måndag 31 januari 2011

Greppet blev ett bra seminarie

Denna söndagskrönika blev en måndagskrönika endast av ett skäl: jag var bara tvungen att åka upp till Järfälla och pröva SM-vattnet i pimpelfiske i söndags.
Jag klev ur sängen kl 04.00, tog bilen tillsammans med några kompisar kl 05.00, framme i Stockholm kl 09.00, kaffe, äggmacka och så ut på Mälaren i strålande sol, fiskade och bar hem nära 9 kg fisk fyra timmar senare, (fick inget pris för det då den värste hade 17 kg...), kaffe och falukorvmacka och sedan hem.
Så det blev ett tidigt sänggående så därför ingen söndagskrönika på bloggen då.
Den kommer istället här och nu:

Växjö i måndags. Besök hos landshövding Kristina Alsér för att lära mig ett och annat av hennes kompetens.
Träffade också IKEA Sveriges VD Tomas Carlzon för att diskutera regionalt engagemang. IKEA marknadsför som bekant "Småland" över hela världen. Vad kan vi hitta för samarbeten med Vimmerby inblandat? Ytterligare några möten blev det innan det var dags för gruppmöten på kvällen, hemma i Vimmerby.

GREPPET
Seminariet "Greppet" i onsdags i stadshusets plenisal blev en succé och gladast över det är nog jag själv. Alla politiker och ersättare i nämnderna var kallade och de fick en bra överblick över kommunens ekonomi och verksamheterna genom de olika förvaltningscheferna.
Alla förvaltningschefer hade taggat upp sin presentation och gjorde ett mycket bra jobb.
I utvärderingarna fick Greppet genomgående bra betyg och syftet - att ge politkerna en insikt som greppade bredare än sin egen nämnd - uppfylldes.
Politik är inget enmansjobb. Det kräver att alla är på tå, intresserade och engagerade och att man verkligen vill kunna mer, ha mer insikt.
Vi är på rätt väg där och jag kände mig stolt över att vara en av Vimmerbys politiker i onsdags.
Härligt uppställ av alla!

REGIONMÖTE i VÄSTERVIK
Regionsamlingen i Västervik över två dagar, torsdag och fredag, var en ny och positiv upplevelse för mig.
Här fanns många politiker i regionen med och här förmedlades mycket kunskap.
Jag tog till mig mycket information kring arbetsmarknadens utveckling i vår region, hur befolkningen ser ut, vilka frågor som är framtidsfrågor och också hur vår omvärld gestaltar sig.
Mycket av det man har på känn bekräftades; det är i de små företagen jobbtillväxten finns, inte i de stora, det är tjänstesektorn som måste växa, det är kommunikationer och infrastruktur som är viktigt för utveckling.
Vimmerby ligger efter i just växlingen från industrijobb till tjänstejobb. Men vi ligger i framkant när det gäller andelen småföretag.
För mig personligen finns inget antingen eller, utan mer både ock. Vi måste slå vakt om ALLT vi har och kan inte avvara något. Våra stora företag är livsviktiga för oss, men de klarar sig i många fall bra på egna ben. Småföretagen däremot kan vi hjälpa med allehanda frågeställningar.
Det handlar om att ha kvar det vi har och försöka söka tillväxt i den växtlighet som redan har rötter i vår bygd.
Jag är övertygad om att det ger bäst resultat.

söndag 23 januari 2011

Våga göra annorlunda

Att uppvakta en generaldirektör och hans kansli var en alldeles ny upplevelse.
I veckan var jag och Näs VD Kjell-Åke Hansson i Stockholm för att orientera oss om möjligheterna att få bidrag till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs.
Nu fick vi också berättat att Kulturrådet ger pengar till Regionförbundet i Kalmar län. Lite överraskade blev de när de fick veta att fyra kulturinstitutioner i Kalmar får huvuddelen av de 25 miljoner kronor som Regionförbundet fördelar över länet.
Eller inte fördelar.
Från Vimmerbys sida har vi inte lyckats ta del av dem.
Regionförbundet säger att de inte ens har en ansökan om bidrag för 2011.
Men till 2012 ska de få det. Både en ansökan om verksamhetsbidrag och en om utvecklingsbidrag.
Också Kulturrådet ska  få ansökningar och vi fick namnen på ytterligare institioner som kan bidra.
Det blir en uppgift för Näs att nu försöka formulera ansökningar inför 2012 för att få fler finansiärer av verksamheten.

FRUKOSTMÖTE
Konstaterar också att kommunchefen samlade sina chefer i veckan i plenisalen, till ett frukostmöte. Ett bra initiativ som syftar till att få igång ett teamwork på bred front i kommunens verksamheter.
Kommande vecka ska vi samla nämndernas politiker för att också där göra en insats för att öka insikten om kommunens "helhet", dess ekonomi och förutsättningar.
Ett spännande möte.

JÄMFÖRELSER
Allt fler nyckeltal blir tillgängliga för att kunna jämföra kommunala verksamheter. Nu finns det till och med "kostnad per betygspoäng" för att mäta skolans effektivitet gentemot kostnaden.
I Vimmerby kommun är det viktigt att vi gör mätningar och jämför oss med andra.
Viktigast därefter är givetvis att vi också gör en analys för att se vad eventuella avvikelser, åt båda håll, beror på.
I kommande budgetarbete kommer vi i kommunstyrelsen att fokusera på just analysen; nämnderna måste kunna presentera vad avvikelser som förekommer beror på. Varför är vi bäst i något? Varför är vi sämst i nåt annat? Varför kostar vår verksamhet si eller så när andras verksamheter med samma förutsättningar kostar ett annat?
Om vi ska kosta mer än andra, då måste det bero på en medveten satsning där vi satsar med öppna ögon. Inte att vi är ineffektiva eller slarviga i uppföljning eller att vi rent av brister och inte gör något uppföljning alls.

AVTAL
När jag nu går igenom avtal och andra papper på kommunen slår det mig att alla inte är lysande, som avtal betraktat. Åtminstonde inte för kommunen.
Tidigare politiker har gjort bedömningar på grunder jag inte känner till, men flera av de här avtalen får kommunen ha att betala på under många, många år framöver.
Avtalspensionerna är ett sådant ärende, och vi vet ju inte säkert om de verkligen minskade antalet anställda med 43 som var tänkt. Det är sådana frågor man gärna vill ha svar på.
Personligen ifrågasätter jag om det är rätt väg att gå när man har arbetsbrist; att betala ca 70 procent av lönen från 61 års ålder till pensionen, utan arbetsplikt. Jag hade definitivt förordat ett annat beslut vid det tillfället.
Andra avtal återigen, ska jag fördjupa mig i närmaste månaden för att få en bild av dem.

VÅGAR VI GÖRA ANNORLUNDA?
När nya kvastar tas i bruk brukar de sopa annorlunda. Och så känns det faktiskt. I flera ärende skulle jag vilja göra tvärtom mot brukligt och jag ska också försöka verkställa detta.
Vimmerby kommun har givetvis ett "manér" precis som alla andra organisationer. "Så här brukar vi göra" sägs ju inte bara på företag, utan också i kommuner.
Det är viktigt att vi som är nya i politiken vågar göra tvärtom och i en annan ordning.
Jag tror tjänstemän som varit många år i kommunens tjänst mår bra av att få annorlunda frågor, får göra saker i "fel" ordning eller få göra saker på nytt sätt.
Kanske också bra för "gamla" politiker som är vana vid ett visst manér?
Jag vill gärna skicka med det till de nya politikerna den här mandatperioden:
Våga göra annorlunda!

söndag 16 januari 2011

Söndagskrönika: Kontrasternas vecka

Kan man starta ett företag utan ett öre på fickan?
Och arbetslös? Och knappt A-kassa?
En ung man från Vimmerby skrev ett brev och jag tog emot honom på stadshuset i fredags. Han hade en idé, en företagsidé.
Men under resans gång hade han blivit arbetslös och han visste inte om han skulle få A-kassa. Dagarna var slut trodde han. Nu fick han inrikta sig på att skaffa ett jobb först. Företaget fick komma sedan.
Hur skulle man kunna hjälpa till? För idén han hade var bra. Men dyr. Han skulle köpa en maskin i entreprenadbranschen som kunde sådant som dagens maskiner inte kunde. Men han skulle behöva kapital, sa han. Han var alldeles i början. Den där hopplösa början när man har en lysande idé, men inga pengar och inte vet hur man ska göra. Ingen att prata med.
Vad jag förstod efter de 45 minuter vi pratade var att han behövde - kunskap.
Kunskap om affärsplaner, om analysmetoder, om marknadsföring, om hur bankerna resonerar.
Jag hoppas att Lärcenter i Vimmerby kommun nu kommer igång med Starta Eget-kurser för det var vad den här unge mannen skulle behöva. Kunskap och nätverk.
Om ett halvår lovade han mig en rapport.

FRÅN LITEN TILL STOR
Kontrasten var stor när jag sedan mötte Ljunghälls VD Hans Linnér i Södra Vi. Ett nästan tre timmar långt möte som gav mig en bra bild över kommunens största företag, med 470 anställda i Södra Vi.
Sedan botten i december 2009 har Ljunghälls anställt 120 personer.
Jag fick en inblick i verksamheten i både Södra Vi och Tjeckien. Och man berättade också det jag i veckan kunde läsa i Dagens Industri; Ljunghälls planerar att följa med Volvo till Kina och börja tillverka där för en asiatisk marknad
Jag är dock inte orolig för jobben i Södra Vi. En stark kompetens hos de anställda, välinvesterat i stora robotar och gjutmaskiner för miljontals kronor, en väl intrimmad effektiv produktion - ja, så länge Ljunghälls har den välsmorda produktionsapparat man har i Södra Vi tror jag jobben är säkrade.
Man kan aldrig räkna bort yttre omständigheter, men under normala konjunkturer och förhållanden kommer Ljunghälls att vara en av Vimmerbys största arbetsplatser under överskådlig tid.
Det var min sammanfattande tanke när jag lämnade Ljunghälls, med blocket fyllt av en del frågor och en del svar inför fortsatta samtal.

BOSTADSOMRÅDEN
Jag mötte de boende i Nosshult i veckan. En trevlig upplevelse att få hälsa på Monika och Pelle i deras vackra hus. Hela området är vackert, husen annorlunda och designade, tomterna stora. Området andas gemenskap, gemyt.
De har synpunkter på den plan kommunfullmäktige ska ta i vinter och som hamdlar om Vimmerbys nya villaområde, som blir granne med dem.
Jag ska ta med mig deras synpunkter till nästa möte med Kommunstyrelsen.

VISIONER
På tisdag träffar jag förvaltningschefen och nämndordföranden i socialnämnden och Kultur & Fritid. Det är de två sista verksamhetsområdena - sedan har jag pratat med alla och det vi pratat om är visioner och målsättningar.  Budgetarbetet för 2012 står för dörren och det ska bli spännande att se vad politiken och förvaltningen tillsammans kan åstadskomma.
Det jag hoppas få se är en lokal Allianspolitik i Vimmerby, en berättelse om vad man vill åstadkomma, inte bara under 2012 utan också några år framåt.
Syftet är att få Alliansen i kommunfullmäktige att senare ta viktiga beslut i en politik som visar en vilja, en vilja att åstadskomma något, en riktning, ett antal mål.
Jag hoppas vi ska komma en bit på vägen till 2012 - för till 2013 och framåt ska vi sätta ännu tydligare målbilder av det Vimmerby vi vill skapa!

onsdag 5 januari 2011

Svar på insändare i VT idag

Idag fanns två insändare i Vimmerby Tidning med frågor dels till mig som kommunalråd, dels till kommunen. Jag har sänt tidningen följande svar:

Kerstin Anckarman frågade i en insändare när det särskilda boendet på Villekulla ska vara inflyttningsklart. Svaret är att det vet jag inte. Det jag vet är att ärendet upp för beslut i kommunstyrelsen kommande tisdag, att pengar finns anslagna för ombyggnad i budget för 2011 så när väl alla beslut är fattade ska de inte behöva ta så lång tid innan inflyttning kan ske.

I en annan insändare frågar man varför medarbetare på turistbyrån är uppsagda. Vimmerby kommun driver inte turistbyråverksamheten själv, utan har den utlagd till ett bolag, VTN AB,  där kommunen äger, vad jag förstår, 30% av aktierna. Resterande aktier ägs av ALV och ett antal företag i näringslivet. Kommunen har för avsikt att som kund fortsätta köpa tjänster för turistverksamhet av bolaget 2011.
Det kommunen gjort är att som kund upphöra köpa leverans av näringslivstjänster av VTN AB, och har denna tjänst numera placerad i stadskansliets organisation. För detta jobb har en tjänst som näringslivschef annonserats ut. VTN AB:s agerande utifrån sin nya situation är inget kommunen som kund kommenterar. Kommunen har heller inte fått några besked från bolaget om att man inte tänker uppfylla leverans av turistbyråtjänster.
Om VTN AB avser att inte leverera turistbyråtjänster, är jag övertygad om att kommunen skulle organisera en egen turistbyrå och säkra den utomordentliga kompetens hos medarbetarna som idag finns där.

tisdag 4 januari 2011

Första dagarna avklarade

Så här andra arbetsdagen som kommunalråd har det blivit mycket möten.
Dels på stående fot med många av medarbetarna i stadshuset, dels sittande på rumpan i långa sammanträden.
Men jag har också börjat en ny vana (hur länge den nu varar, goda vanor är ju svåra att vidmakthålla...) och det är att promenera till jobbet!  12 minuter dit (nedförsbacke) och 17 minuter hem (uppförsbacke). Hetaste önskningen nu är att jag lyckas vidmakthålla den vanan. Det skulle vara bra för mitt maskineri.
Jag har dock noterat något mycket positivt för Vimmerby kommun; vi har en relativt låg medelålder bland befolkningen.
Enligt senaste SCB-statistiken har Vimmerby och Oskarshamn en medelålder på 42,1 år. Bara Kalmar har lägre medelålder i hela länet.
Västervik har högre 43,7 år och Hultsfred-Högsby har liksom Borgholm den högsta, 45,5 år.
Om vi tittar på Vimmerby i en blivande storregion i Östergötland (önsketanke!) så tillhör Vimmerby de kommuner med lägst medelålder runt Linköping.
Vad det beror på kan vi bara spekulera i. Jobb åt unga är naturligtvis en viktig faktor.

Några viktiga saker i almanackan i januari;
Jo, bland alla presidiemöten, gruppmöten, ks-möten och andra möten ska jag träffa Ljunghälls verkställande ledning i januari, jag ska besöka generaldirektören på Kulturrådet i Stockholm, vi ska ha seminariet om "Ta greppet om ekonomin"  med alla nämndledamöter och förvaltningschefer och jag ska besöka vimmerbykvinnan och min goda vän, landhövding Kristina Alsér i Kronoberg (Växjö) som ger mig ovärderlig draghjälp i jobbet.
Se där fick ni en liten rapport så här innan trettondagshelgen!
Ha en skön helg och kanske vi ses på pimpelisen...?