söndag 26 februari 2012

Nu ska jag ut och lyssna på medarbetarna!

Jag var på biblioteket i onsdags.
Jag fikade och pratade med medarbetarna där.
Besöket var ett av alla de jag ska göra i kommunens verksamheter detta år.
Jag rubricerar besöken min "lyssnar-resa" för det är precis vad det handlar om. Jag vill lyssna in hur det är i kommunens olika verksamheter, hur medarbetarna upplever sitt jobb och sin vardag. Och inte minst hur man ser på kvaliten i det arbete man utför, hur det tas emot, hur man upplever att man kan prestera.

Jag började med Vimmerby Energi och Miljö. Där var man i full färd med att slutföra sitt tillbygge. Man såg fram mot nya utrymen och äntligen får medarbetarna omklädningsrum och duschar utan mögellukt. Den gamla delen varv det bara att riva.
Stor trivsel genomsyrade företagsledningen och medarbetarna. Och man har också på ett föredömligt sett integrerat kommunens VA-avdelning i bolaget.
I välskötta bolag, bruka jag säga, känns det redan i entrén att medarbetare och ledning trivs.
Nya utmaningar väntar bolaget. Biogasen står på dagordningen och frågan är hur den ska hanteras.

Att mitt andra besök, det på biblioteket, skulle ge samma känsla var glädjande. Här finns fem bibliotikarier samt några assistenter och administratörer. Trots att man över tiden fått dra ned personalstyrkan har man med teknikens hjälp ändå lyckats upprätthålla en hög servicenivå.
Gå gärna in på bibliotekets hemsida och surfa runt. Här finns också bloggar från läsgrupper som ger boktips. Jag blev förvånad över att biblioteket engagerat sig i så mycket. Det är ett brett utbud man presterar och man gör det med gott humör.
På gång är ett ökat samarbete med övriga bibliotek i länet, som ska leda till bygge av en portal där biblioteken går ihop med sin respektive webbpresentation. Det kommer att öka besöken ytterligare.
Men viktigast; man trivs med varandra, med sina kunder och med sina arbetsupgifter.
Jag får säga tack för fikat också till bibliotekets medarbetare.

I övrigt i veckan har jag varit på ett tjänstemannamöte rörande invandringen i Vimmerby inför ett besök av länsstyrelsen kommande vecka.
Mycket spännande att få kunskaper i komplexiteten när det gäller invandring, flyktingmottagandet och frågor som hör dit.
En del av dem aktguella att lyfta också i Näringslivsrådet och i Industrirådet.

Jag hann också med en resa tur och retur Stockholm, där jag bland annat träffade våra moderata riksdagsmän och en rad landstingsråd och kommunalråd.
Det är mycket nätverkande i politiken. Och jag försöker delta så mycket jag kan.
Tror att jag har nytta av relationer i Stockholm och kan göra ett bättre jobb för kommunen om jag deltar i den här typen av möten.
Själv står jag kommande vecka värd för ett 20-tal kommunalråd, de flesta från Östergötland, som i två dagar ska träffas i Vimmerby i ett nätverk Linköpings Universitet administrerar.
Vi ser mer och mer att vi har liknande problem och vi delar med oss av de lösningar vi kan hitta.

Jag ser med oro på Västerviks kommun stora underskott och minns alltför väl de gågna åren i Vimmerby kommun; flera år med minus i räkenskaperna.
I Vimmerby är vi nu på väg tillbaka. Effektiviseringar och omorganisation ska ge fortsatt överskott så vi orkar finansiera våra investeringar. Vi måste också parera och vända befolkningsminskningen.
Skolor, idrottshallar, äldreboenden, förskolor, gator - allt kräver underhåll och vi måste få pengar över till sådant. Ska vi bli färre som betalar kommer det att bli tuffare år från år.
Man brukar tala om magkänsla. Och faktiskt känner jag att vi är på rätt väg. Jag tror vi kommer att lyckas, både att hålla vår strama tvåårsbudget och ta fram en vision där vi satsar och höjer kvalite i framförallt äldreomsorg och skola.

söndag 19 februari 2012

Astrid Lindgrens Vimmerby, nu ska vi dela bilden!

Styrgruppen för Destination Vimmerby - nu är den äntligen igång!För ett drygt år sedan drog vi bort näringslivsarbetet från Vimmerby Turism och Näringsliv AB. Kvar blev det ett turistbolag som nu också köpts upp av kommunen.
För turistbolaget blir 2012 ett mellanår, med Ulf Berg som arbetande styrelseordförande på deltid. Under detta år ska kommunen hitta ett stort antal andelsägare som ska bilda en ekonomisk förening. Jag hoppas det blir minst 50 bolag/firmor som var och en köper en andel. Det skulle skapa bredd i turistverksamheten; en förening som i sin tur driver Turistbyrån som ett eget aktiebolag.

Men som ni minns så satte kommunen av en miljon om året 2010 och 2011, till att ta fram en turiststrategi och en varumärkesplattform. Det arbetet leddes av konsulten Johan Graffman, Uppsala. Samma företag som nu fått uppdraget att ta fram samma sak men för hela Småland.
Sedan förra sommaren har arbetet i Vimmerby stått still i avvaktan på kommunens ställningstagande, och många befarade kanske att arbetet med att "få ihop Vimmerbys besöksnäring" ännu en gång skulle gå i stå. Nu blir det inte så, tack och lov.
På förvintern tog kommunfullmäktige en ny organisation, som innebar att en styrgrupp för Destination Vimmerby skulle bildas. En styrgrupp som skulle föra samman näringslivet - besöksnäringen - den idellea sektorn - akademien runt ett och samma sammanträdesbord.
I fredags satt de där, äntligen. Och Johan Graffman var också med. Han engageras nu detta tredje år för att hjälpa styrgruppen att implementera turiststrategin i samhället.
Vi ska försöka dra åt samma håll i Vimmerby och detta år görs ett kraftfullt försök att nå dit.

I styrgruppen, som leds av näringslivschefen och därmed har den naturliga kopplingen till kommunledningen, återfinns:
Kjell-Åke Hansson, VD på Näs. Hans deltagande gör att vi hela tiden kan ha återkoppling mot familjen Eriksson, mot Saltkråkan som varumärkesägare, mot ALV och mot Näs.
Anders Eriksson, förvaltningschef inom Kultur och Fritid, och som ska hantera alla kontakter mot hela den ideella sektorn i kommunen.
Ulf Berg, som detta år får ta plats som representant för turistbyrån och besöksnäringen. Senare är det meningen att en ny VD/Turistchef på Turistbyrån ska ta den posten.
Christian Gustafsson, Child Innovation Lab AB, kommunens planerade nya bolag som vi ska skapa tillsammans med akademien. Här ska en ny VD tillträda när vi väl etablerat bolaget.
Johan Graffman, konsulten som arbetat med destinationsutvecklingen i två år.
Något vi alla ska förhålla oss till är "Vimmerby, Sveriges mest lekfulla familjedestination".
Så småningom kommer allt arbete att kommuniceras ut.
Liksom den nytta arbetet innebär.

Vad är det då för nytta med allt detta?
Jo, för det första ska gruppen få alla i kommunen att dra åt samma håll. Vi kan inte längre enbart låta Astrid Lindgrens Värld sköta marknadsföringen, eftersom deras mål är att utveckla sin park, inte att utveckla Vimmerby. Det måste vi göra själva, även om vi hela tiden måste förhålla oss till Astrid Lindgrens Värld och deras planer.
Men vad är det för mening med att olika företag i kommunen köper olika montrar på turistmässatn TUR i Göteborg? Kan vi inte gå samman och dela på en?
Kan vi skapa gemensamma seminarier, gemensamma utbildningar, gemensam syn på besöksnäringens utveckling i kommunen? Kan vi samordna bidragsansökningar från Regionförbundet, kan vi definiera vad som är innehållet i/innebörden av Astrid Lindgrens Vimmerby?  Kan vi mobilisera för att få turisterna att stanna längre och besöka fler besöksmål i kommunen?
Hur ska vi engagera den ideella sektorn? Kan de också tjäna pengar på besöksnäringen? Gemensamma aktiviteter året om, vem ordnar sådana?
Som ni ser har vi ett stort behov av en gemensam bild, ett gemensamt arbete och en grupp som kan kanalisera behoven och som "vet allt".
Kan vi äntligen skapa bryggor mellan näringslivet och besöksnäringen/turismen? Mellan föreningsliv och besöksnäring?
Jag hoppas mycket på att Styrgruppen för Destination Vimmerby ska få oss alla att gå åt samma håll.
Vilken kraft vi kan mobilsera då!
Då finns det inte bara Astrid Lindgrens Värld här att besöka.
Då finns också Astrid Lindgrens Vimmerby!

tisdag 14 februari 2012

Lite vinterarbete!

Nej, det är inte söndag. Utan tisdag.
Men jag kan inte låta bli att i bloggen notera att man slagit ut Gästgivarhagen från sly och annat, väldigt fint. Jag går numera till jobbet (så länge det varar denna gång...) och i morse tog jag svängen runt Gästgivarehagen som ska få en frisering både denna vinter och nästa.
Mycket välbehövligt och vad vackert ljust det blev!
Noterar också att man påbörjat arbetet vid nya "Västgårdsparken" som ska ersätta Ekkullen som grönområde i området.
Den parken har potential att bli välbesökt där den ligger så strategiskt och sträcker ut sig invid vid Västgården, Sörgården och Norrgården.

söndag 12 februari 2012

Start på lyssnarresa!

Jag hann inte besöka så många kommunala verksamheter under 2011.Skälet var helt enkelt en annan prioritering; jag ville vara aktiv ute i näringslivet och jag ville läsa på kommunala frågor.
Nu, när jag är inne på andra året som kommunalråd i Vimmerby är det hög tid att prioritera besök på kommunens verksamheter. Nu har ju också Patrik Kinnbom kommit och tillsammans med Carina Östh sköter han de operativa näringslivsfrågorna.
1350 anställda har Vimmerby kommun. Och de finns i alla typer av verksamhet; gata-park, förskolor, skolor, servicehus, hemtjänst, fritidssektorn, myndighetsutövare etc.  men också i kommunala bolag som Vimmerby energi och miljö samt Vimarhem.

I veckan gick vi ut med ett mail och uppmanade de kommunala verksamheterna att bjuda in mig. Carina Östh, som hjälper mig med detta, har redan flera förfrågningar. Och det är verkligen roligt!
Jag kallar det för min "lyssnar-resa" - jag vill träffa medarbetarna i deras egen miljö, samtala och lyssna vad de har att säga och hur de ser på sin situation som välfärdsmedarbetare.
Jag tror jag har mycket att lära och att när väl, någon gång i slutet av året, jag har besökt de flesta verksamheter så är jag säker på att jag har nya kunskaper, nya bilder och bättre underlag för olika ställningstagande.
Är du kommunanställd och läser det här, be då din verksamhetschef skicka ett mail till Carina Östh så ordnar de lämpliga tider som passar.
Håll utkik på bloggen, jag ska försöka rapportera det jag lyssnar in.
I veckan tog vi också två ganska kontroversiella beslut i kommunstyrelsen. Det ena handlade om Karlbergstomten och vad där ska finnas i framtiden.
Det andra handlade om att Västra Ceos nu är fredad fram till valet och sannolikt några år efter det. socialdemokraterna och centern har funnit varandra i denna fråga och förespråkar fotbollsplaner vid industriområdet. Det betyder att det inte finns majoritet för en flytt. Vi får se vad som händer efter nåsta val.

Det som seglar upp som viktiga frågor framöver är bredband och planeringen för ännu ett äldreboende.
Som kommunstyrelsens ordförande har jag möjlighet att i stort sätta agendan för det politiska samtalet och de kommunpolitiska frågorna - exempelvis industritomter på Ceosvallen - och bredbandsutbyggnaden  tror jag kommer att belysas rejält i vår kommun.
IT-Sam, kommunens ITavdelning gemensamt med fem andra kommuner, ska leverera kommunens IT-strategi í mars. Samtidigt går Regionförbundet in i en ny fas som innebär ökat fokus på bredbandsfrågor. Så räkna med att det kommer att diskuteras ofta nu framnver.
Frågan om ännu ett nytt äldreboende måste väckas, för att vi inte ska bli så på efterkälken som vi varit de senaste åren.
När vi nu får särskilda boenden på Circusplatsen måster vi planera för ännu ett trygghetsboende, ett boende för de äldre som klarar sig relativt bra själva. Helt enkelt ett nytt Granen.
Inom Alliansen är vi ganska överens om att behovet kommer att komma snabbt - det är i praktiken redan här - och jag hoppas vi kan fatta beslut om ett nytt boende kvartal tre så en planering kan komma igång.
Eftersom det är stora investeringar fordras det att budgeten 2012 och 2013 ger överskott, så vi har en stor del egna pengar att betala med.
Överskottet på 26 Mnkr 2011 tackar vi får. De behövs när vi nu mångmiljoninvesterar i förskola och särskilt boende.
I vilket fall är det nog rätt tid att bygga nu.
Alltid en tröst.

söndag 5 februari 2012

Behovet av en plan för framtiden

Jag har både i valrörelsen och det gångna året understrukit hur viktigt det är att politiken i Vimmerby kommun har en plan för framtiden. Därav kom 2-årsbudgeten till, för att skapa politiskt diskussionsutrymme för ett visionsarbete vi kallar Vimmerby 2022. Det arbetet startar nu i partigrupperna och ska presenteras strax före eller strax efter sommaren.
En del av vår plan måste vara att lägga fast den framtida nivån inom äldreomsorgen. Hur ska vi på bästa sätt skapa förutsättningar för att ge de äldre hög kvalité i välfärdstjänsterna?
Den demografiska utmaningen är enorm. Vår aktiva arbetsföra ålder beräknas officiellt fortfarande vara 20-64 år, även om många yngre inte är i arbetslivet förrän i 25-årrsåldern och många äldre vill gå i pension redan vid 60-års ålder.

Edward Hamilton, politiskt sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet under minister Hillevi Engström, berörde vid en kommunalrådsträff i Stockholm i torsdags, den demografiska problematiken. Idag är det 78 personer som försörjs av 100 arbetande i Dalarnas län, redan 2020 är siffran 91 personer som försörjs av 100 arbetande.
I Stockholms län är motsvarande siffror 63 personer försörjs av 100 arbetande 2012, medan det 2020 är 69 personer som försörjs av 100 arbetande. Dessa siffror visar också tydligt var de demografiska frågorna blir viktigast; i landsortskommunerna.
Vimmerby är inget undantag även om vi jämfört med våra grannkommuner har en lägre snittålder på vår befolkning.  Eftersom många unga flyttar är den största delen av de icke arbetande äldre. Och de blir fler.
Just därför tror jag att avsnittet ”Att bli gammal i Vimmerby kommun” kommer att bli det tyngsta avsnittet i vårt visionsarbete.

Det handlar bland annat om boende; under denna mandatperiod kommer vi att ha två nybyggda särskilda boenden på Circusplatsen klara och de är efterlängtade. Inte minst av omsorgsnämnden och dess ordförande Elisabeth Lago-Nilsson (kd), vars förvaltning nu är mycket aktiv i arbetet tillsammans med fastighetsavdelningen. Eken har varit utdömd sedan flera år av olika skäl. Även om man där ger en mycket bra omsorg är lägenheterna inte längre ändamålsenliga.
Men detta nya äldreboende kommer inte att räcka, det ersätter enbart boendeplatser som redan finns idag.
Det finns dessutom ett tryck på Trygghetsboende, d.v.s. boende för äldre som klarar sig bra själva men som ändå har behov av gemenskap och gemensamma aktiviteter. Granen, Norrskenet med flera boenden i kommunen behöver tillskott.

Det är skälet till att jag ser ett snart behov av trygghetsboende på Karlbergstomten. Vi vet hur lång tid kommunala planeringsprocesser tar. Vi måste därför redan nu tala om vad vi vill med tomten, så kommun och marknad kan planera. När det väl är byggt kommer behovet sannolikt vara större än vad detta nybygge kan tillfredsställa.
Så låt oss inte ännu en gång komma på efterkälken med våra äldreboende, utan tvärtemot vara framsynta, och börja planera.
Karlbergstomten är stor. Det kan skapa förutsättningar för ett bra boende, med öppna gröna ytor i anslutning till det vackra Båtmansområdet.
Designen på ett nybygge ska givetvis ta hänsyn till den kulturmiljö boendet verkar i och passa in. En renovering av de befintliga lokalerna kan aldrig vara en lösning;  de sticker ut i miljön redan idag och har alltid gjort. Med ett bra designat, nytt boende kan miljön bli ett tillskott i Vimmerby stads äldre del. Att konservera Karlbergsfastigheterna med en ombyggnad är ett stort misstag vi inte bör göra.

En annan del i äldreomsorgen är maten. Teknik och Servicenämnden har i sitt enorma sparbeting fått gå igenom alla poster och positioner, och man är ännu inte exakt klar över hur och vilka verksamheter som ska omprövas.
Vad kommunen i stort kommer att göra är att utvärdera kylmatssystemet strax efter sommaren, och den utvärderingen kan leda till att saker och ting förändras. Därför vore det oklokt att göra större förändringar i matsalar, lokaler och kostsystem innan den utvärderingen är klar.  Bäst är att ta alla eventuella  förändringar när politiken fattat beslut om den framtida kosthållningen.
För egen del anser jag mat, samvaro och gemenskap är minst lika viktiga ingredienser i en äldrepolitik  med hög kvalité som vård, allmän omsorg och ändamålsenligt boende.
När vi nu sanerar vår ekonomi, och vi får ordning på vårt näringslivsarbete (för jobben är allra viktigast)  och kan börja skapa överskott, är det min åsikt att äldreomsorg och skola är de verksamheter som ska prioriteras.
För detta behöver vi ha en plan, en vision.  Vi behöver tydliggöra målbilder framåt i tiden.