söndag 25 augusti 2013

Visst har vi livskvalité i Vimmerby


På denna, en av de sista söndagarna i augusti, som dessutom är solig och varm precis som hela denna fantastiska sommar har varit, kan man fundera lite över begreppet livskvalité.
Kommande fredag eftermiddag klipper jag, på uppdrag av Gunnar och Bibbi på Vimmerby Golfakademi, bandet till en ny 9-hålsbana mitt i Vimmerby uppe vid Ulriksdal.
Jag nöjer mig med att klippa bandet – golfkonsterna får proffset Joakim Häggman stå för. Såg honom när han invigde Gullringens nio hål för väldigt länge sedan och det var en spännande upplevelse. Vi kan vänta oss  en ”golf-clinic” värd namnet med Joakim.

Det jag ville erinra om med detta exempel är den livskvalité vi har i vardagen i Vimmerby kommun. Tre nära golfbanor; Vimmerby, Gullringen och Tobo i Storebro är bara tre av alla de anläggningar som lockar ung och gammal till rekreation och förnöjelse.
Allt är inte tävling. De allra flesta arenor vi har i Vimmerby, från ishallen till fotbollsarenan på Ceos, från idrottshallen i Södra Vi till fotbollsplanen i Frödinge, används för vardagsmotion av allt annat än just tävlingsmänniskor. Det är bra.
Friskis och Svettis är en annan organisation som bidrar till livskvalité för många. Har sett deras annonser i tidningen nu och nu påminner jag mig att de klagade på städning och en hel del annat i träningslokalen på Astrid Lindgrens skolan. Sådant är ju lätt att ordna; skolan hyr ut lokalen, alltså ser skolan till att den är städad, lampor lagade, etc. I annat fall riskerar skolan att få reducera hyran.

Investeringsbudgeten ska kommunfullmäktige ta i november, fram till dess kan du påverka din politiker vad avser investeringar. Budgeten är nu ute i fullmäktigegrupperna för diskussion.
Tyvärr kommer vi inte att ha råd med särskilt mycket mer den kommande budgetperioden: Industriområden, äldreboende, förskola och fibersatsningar uppgår till flera hundra miljoner. Detta jämte att Vimmerby Energi också investerar stort i Kraftvärmeverket. På sikt är det bra för kommunen att vi tar investeringarna nu. När högkonjunkturen är på topp bör vi vara färdiginvesterade på stora projekt för en tid framöver.

Men var kan vi investera för att öka livskvalitén i kommunen? Ungdomar har skrivit till oss och sagt att man vill ha ett kvällsöppet café i centrum, gamla vet jag vill ha fler soffor utmed promenadstråken i alla tätorter och gärna också utmed gatorna mot centrum. Man vill kunna sätta sig och vila. Fullt förståeligt. Fler papperskorgar skulle göra stan lättare att hålla städad.
Något som hör samman med livskvalité är boende; att man kan få på hur man vill och i princip vart man vill. Trygghetsboende i Vimmerby är lika viktigt för de gamla som strandnära boende kan vara för familjer mitt i livet.
Jag tycker det är en stor politisk uppgift att se till att båda dessa möjligheter blir verklighet.

söndag 18 augusti 2013

Byggjobben många i Vimmerby


Det är mycket på spåret i Vimmerby kommun nu!
Kommunens största bygge genom tiderna, nya Kraftvärmeverket på Tallholmen för kanske 400 Mnkr, är på gång och en uppgift säger att det som mest kommer att vara 160 personer som en och samma dag jobbar på bygget. Enormt!

Nu är inte alla från kommunen ;-)…men många är det. Det är väl kännt att byggnation drar igång en kedja av jobb, väldigt många på orten där bygget genomförs. Hantverkare och små entreprenörer inom sektorn kommer att ha fullt upp 18 månader framåt.
Ett annat bygge som hjälper till är ännu ett kommunalt bygge, äldreboendet i kv Senioren. Som mest kommer det att sysselsätta, sägs det, 70 personer en och samma dag.
En annan typ av bygge än kraftvärmeverket och här behövs det ju också möbler, gardiner och en hel del bohag så det bygget bidrar säkert också till handeln.
Byggena tillsammans med markberedning på industriområden har lett till många arbetstimmar inom entreprenadsektorn.
Hur ser det ut framåt?

Ja, får jag gissa tror jag Astrid Lindgrens Värld ligger lågt kommande vinter. Jag har i varje fall inte hört något om en förestående nybyggnation 2014. Styrelsen lär vara upptagen med att hitta en ny VD efter Mikael Ahlerup som ska på nya uppdrag. Och man har ju också genomfört tre stora byggnationer för totalt nära 200 Mnkr i kommunen. Det är en fantastisk vitamininjektion med privata medel i vår kommun.
Vimarhem vet vi planerar en byggnation i kv Pistolsmeden, som nu är stoppad i avvaktan på politiska beslut om trygghetsboende. Men nån form av bygge kommer också där.
Vi vet också att Vimarhem behöver ersätta gruppboendet på Näs på sikt. Den frågan ska behandlas kommande kommunstyrelse och sannolikt uppdrag kommunstyrelsen till Vimarhem att uppföra ett nytt gruppboende som ska ersätta Näs.

Näs bygger också Astrid Lindgrens Trädgårdar, där 10 Mnkr kommer att investeras i en första etapp. Det är ett bygge jag tror blir uppmärksammat nationellt.
En rad privata aktörer, företag,  har kontaktat mig under sommaren med friska planer. Jag tror att vintern och våren kommer att innehålla åtminstone beslut om nya privata byggnationer.
En som redan är igång är Magnus Frodig som dels byggt sin dröm, ett museum/ en utställning om världens motorcrosscyklar och dess förare. Kommer att bli ett intressant nytt besöksmål i kommunen.
Magnus bolag köpte också Odal-ladan där en nybyggnation och ännu en satsning ska ske.
Vimmerby IF ska få en byggnad vid Ceosvallens Arena och där kommer också en rondell att byggas med början i mars 2014.

Destinationspengarna kommer också att innebära att privata investeringar görs inom besöksnäringen.
En del projekt är under diskussion både på Krönsmons och Östra Ceos industriområde.
Fiberutbyggnaden åren framöver kommer att skapa en del jobb, framförallt grävjobb.
Vi vet ju också att det går bra för vår livsmedelsindustri nu; Åbro, Arla, frödinge och Håkans Glada Utegrisar.
Men även Ljunghälls går bra, liksom STC. Inga direkta orosmoment har dykt upp i kommunens småföretagarflora.

Jag har ens känsla av att vi passerat bottenläget och är på väg upp. Jag hoppas i så fall att det ska innebära att vi kan klara vår ekonomi med överskott, så vi snabbt kan amortera de lån vi nu drar på oss i de nödvändiga byggen som pågår

fredag 16 augusti 2013

Fokus på äldre i Vimmerby i höst

Väldigt, väldigt svårt att komma igång med sina fasta rutiner efter denna sommar!
Det konstaterar jag, och det konstaterar ni som regelbundet följer min blogg.
Antingen publiceras ingenting, eller också kommer det på annan dag än söndag...
Ber om ursäkt för oordningen denna sommar.
Men nu ska det bli ordning igen, åtminstone ska jag försöka skriva en söndagsblogg till kommande söndag och komma in i rutinerna igen.

Denna vecka har jag och socialnämndens ordförande Elisabeth Lago-Nilsson tagit första spadtaget på nya omsorgsboendet  i kv Senioren i Vimmerby.
Ett efterlängtat ögonblick för oss båda och alla politiker, medarbetare och gamla i Vimmerby tror jag.
Tyvärr brast underhållet av Eken genom åren, i annat fall kanske vi kunde haft kvar det och renoverat upp det. Nu valde vi att bygga nytt, istället för att lägga nya pengar på gammalt. Dessutom tror jag en privat entreprenör hanterar en ombyggnad billigare än kommunen. Det brukar vara så.

Det nya boendet ger oss  ett nettotillskott på bara 10 lägenheter, övriga lägenheter ersätter de som finns på Eken, Duvan, Kvillgården och Ådala. Eken har som bekants sålts för att bli ett behandlingshem.
Jag sa vid invigningen att jag tror vi behöver ännu ett osmorgsboende inom en inte alltför avlägsen framtid.
Det finns några möjligheter att skjuta fram det behovet:
1) Att underhålla Vidala och Kvillgården (Duvan och Eken är de första vi ska lämna) så det klarar sig i framtiden.
2) Att fundera på att ha kvar Ådala i Gullringen, kanske lägga en slant på att bredda dörrar och annat för att det ska fungera.Så länge efterfrågan finns till Ådala, och så länge behoven ökar, de äldre blir fler, tror jag det vore strategiskt fel att inte försöka hålla det äldreboendet vid god hälsa. Men alt beror givetvis på efterfrågan. Vi kan inte heller stå med tomma lägenheter alltför länge.
3) Att investera i ett nytt trygghetsboende. Kanske bygga till Granen eller bygga helt nytt i kv Uven i centrala Vimmerby.

Bygger man ett helt nytt kanske Granen i framtiden kan konverteras bit för bit till ett omsorgsboende.
Det är det inte idag.
Granen är inget särskilt boende utan kan mest liknas vid ett Trygghetsboende med värdinna och gemensamma lokaler för aktiviteter och matsal.
Om vi inte har råd med ett nytt, större Trygghetsboende är kanske en tillbyggnad av Granen ett alternativ.

Det är rätt läge att bygga:
1) Byggsektorn är fortfarande i lågkonjunktur.
2) Statligt investeringsstöd fram till och med december 2014.
3) De äldre blir fler, en ny generation pensionärer kommer nu som har egna pensionsförsäkringar och som kan tänka sig sälja sin villa för ett bra hyreshusboende med omsorg.
4) Det är kö till Granens lägenheter, senaste siffran 130-150 stycken.
5) Bra pris på villor i Vimmerby idag. det är brist på gamla hus och efterfrågan är stor. Skulle  underlätta flyttkedjan och smörja inflyttning och etablering av unga familjer.
6) Vimarhem tänker ändå bygga 21 nya lägenheter i Pistolsmeden, man har resurser till detta och därför kan det vara lämpligt att istället bygga Trygghetsboende för 70 år eller äldre.
7) Flytt från villa till Trygghetsboende förskjuter kommunalt omsorgsbehov med 10 år enligt undersökningar. Det sparar många kommunala skattekronor.

Debatten om trygghetsboende kommer upp på fullmäktige i september då Vimarhems utredning behandlas.

måndag 5 augusti 2013

Exempel på ett bra upplägg


Mahamud Tifu Ali, 25 år från Vimmerby, är en av alla de somalier som nu finns i vår kommun. Mahamud, eller Tifu som han allmänt kallas, drömmer om ett jobb på gjuteri.
Det berättade han för branschtidningen GJUTERIET, i vintras, när reportern Zoltan Tiroler gjorde ett helt uppslag om Tifu.
Projektet ”Ingjuta – arbetskraftsförsörjning till gjuteriindustrin”, har varit och är  fortfarande ett väldigt lyckat arbetsmarknadsprojekt.
”Ingjuta” syftar till att öka integrationen och sysselsättningen, samtidigt som gjuteriindustrin får sitt behov av arbetskraft tillgodosett.
Förutom studier i svenska, matematik, engelska och gjuteriteknik på gjuteriskolan, får man två dagars praktik i veckan på ett gjuteri.

Jag gillar sådana här upplägg. Upplägg där teoretiska ”kärnämnen” inte är huvudsaken, utan praktiken. Uppläggen där tiden på företaget innebär steg mot ett yrke, mot en anställning.
Tifu hade en liten affär i Somalias huvudstad Mogadishu, berättar tidningen, där han sålde mat, tobak, skor och parfym. Han har aldrig gått i skola men lärde sig läsa och skriva av ett äldre syskon.
Sådan är oftast bilden av våra somaliskia invandrare i Vimmerby. Många har ett muntligt språk, men ingen skriftligt.
Tifu var Vimmerbys första somalie. Som så många andra smugglades han hit sedan föräldrar och släkt samlat ihop pengar.

-          Jag har aldrig blivit illa bemött, säger Tifu som hade det svårt ändå när han inte kunde språket. Projektet Ingjuta har givit honom hopp, och han drömmer om ett jobb på ett gjuteri. Praktiken har skett på Ljunghälls i Södra Vi.

-          Jag blir alltid bra bemött, arbetskamrater ställer alltid upp om det är något. Det är så bra att vara på ett jobb, man lär sig nya svenska ord varje dag.
Ingjuta-projektet varar i 33 veckor för kursdeltagaren och den gångna perioden har 16 deltagare varit med.fredag 2 augusti 2013

Dialogen med näringslivet ska öka ännu mer

När Svenskt Näringsliv presenterade sin Näringslivsranking för Sveriges 290 kommuner i april så placerade sig Vimmerby på 179:e plats. Vi fick ett hack i den tidigare uppåtgående trenden. Skärskådar vi siffrorna i detalj så fanns det kriterier där vi var bättre än så. Exempelvis är vi på 59:e plats när det gäller ”företagande” och 91:a plats när det gäller ”marknadsförsörjning”.

Flera kriterier kan vi inte påverka annat än långsiktigt. Sämst är vi på ”Väg, tåg och flyg” och ”Tele och IT-nät” – det sistnämnda har vi tagit tag i, och fattat ett beslut att Vimmerby kommun ska fibreras åren framöver, med start redan i år.

Vad vi också kan se är att när handeln är de som dominerar svaren så faller Vimmerby, när industrin dominerar svaren så stiger Vimmerby i rankning.

Det är en signal att ta vara på givetvis.


Sommarens debatt handlade om ”Cluben”, Linda Carlssons och Hotell Ronjas/Mässhallarnas nattklubbsprojekt onsdag, fredag och lördag.

Polismyndigheten gick på den kommunala miljömyndighetens yttrande, som byggde på klagomål, och stängde uteserveringen kl 24.00 – inne fick man dock fortsätta till 02.30.

Detta har föranlett en del möten men också en del funderingar.

I näringslivsrankingen får ”Tjänstemännens attityder” 209:e plats och ”Tillämpning av lagar och regler”  177:e plats. I Sveriges Kommuners och Landstings undersökning, där endast de som varit i kontakt med kommunens tjänstemän svarat, kom Vimmerby på 14:e plats. Det tyder ändå på att väldigt många är nöjda.

I enskilda fall kan ändå missnöje uppstå, självfallet, och företagaren var i detta fall mycket missnöjd med hur beslutet togs.


Allt går att göra bättre. Jag tror personligen att det främst är kommunikationen och kunskapsutbytet som måste förbättras mellan kommunen och företagarna.

Vår näringslivsenhet har under drygt två år byggt upp en verksamhet med företagsfrukost (ca 70 deltagare i snitt) , med näringslivsråd (handeln, småföretag) och industriråd (större företag). Vi för en bra dialog med företagen där.

I höst växlar man upp tempot med ytterligare arrangemang av typen ”Soffintervjuer”.

Själv kommer jag att ta initiativ till något jag vill kalla för ”Kafferep”.

Jag kommer att bjuda in hotell- restaurang- och nöjesbranschen i kommunen till ett fikamöte i stadshusets cafeteria för att diskutera just tillståndsgivning, regelverk och också förutsättningarna för branschen att verka i Vimmerby. Givetvis blir också myndighetsutövande tjänstemän med flera inbjudna.

Jag tror på dialog. Resonemang.

Jag tror att Vimmerbyborna vill ha, och behöver, ett visst uteliv och behövs det politiska beslut för det måste den debatten föras.

Genom dialogen kan förståelse och hänsyn tas till det mesta.


När det gäller handeln har vi nu en oroväckande utveckling. Det krävs många kreativa och idérika köpmän för att små handelsföretag ska ta fart och flera etableringar ska komma till stånd. Kommunen måste göra sitt för att underlätta etableringar och med den rörelse det nu är i handeln i kommunen har flera lokaler och flera tomter öppnat sig. Förutom två nybyggda etableringsområden.

Här krävs ett samarbete där kommunens tjänstemän starkt kan medverka på olika sätt, framförallt då Näringslivsenheten, men där också Vimmerbys totala attraktionskraft spelar in.

Vi har alla ett ansvar för utvecklingen av kommunen. Hur bidrar vi enskilt till upplevelsen av vår destination? Hur skapar vi attraktionskraft tillsammans?

Handeln tog ett bra och berömvärt initiativ denna sommar med kvällsöppet. Bra för både bofasta och turister. Höjd attraktionskraft, definitivt.

Jag hoppas att jag också kan bjuda in handeln till ett kafferep där vi kan fortsätta dialogen för en ännu bättre utveckling.