunkturen om 6-12 månader, just på grund av paniken datorhandeln skapar.
Vimmerbyföretagen tycks dock vara mycket optimistiska.
Under två veckor nu har jag gjort flera företagsbesök:
- Företag X vill bygga helt ny industribyggnad, har så mycket order och produktion att inte ens nuvarande tomt räcker till.
- Företag Y kommer att expandera och nyanställa 30 kring nyåret. Fram till 2015 ska omsättningen dubbleras. Hur många jobb det blir vet jag inte men om man utgår ifrån vad man har idag skulle jag ta till i underkant om jag säger ytterligare 50 jobb.
- Företag Z, Å och Ä är alla expansiva och ökar stadigt hela tiden.
- Företag Ö gör förvärv och måste bygga ut.
Det är svårt att i detta perspektiv se en analkande lågkonjunktur men inte desto mindre måste kommunen både gasa och bromsa. Vi måste se till att industrimarken blir till snabbt! Både för stora och små företag. Och vi måste samtidigt strama upp vår offentliga verksamhet så vi har beredskap för den succesiva utflyttning som pågått i åratal. Senaste halvåret tappade vi 26 personer (dock var in/utflyttning lika) och det är runt en miljon i kommunalskatt (snittberäkning) som försvann.
Jag vill ändå säga att Vimmerby klarat sig bra om man jämför med Kalmar län i övrigt.
Men det är viktigt att vi får hejd på det negativa flyttningsnettot, och denna gånmg gick det jämt upp.
Det vi kan göra är att underlätta för näringslivet, skapa bra förskolor, skolor och äldreomsorg och se till att vi har en sund kommunal ekonomi.
Det arbetet är vi mitt upp i.

Fotnot: Vill också passa på att hälsa nya oppositionsrådet Helene Nilsson (s) välkommen till stadshuset. Jag ser fram emot ett givande samarbete i utvecklingen av Vimmerby kommun.

söndag 14 augusti 2011

Denna fantastiska tekniska framtid

Att slölyssna på radions P1 har varit bättre än hörböcker denna sommar.Plötsligt hör jag det där som man bara häpnar över, släpper hammaren och jobbet med uthuset vid sommarstugan för en sekund, och lyssnar.
Det är en reporter som refererar en artikel i en vetenskaplig tidskrift:
"I framtiden kommer patienter att slippa elektroder och sladdar runt sina armar och ben där de   sitter stillasittande i en stol efter en stroke eller infarkt, och kontrolleras av läkare. Jovisst kan man göra det på avstånd idag. Med sändare och mottagare av klassiskt snitt. Men nu kommer ny teknik. Med hjälp av en gnuggis sätter man fast en "tatuering" på armen, som innehåller all den teknik man behöver. Den drivs av solceller, är elastisk och bäraren kan vara helt rörlig. Den sänder hjärtfrekvens, blodtryck och de data läkaren behover. Utan avbrott."
Jag funderade: En gnuggis? En sådan man fick med tugummit som liten?
Reportern fortsatte: "...de flesta minns väl gnuggisar som följde med tuggummin man köpte som barn. Onekligen är det en spännande tanke att dessa nu blir bärare av medicinsk teknik..."
Wow!

Jag påminde mig om en bok jag läst: "100 trender" av Peter Siljerud.
Jodå, där fanns nanotekniken med. Med nanoteknik kan man skapa supersmå konstruktioner och nånstans i bakhuvudet har jag läst att det går ett 30-tal nanopartiklar på spetsen av ett hårstrå...varje nanopartikel är en miljondels millimeter.
Positivt med dem i medicinsk användning, (det finns mängder av annan användning, givetvis...)  är att de fäster på cancerceller och sänder ut ljus/färg i en viss våglängd så läkarna lättare hittar cancercellen och kan precisera strålningen.
Negativt är väl att de är så små att de kan tränga in i människans cell. Vad kan det få för negativa konsekvenser?

Jo, tekniken blir ständigt bättre och uppsidan är också att den blir hela tiden billigare. I framtiden kommer vi att kunna slösa med kommunikationsresurser.
Robotar utvecklas ständigt, i nya skepnader. Hur väl klarar de de mänskliga sinnena; syn, hörsel, smak, lukt?
Hondas robot Asimo, skriver Siljerud i sin bok,  är en humanoid som kan efterlikna den mänskliga kroppen; servera kaffe, skaka hand, känna igen ansikten och dansa. Den fungerar extremt väl som hjälp åt äldre och handikappade i hemmen. Det är ingen utopi att den kommer att kunna sköta tvätten, laga mat, diska och städa. Den skulle också styras på distans, om exempelvis en läkare vill att den undersöker hälsan hos sin värd; den behövande människan.
(Jodå, man jobbar nu med att försöka få robotar att känna lukt...)

I det här sammanhanget är det tragiskt att en av världens största kunskapsländer, Sverige, bara har fungerande Internet i städerna. Fick en inbjudan till Sjöbo kommun nu som har samma problem som Vimmerby, inga bredband i landsorten. Fick också brev från en boende i Borstingen där Telia ska ha 25.000 för att dra fram kopparledning till telefonen, och mobilen som man hänvisar till fungerar hjälpligt. Internet? No way!

Samtidigt får du 8 miljoner träffar om du söker på Einstein, du kan hämta 2,5 miljoner bilder på Google Image på samma man och du kan se 10.000 videos på Youtube på geniet.
Kunskapskällan Internet är tillgänglig för alla - nästan.
Och så undrar vi på landsorten varför folk flyttar..?
All information, från den om den billigaste damsugaren till den mest sällsynta insekt, finns på webben och den tillhör livet och är faktiskt mer angeläget för de flesta än Facebook, även om detta sociala medie också fyller en viktig funktion.

Utvecklingen går framåt men vi kan inte vänta tills det finns plats på sateliterna för alla miljoner sökningar och mail vi initierar dagligen bara i Vimmerby.
Det finns mycket som är viktigt för Vimmerby kommun och vi måste hela tiden prioritera. Självklart.
Men kan vi inte skapa möjligheter för nuvarande och framtida befolkning på landsbygden att kommunicera via nätet, då kan vi inte heller räkna med att de bor kvar där.
Kanske det är bekvämast för en del?
En ansvarsfull politisk ledning tar dock initiativ till att fullskalig internetuppkoppling också finns på landsbygden. Jag vill tillhöra den ledningen.
Vi i Vimmerby är redan sent ute.

söndag 7 augusti 2011

Sista sommaren med årets torgdesign...

Ska vi skapa en öppen och välkomnande kommun måste vi skapa en tillåtande och tolerant kultur.Jag kan konstatera, precis som i valrörelsen, att den kulturen råder inte bland många vimmerbybor.
Ta torget till exempel:
Folk stöter på mig och säger:
 "Varför ska det vara alkoholdrycker på torget?"
Jag svarar att det är därför att många vimmerbybor och våra turistande gäster vill det.
Hon fortsatte: "...men varför?"
Jag ställde en motfråga:
"Varför vill du inte tillåta de som vill ta en öl på torget att göra det där...?"
"De kan göra det någon annanstans" sa hon och avslutade diskusionen.
Jag hann inte berätta för henne om hur många städer i vårt avlånga land som haft en helt annan utveckling beträffande mat- och dryckeskultur på gator och torg, än vi i Vimmerby.
Förra sommaren resten jag ostkusten ned och till Österlen. Från den allra minsta ort till den lilla staden utmed vägen hade man uteserveringar med alkoholtillstånd.
Denna sommar besökte jag Fjällbacka, Hunnebostrand, Bovallastrand och Smögen ned mot Lysekil. Alla som varit utmed Bohusläns kust vet att det är en helt annan mat- och dryckeskultur än i Vimmerby.
I en av de små kustbyarna tog vi bilen ända ned till hamnen. Och där vi i Vimmerby satt trafikstopp för länge sedan, där fick man åka i 20 km ned utmed butikerna, ned utmed de smala gatorna och mötas så gott man kan. Nära nog kontinentalt.
Jag var i lilla Vadstena med 9.000 invånare i juni; flera uteseveringar på det lilla torget, givetvis.
Jag undrar: hur har det blivit så här i vår kommun?
I min värld lägger man samman det ena med det andra för att komma till ett slutomdöme: en öppen, glad och trivsam stad men en tolerant och tillåtande kultur. Just den här delen skapar ett litet löjes skimmer över Vimmerby, faktiskt.
Kan vi vara självkritiska? Vågar vi kritisera oss själva och säga; just det här är inte bra i Vimmerby?
Jag tror vi måste peka ut det som inte är bra, jag tror vi måste göra som i företagen; arbeta med ständiga förbättringar och ifrågasätta det mesta.
Vår torgmiljö är under all kritik. Det är tacksamt att den nu är inne på sin sista sommar och att vi kan finna en majoritet i fullmäktige för något annat. I samtal med andra partier har moderaterna släppt kravet på en kommunalt byggd foodcourt och det är inte viktigt vem som äger eller bygger den. Jag tror nu att det finns en majoritet för en kommersiell, privat byggd mobil sommarrestaurang med både mat och dryck på torget till nästa sommar.
Nu är det bara att hoppas att någon entreprenör vill lägga in förslag och anbud på att starta upp.
Jag vet att också exempelvis stadshotellet begärt att få etablera sig på andra sidan gatan, på torget, och det ska vi också pröva.
Jag tror att vi kan lösa det hela där skeppet är kvar, liksom Bullerbyhusen - men där vi kan få en annan design, och ett myller av människor på kvällarna.
Jag är personligen mycket tveksam till klädhandeln på torget. Vi borde kunna hitta en annan plats än vårt vackra småstadstorg för ambulerande klädhandlare.
Vad finns det för förslag? Ska vi ha klädtorg på en särskild plats, mattorg på en annan plats i staden? Och låta Stora Torget bli plats för umgänge med mat och dryck?
Vi måste ta tag i detta direkt i höst och jag planerar lyfta frågan till presidiet innan augusti månads utgång, för en behandling i kommunstyrelsen därefter.
Nästa sommar hoppas jag vi har något annat än idag.

måndag 1 augusti 2011

Liten summering av första halvåret...

Tillbaka efter semestern.
"Skriv dagbok! Du måste skriva dagbok. Det där jobbet är så mycket annorlunda än vad du gjort tidigare att det blir en upplevelse för livet."
Sa vännen sedan barnsben, entreprenören Pelle, när han tagit in att jag skulle bli kommunalråd i hans barndomskommun Vimmerby.
Nu, ungefär 8 månader senare och ett drygt halvår på jobbet, upptäcker jag att den mapp på datorn som heter "Dagbok" inte innehåller ett enda dokument... Jag hade så väl behövt dem nu när jag ska sammanfatta det första halvåret kommunalrådsjobb i Vimmerby kommun...

Först Pelles första påstående om ett "annorlunda jobb"; ja, det är det verkligen.
Det är inte så att det är annorlunda i betydelsen konstigt, mer annorlunda i betydelsen ovanligt. Vi är inte så många i skrået. Som VD i ett bolag upptäcker du ganska snart att människor runt omkring dig förväntar sig att du ska fatta beslut. Som kommunalråd blir människor runt omkring dig snarare oroliga om du fattar beslut...
Som kommunalråd förväntas jag komma med  förslag först i en microkrets, d.v.s. en krets av människor på kanske 2-3 personer. Därefter ska förslaget delges en liten större krets, partiet. Efter det ska det delges politiska meningsfränder, som du har förtroende för, i övriga allianspartier. Efter en, för mig, avsevärd tid kommer de tillbaka och säger att förslaget är bra men inte ok, utan måste modifieras. Därefter ska du delge oppositionen förslaget och först därefter ska det ut i media...
Det är klart att det blir lite hybris här och där när jag istället för förankringsprocess börjar med att väcka förslaget i Vimmerby Tidning...
De var till och med så ledaskribenten Alf Wesik reagerade och skrev, när ett förslag väl var förankrat, att "så ska en slipsten dras" avsseende att förslaget just var brett förankrat. (Förslaget gällde att göra Ceos till industriområde.)
Underförstått menade han givetvis att jag inte förankrat andra förslag jag lagt, och så var det kanske.

Nåväl, jag kanske överdriver "förankringsprocessen" lite efter att ha haft semester i fyra veckor och gjort nostalgiska inhopp i företagarvärlden. Åtminstone vad det gäller moderaterna, så har vi en diskussion som samtidigt både är innovativ och "grundande" och där känner jag stort stöd. Stödet i kommunstyrelsens alliansgrupp är jag också nöjd med. Vi har funnit en samarbetsform som fungerar bra.

Nu kanske ni tror att jag tycker "förankringsprocessen" är en belastning.
Jag måste säga: tvärtom!
Det jag beskriver ovan är bara en förklaring över den kulturkrock som skedde. Det ledde faktiskt till, som jag upplevde, att en del politiker mest attackerade mig personligen istället för förslagen. Man var ovan vid mitt sätt att jobba, som prioriterar snabbhet lika mycket som "rätt beslut". I näringslivet är allt beslutsfattandet riskfyllt. Man har inte möjlighet att läsa facit innan beslut.
I politiken är det tvärtom: här kan man lyssna in den offentliga debatten och ta beslut därefter. Bra i vissa fall, mindre bra i andra fall. Beslutsfattandet är dock annorlunda.
Det är nog den mest påtagliga lärdomen av mina första sex månader

Tillbaka till "förankringen": jo, jag tycker det 'är bra. Och alldeles nödvändigt. Ska beslutet verkställas är det viktigt att folk som ska besluta och verkställa är motiverade och vill.
Eller åtminstone förstår varför och gillar läget.
Jag har också tagit in "förankringen" i mitt arbetssätt numera och nu kanske pendeln slår åt andra hållet. Att jag blir överdrivet försiktig.
Men det har blivit lättare efterhand som relationer byggts med enskilda politiker. Jag hade gott samarbete med Jan Henriksson (s) och upplever ett lika bra samarbete med nya oppositionsrådet, Helene Nilsson (s). det underlättar.
Per-Åke Svensson (c), tidigare kommunalråd är en praktiskt människa, lätt att samarbeta med liksom Göran Gustafsson (kd) och vår egen Leif Carlsson (m) i kommunstyrelsen. Leif bidrar med det som fattas mig; rutin och kunskap om kommunal politik. Jag är mycket tacksam över att han ville ta plats i KS.

Har också lärt mig att inte gå i enskild debatt med enskilda allianspolitiker exempelvis, vilket har varit destruktivt för samarbetet.
Istället har jag valt att informera brett; ge gruppledarna och KS-ledamöterna, oavsett partifärg, en så bred och djup information som möjligt om kommande ärenden.
Det har uppskattats av oppositionen, jag har faktiskt fått beröm av både vänstern och socialdemokraterna vilket gör mig glad.
Det har också uppskattats av alliansen, främst folkpartiet och kristdemokraterna, som också uttryckligen berömt den djupa informationen. Också centern har sett fördelar, även om informationen inte gått till på det sättet som när de innehade kommunalrådsposten, så är de många centerpartister som uppskattat min ambition att  "så många som möjligt ska veta så mycket som möjligt".
Denna ambition har skapat mer arbete för en del. Framförallt har gruppledarna fått dra ett stort lass.
Men nya politiker, ny kommunstyrelse, ny kommunchef etc. har inneburit att exempelvis budgetprocessen har fått köras väldigt djupt och detaljrikt. Det har inneburit fler möten, mer papper, fler frågor.
Summeringen blev dock; alla beslutsfattare kände att man hade en kunskap på djupet om kommunens ekonomi. Därmed kan vi lägga fundamenta vid sidan, och intressera oss för politiska prioriteringar, varje parti efter sina bevekelsegrunder.

För att den här summeringen inte ska bli för lång, och bara handla om vårens dominerande budgetprocess, ska jag sammanfatta så här:
- Ett stimulerande och utvecklande jobb, som jag är oerhört tacksam för. Glad att jag fått förtroendet och är fast besluten att dra mitt strå till stacken för ett framgångsrikt Vimmerby.
- Myten om "sysslolösa administratörer på stadshuset" är betydligt överdriven. Här finns minst lika många kunniga och målmedvetna medarbetare som i näringslivet. Många sliter hårt.
- Dålig styrning från kommunchefen? Måhända tidigare, men inte nu. Vimmerby har begåvats med en kommunchef som är kunnig, engagerad och positiv. Carolina Lejonram har ett driv som vi behöver i kommunen och förutsättningar finns för att vi tillsammans kan göra ett bra arbete; hon i kommunkoncernen och jag i politiken.
Jag tror att jag har stor nytta av mina många år som VD. Jag vet att man som VD (läs kommunchef)  inte kan ha en styrelseordförande kontrollerande i det dagliga arbetet utan att man måste hitta en bra samarbetsform där man delar upp arbetet, som ska gå mot samma mål ska tilläggas. Kommunchefen och jag fann detta nästan direkt efter årsskiftet och det vill jag säga; det är mycket bra för kommunen. Vi pratar målsättningar, vi lyssnar in varandras synpunkter och vi håller varandra informerade om väsentligheter.
En bättre strategi för att förhindra konflikter finns inte.
- Långsamma, tröga processer? Kan kort och gott på den frågan svara: ja. Tyvärr. Men det går att hotta upp. Dock måste vi ju vänta in andra nämnders behandlingar i olika frågor, och det tar den tid det tar. Tröga, långsamma processer är offret på "förankringens" altare och det är bara att gilla läget. Viktigt därför att få en snabb start i frågorna, att de inte ligger för länge och gror där de väcks. Här har gruppledarna en viktig roll, därför är snabb info till gruppledarna viktig.
- För mycket hemlighus, för lite kommunikation utåt? Ja, så har det varit. Men vi är på väg att ändra detta: ekonomiska nyckeltal ska ut på hemsidan regelbundet, presskonferenser med lokaltidningen, aktivt bloggande, aktiv hemsida, införade av medborgarkontor i stadshuset (liten ombyggna behövs av entrén), offentliga framträdanden, företagsfrukostar, etc. Allt sammantaget ska öppna upp Vimmerby och göra kommunen transparent.
Vi är på den vägen nu.
Inlägget riskerar att bli för långt så jag får återkomma.
Fortsatt trevlig sommar!