lördag 30 april 2011

Idag svar på redaktörens alla frågor

I dagens Vimmerby Tidning ägnades en helsida åt kommunala frågor.
Jag ska försöka besvara dem alla så gott det går. Därför blir det lördagskrönika istället för söndagskrönika.
Först Turistbyrån som Bengt Ingmarsson beskriver. Jag tar hans synpunkter på stort allvar, liksom också handelns även om jag inte håller med om att en flytt av turistbyrån skulle vara "ett dråpslag" för handeln kring torget. Vi pratar om den handel som är i centrala Vimmerby, främst då torget. Man levde i välmåga innan flytten till Rådhuset och minns jag rätt fanns det en stor majoritet i folklagret mot en flytt till torget på den tiden.
Jag tycker att Turistbyrån fungerar alldeles utmärkt i det syfte den är till för; att serva turister.
Med en kommunalt betald drift så måste många saker vägas in. Jag ser inte handeln som förlorare i en flytt, för man har ju till exempel inte en aning om vad som kan komma efter  - men jag ser många vinnare. Också att vi kan skapa mer pengar till vård, omsorg och skola, våra kärnverksamheter. På måndag kväll träffas lilla Alliansgruppen för diskussion kring just ny turistorganisation 2012 och där bland annat ett förslag från moderaterna ingår, att flytta Turistbyrån till Näs.

Efter detta kommer frågan att behandlas i stora Alliansgruppen och jag vet att oppositionen också diskuterar parallellt med oss. Slutligen ska frågan behandlas i 2012-budgeten, då pengar ska anslås till verksamheten.

Ingmarssons siffror kan jag inte vedimera någon, förutom då att besöken på Turistbyrån är ca 40.000, ungefär lika många som på Näs och ungefär 20.000 färre än exempelvis Björkbacken har.

Siffrorna lilla Alliansgruppen har fått till måndagens kvällsmöte kommer att distribueras ut till partierna för vidare diskussion. Ingen är annu beslutat, allt är ett vitt papper.

Några kommentarer och kanske svar på Wesiks frågor:
 Att biblioteket var trångbodda, alternativt att gymnasiet inte behöver gamla bibliotekes lokaler, eller att det finns andra problem där, visste jag inte. Så jag vet inte vad anledningen är till VT:s kommentarer runt biblioteket. Det är för tunnt beskrivet.

- Betr. Ceosvallen så håller jag med. Inga beslut som en majoritet tycker är fel ska behöva ligga fast. Jag har inte den minsta prestige och kan ändra både min egen uppfattning och vi i Alliansen kan säkert också ändra tidigare politikers beslut. Just nu utreder jag med hjälp av kommunens olika tjänstemän och kompetens ett flertal olika alternativ till industrietablering, också delar av Ceosvallen. Jag vet också att centern vill utreda ett markområde öster om Borstingen och det ser jag positivt på. Vi ska ta upp det också.

- Betr. förslaget att lägga en ny idrottsanläggning på andra sidan Lundgatan, från ishallen sett, är gammalt. Redan Hannes Ekström (s) lade ju detta. Sedan har förslaget placerats på politisk långbänk i många år och jag tycker verkligen synd om VIF som fått sitta emellan. När man sedan etablerade sig på Ceos kom protesterna från bland annat Företagarna och själv kan jag säga, att jag inte hade stöttat beslutet att förlägga fotbollsplan på Ceos. Bland annat för att den bör ligga närmare bostadsområden, trafiksäkerhetsmässigt sett och att del av Ceos-marken kan vara bra industrimark.
Nu är man dock där och VIF måste få lugn och ro. Jag tycker frågan fortfarande lever men i ett större sammanhang. Kommunen reviderar nu Översiktsplanen (ÖP) och då är det möjligt att ta ett helhetsgrepp över markanvändningen i och runt centralorten samt i övriga kommunen. Jag förespråkar ett större grepp; för att hitta synergier, billigare lösningar, högre kvalité, bra planering. Det är ingalunda så att VIF:s etablering på Ceos-vallen stoppar en ev. planering av ett nytt idrottsområde. Men jag anser att det ska tas i ett större sammanhang. Andra verksamheter kan spela in, nya tomtområden, nya industriområden.

- Gymnasieskolan? Jag tycker också att det var en märklig satsning med tanke på elevutvecklingen och kostnaden. Mina tidigare förslag är väl kända. Min idé var att bygga nytt i Lundområdet och hyrt byggnaden. Dåvarande gymnasium skulle kunna blivit ett bra äldreboende. Dåvarande kommunledning gillade inte förslaget. Nu gillar vi läget och gör det bästa av det.

- Kosten? Här kan vi faktiskt vända och jag tror nog att Magnus Gustafsson (m) är den av dåvarande politikerna som gav hårdats motstånd, och gör delvis fortfarande, bland annat genom att kräva redovisning av transportkostnader och ordentliga kalkyler. Min åsikt är att vi ska ha kvar matlagningen i Tuna just för att jämföra med den nya kylmaten. Sedan får vi utvärdera.

En sak är dock helt klar: kylmaten är bättre än den gamla uppvärmda industrimaten. Dock finns det fortfarande processad mat till många äldre, beroende på att kommunens kylbilar inte levereras förrän i juni.Tyvärr har inte detta tydligt förklarats, utan många äldre tror att det är kylmaten man får i sina plastförpackningar när det fortfarande är den processade industrimaten.

Jag tror nog att köksmästaren på Astrid Lindgrens Värld, som uttalade sig i tidningen, inte riktigt förstått att allt inte är genomfört inom kylmatssystemet. Kanske han träffat på den gamla, processade maten? De köttbullar som man gör i nya köket på Vimarskolan görs på samma sätt som i Astrid Lindgrens Värld; egen köttfärssmet från råvara, egen kryddning, egen köttbullemaskin och stekning på plats.
ALV fryser ned sina köttbullar. Det kan man göra i kylmatssystemet också men det man gör är att kyla ned dem och kör dem direkt till brukarna som värmer dem. På förskolan exempelvis, värms de i varmluftsugn.

Idag lagas allt från råvara, köttbullarna gsteks, och kvalitetshöjningen är påtaglig. Visst kan man öka ekologiska inslaget, och närproducerat. Jag räknar med att det är ett kontinuerligt jobb att öka kvalitén så långt som mäjligt i allt man gör och lagar.
Det finns stora möjligheter i framtiden att backa och skapa nya tillagningsskök, bland annat när de kalkyler Magnus Gustafsson (m) efterlyser kommer fram för exempelvis transporterna.  Låt oss då tvärdera denna investering, det bör kunna gå erfter ett år. Dörrarna är sedan inte stängda, jag tror inte hos något parti.

- Slutligen: Handeln är inte remissinstans, skriver Wesik. Jodå, men inte på det formella sätt som kanske Wesik vill; papper dit för yttrande, papper vidare hit, sedan papper dit igen, och därefter papper hit.
Nej, det sättet passar inte den nya kultur vi vill skapa i stadshuset.

Idag har vi "remissinstanser" i form av stora grupperingar; Ungdomsårdet, Pensionärsrådet, Landsbygdsrådet. Det är ett måste, stora grupper av befolkningen kan kanalisera sina intressen till rådsarbete.
Ska vi formellt ta in handeln borde vi kanske också ta in en rad andra organisationer som remissorgan.
Beträffande både handeln och företagarna tänker vi skapa två näringslivsråd: ett för en handfull riktigt stora arbetsgivare, ett för övriga. Här ser vi gärna att Handeln också får plats.
Vår näringslivschef får sedan uppdraget att "remissa" till både handeln, företagarna, besöksnäringen, träindustrin, gjuteriföretagen etc. för att rapportera in synpunkter till Näringslivsråd och kommunstyrelse.
Den strukturen ska smörjas rejält och fungera. Vilket den inte gjort tidigare.
Och för att återknyta till en ledare som Wesik skrev till mig när jag tillträdde:
"Bygg sakta, bygg rejält, från grunden, skynda inte utan gör det ordentligt".
Jag vore tacksam om det tillåts gälla åtminstone detta år.
Trevlig Valborg alla läsare!

söndag 24 april 2011

Många vill ha tomter att bygga sina företag på

Inte för att jag vet hur det varit förut, men sedan årsskiftet har det varit ett väldigt tryck på industritomter och tomtaffärer.
Inte det att det är någon kö, för det är det inte direkt.
Men det är många som ändå vill ha en tomt.
En större fastighet kommer kommunen att annonsera ut inom kort, just för att det är fler än en som vill ha den.
Företaget A vill bygga ut och vill köpa en ny tomtbit, företaget B ringde i veckan och ville att vi skulle åka runt och titta på de lediga tomter vi har idag och i helgen, ja då ringde företaget C och ville titta på en mindre tomt för att påbörja bygget av en egen fastighet, istället för den han hyr idag.
Och så företaget D som inte är nöjd där han idag sitter utan vill hyra något annat. Kommunen har tyvärr inget hyresledigt i sina egna lokaler, däremot finns det ca 1.000 kvm hyresledigt i gamla VTT-fastigheten. Ni som kan tänkas vara intresserad av lager uppmanas ta kontakt, det kan vi ordna relativt snabbt i den fastigheten.

Företaget E i en av de mindre tätorterna vill också ha ny mark och där formulerar vi just nu kontrakt.
Företaget F vill bygga till i Vimmerby - det bygget är snart igång vad jag förstår.
Och så företaget G, som kommer utifrån, och som vill etablera ett större handelsföretag i Vimmerby. De har redan varit här och tittat på olika alternativ.
Företaget H vill kommunen erbjuda alternativ till dagens placering, där kanske också bli nybygge.
Så där håller det på...
De skulle förvåna mig mycket om det inte står byggkranar lite var stans i Vimmerby efter sommaren. Och det känns härligt!
Byggkranar tycker jag kan vara igång alla årets 12 månader, för det är så roligt när det råder tillväxt i företagssamheten.

Veckan som gick innehöll ett mycket långt kommunstyrelsesammanträde med nära 30 ärenden och många föredragningar.
Jag ha stor respekt för "min" kommunstyrelse, om jag får uttrycka mig så. Många oerfarna, liksom mig själv, men med ett härligt engagemang. Ingen nämnd och ingen glömd.
Jag tror vi tillsammans kommer att kunna uträtta mycket under de kommande fyra åren.

I tisdags hade vi då förslagen om nytt  äldreboende och Alliansen har enats om att bygga två nya äldreboenden i egen regi. Också socialdemokraterna är eniga med oss dä,r så det kommer inte att bli en stridsfråga.
Våra äldreboenden idag - typ Eken - är mycket gamla.- och vi vet hur det är att renovera i gammalt. det blir många gånger lika dyrt som att bygga nytt, utan att få den nya dispositionen av ytorna. När vi nu bygger nytt ska det vara marklägenheter tycker jag, och vackert, med trädgårdar och mötesrum utomhus. Det ska vara ett äldreboende vi kan skryta med och som uppskattas av de som ska bo där.
Jag hoppas vi kan ta fram många exempel på lyckade äldreboenden och studera dom innan vi ritar våra egna. Jag hoppas politikerna engagerar sig i detta och kommer med idéer nu.
Fram med de goda exemplen!

När det gäller driften kommer Alliansen och oppositionen inte att vara överens. Och vi kommer att få tid att diskutera den eftersom den frågan ska lyftas senare, helst i maj.
Klart är att ett av boendena ska ha extern drift och ett kommunal drift. I vilken form återstår att se
Men med ett av varje skapar vi möjligheter till jämförelser och också möjligheter för personalen att välja bäsa arbetsgivaren, likväl för de boende att välja bästa huvudman.
Jag tror att vi får två lika bra boenden. ¨å brukar det bli. Det blir inte ett A-lag och ett B-lag. Det blir två A-lag oftast eftersom man sporrar varandra.
När vi ringt runt till andra kommuner har fyra av fem redovisat att äldreboenden i extern regi haft lägre kostnader än i kommunal regi. Det bådar gott, tycker jag.
När det sedan gäller finansieringen ska vi försöka finansiera så mycket som möjligt med egna pengar. Sälja fastigheter exempelvis, och kanske också en del skog. Det återstår en debatt om det senare för här är vi inte eniga i Alliansen.
Spännande månader framöver, eller hur?

söndag 17 april 2011

I skiftet mellan varm och kall mat...

En riktigt tuff arbetsvecka har det varit och det fortsätter nog så i och med att budgetarbetet går in i fasen "diskussion i partigrupperna".
Alliansen har bildat en liten grupp som bereder de stora frågorna, eftersom den stora Alliansgruppen kan bli för stor om man ska skärskåda precis allt.
Snart nog utkristalliserar sig profilfrågorna för respektive parti.
Vice ordförande Per-Åke Svensson (c) och jag blev tämligen överens om en sak när vi pratade över en lunch i veckan: politik handlar om att ge och ta, kompromisslöshet kommer inte att fungera. Viktigt att man fördjupar sina kunskaper och inte fattar för snabba beslut och låser sina positioner. Ny kunskap kan ändra allt.  Vi hoppas nu att Alliansen kan enas innan det första budgetsammanträdet den 12 maj då ramarna börjar spikas.
Måndagen innehöll också ett besök på biblioteket och en dragning om Astrid Lindgren-seminariet som det arbetas med.

Tisdagen var det en temadag om "hållbar utveckling" på gymnasieskolan.
Jag hade en timme om entreprenörsskap och det blev ur mitt eget perspektiv. Ambitionen var att naket och öppet berätta om att man får flera chanser i livet, vilket jag själv fått. Och att framtidens entreprenör kanske sitter längst ned i klassen och går ut med IG i betyg.
Det betyder inte att man inte ska plugga och göra sitt bästa. De flesta gör det och lyckas bra. Givetvis är det snabbaste vägen. Men om man inte lyckas i gymnasiet så finns det fler chanser; folkhögskolan är ett exempel, som jag själv gick. Man får inte gå ned sig. Hamna på samhällets baksida. Det gäller att inte ge upp utan komma igen, och visa att man kan. Jag hoppas ettorna kunde ta till sig budskapet; motgiftet mot utanförskap är bekräftelse och att bli sedd av lärare och kamrater.
Sedan blev det ett möte i Västervik med norra länets kommunalråd, innan moderaterna på tisdagskvällen bestämde sig i frågan om den nya turistorganisationen 2012. Vi förordar ett turistiskt nav vid Näs, där Turistbyrån och besöksnäringen kan samarbeta med Näs och även med ett tredje ben bestående av Kultur & Fritidsnämnden med Näktergalen, bilbioteket och kulturföreningar som Komedianten, Konstföreningen och Hembygdsföreningarna.
Hela förslaget ritades upp under kvällen och nu ska det dras i Lilla Alliansgruppen igen och förhoppningsvis har vi också snart kostnaderna/besparingarna färdiga runt förslaget.
Onsdagen blev årets första halvdag (!). Fantastiskt att ha en eftermiddag ledigt i det fina vårvädret.

På torsdagen hade vi ett näringslivsmöte på stadskansliet innan jag åkte till Storebro och Respond Industry AB och hälsade på Walter Abdiu. Spännande företag med spännande planer som jag fick ta del av under några eftermiddagstimmar.

Fredagen dominerades av Frammisgalan, frammanad av dåligt resultat av ungdomspolitiken i kommunen. Efter samtal med ungdomarna förstod man att skolan, främst gymnasieskolan, har en hel del jobb att göra och jag måste säga att jag blev lite förvånad över diskussionen ibland. Det kändes som skolledning och elever hade ett avstånd mellan sig. Alla var dock överens om att man måste lyssna på varandra, visa ömesidig respekt och bjuda till. Nu är processerna igång och med så många entusiaster både bland vuxna och ungdomar kommer det att bli bra.
Fick lämna Frammisgalan för tidigare bokade möten, ett med Svenskt Näringsliv där vi diskuterade kommunens näringslivspolitik och hur vi tänker arbeta med den för nå fortsätta tillväxten.

Jag hade också ett möte med tekniske chefen Torbjörn Johansson och kostchefen Mikael Sandberg om kostorganisationen i veckan. Ett viktigt klargörande möte tycker jag.
Vi står nu i skiftet mellan varmmatsdistribution och kyltmatsdistribution och många vet inte riktigt vad de får på tallriken.
Kylmatsprocessen kom fel förra sommaren. Då tog Teknik & Servicenämnden in offerter på kylbilar eftersom man visste att det skulle bli kylmat från nyår. Men tyvärr tog nämnden inget budgetanslag, man väntade till december. Hade man anslagit pengar redan i augusti, typ förskotterat, så hade vi haft kylbilarna till årsskiftet. Nu väntade man in budgetbeslutet i december innan man beställde varpå kylbilarna inte kommer förrän i juni, trots att köket stått klart sedan årsskiftet. Man får väl helt enkelt kalla det dålig planering och dålig kommunikation mellan politiker och tjänstemän, som nu omsorgsnämnden får ta verkningarna av.
Man tycker att någon enda politiker borde slagit larm under hösten och vintern 2010, det hade underlättat betydligt för anställda i omsorgsförvaltningen.
I vilket fall som helst så får skolbarn och förskolebarn kylmat idag. Äldre inom hemtjänsten får varmmaten ännu några månader. Det är synd, men så blir det när kommunikation inte fungerar.
Jag tror på kylmatens kvalité. Jag tror både barn, ungdomar och äldre kommer att tycka att den är fräsch och god. Doften av nylagad kommer ocksp med när man drar igång varmluftsugnarna, potatisen blir nykokt och salladen fräsch.
Men det känns också skönt att ha kvar Tuna-köket och nu några år se vad kylmaten egentligen kostar och kunna jämföra, när transportkostnader och annat slås på. De kalkylerna ska jag följa med spänning.
Att kylmaten är bättre än den halvfabricerade industrimat som man matats med hittills står utom allt tvivel. Så kvalitetshöjning blir det.
Nu sägs det att personalen i mottagningssköken på förskolorna inte har att göra hela dagen och inte får baka bröd. På det svarar Sandberg att personalen ska fixa frukost, diska upp efter det, därefter ta emot kylmaten, koka potatisen, skära grönsakerna, värma slottstseken i varmluftsugn (härliga dofter sprider sig säkert i förskolan!) och därefter servera och därefter diska. På eftermiddagen är det mellanmål och disk igen.
Men visst får man baka om man hinner, problemet är (som alltid!) de stenhårda bestämmelserna i livsmedelshanteringen där mjöl kan kontaminera annat, drabba allergiker etc. Så när man ska baka så måste man vara klar med all mat och allt annat, dessutom väldigt noga städa lokalen efter sig.

Hela livsmedelshanteringen har gått i väggen anser jag; okey att det är avsevärt fler allergiker som alla måste ta hänsyn till givetvis, men mycket annat är ju helt galet.
Så när man klagar på att det inte fungerar som det ska, att folk inte får göra det eller det - så tror jag att  det många gånger finns ett regelverk i botten som ingen rår på.
När det gäller den pendeln så hoppas jag den svänger snart, alternativt att man i Sverige börjar tolka lagtstiftningen på anna sätt. För det blir en paradox när kökspersonal i Sverige klär sig som en rymdgubbe för man ska breda en smörgås, medan man i en italiensk restaurang kan hämta fisken i akvariet i skyltfönstret, slå ihjäl den och laga till den på en spis under bar himmel i gränden bakom restaurangen...

onsdag 13 april 2011

Gymnasieskolans miljöråd och biogas

Biogas till fordon kan bli verklighet i Vimmerby.
I samband med att jag som kommunalråd tog emot gymnasielevernas miljöråds program för ett grönare Vimmerby, jämte en namninsamling, var Smålandsnytt där och ställde frågor.
(Klicka här för att se inslaget)
I den diskussion jag haft med den verkställande ledningen i Åbro och Arla Foods Vimmerbyanläggning rörande de s.k. industriavtalen har också diskuterats företagens framtida energibehov och behov av vatten och avloppslösningar.
Arla,  Åbro och Vimmerby Energi och Miljö  (VEMAB) har en diskussion i en projektgrupp rörande bland annat biogasproduktion till annat än bara kraftvärme. Den diskussion man har kan också leda fram till biogasproduktion för fordon.
Efter ett möte vi hade i mars har också kommunledningen med en tjänsteman i den gruppen för att hålla oss informerade om hur arbetet går.
Vid sammanträdet i april kom vi överens om att få en avrapportering i juni och en senare i höst.
Den namninsamling och den miljöutredning gymnasieskolans miljöråd nu gjort är instämplad i kommunen och jag räknar med att kunna ta upp den för behandling och åtgärder i kommunstyrelsen inom kort.
Det kommer sannolikt att innebära remisser till både Barn- och Utbildningsnämnden, VEMAB och Teknik & Service.
Jag uppskattar mycket att vi har så engagerade elever på vårt gymnasium. Man tycker inte vi ska slänga matrester för flera hundra tusen kronor utan att skaffa röttankar och göra biogas av matresterna.
Jag såg deras film - tyvärr var det bara ett fåtal politiker där av alla som var inbjudna - och det gav en tankeställare, vill jag lova.

söndag 10 april 2011

En vecka med siffror över kommunens ekonomi...

En av fördelarna med den här bloggen, att varje vecka kunna beskriva skeenden för kommuninvånarna, är givetvis att man får en möjlighet att förklara och fördjupa information.
Som till exempel ärendet med konditori Bakfickans flytt till torget (gamla Anitas Päls).
På något sätt har information spridits att kommunen skulle vara emot detta.
Det är fel.
Det är tvärtom.
När KS presidie tittade på förutsättningarna med en utomhusservering intill fastigheten med 30 platser, med handikappramp och med ny ingång till butiken som idag har ingång från Storgatan, så fick vi också veta att arrangemanget skulle inkräkta på gatan och även att fyra p-platser på torget skulle försvinna för gott.
Vi sa då: låt oss titta på detta i samband med diskussionen om torgets utformning, låt oss göra det hela samlat - så det inte blir en snabb halvmesyr, "fort och fel" eller en långbänk som tidigare år.
Dessutom ville vi ju ha en debatt och mat och vin/öl på torget, det är det frågan gäller också.
Nu spreds en så felaktig information att telefonsamtal kom från berörda men efter att jag fått förklara så var allt lungt.
Och jag undrade efteråt: vilka är det som kan vinna på att en sådan desinformation sprids?
Till vilken nytta? Vad jag förstod lyfte till och med tidningen ut en planerad artikel efter att man fått fakta i målet...

Det är viktigt att vi politiker tar fram så mycket fakta som möjligt. Kritik har riktats mot mig, framförallt på centerpartisters bloggar, för att jag till årets dialogdagar om budgetramar använt analysdatabasen http://www.kolada.se/ för att skapa en ekonomisk grund för samtalen.
Uppenbarligen har politikerna inte själva känt till basen tidigare, utan fått siffrorna av tjänstemännen. Men det finns en vits med att man som politiker själv tar del av fakta.
Skulle då brist på fakta vara bra?
Jag har aldrig tidigare upplevt den inställningen i något sammanhang jag deltagit i.
Men det jag upptäckte var att analyser ur databaser inte var vanligt förekommande bland politiker och därför kändes det väldigt skönt när enskilda politiker efter Dialogdagarna om konsekvenser av ekonomiska sparbeting  sa "jag har aldrig lärt mig så mycket under mina tidigare mandatparioder i kommunen, som nu".
Då har jag nått ett av mina mål som kommunstyrelsens ordförande; att öka insikten om kostnaden av kommunens olika verksamheter hos ALLA politiker, också opposition som var mycket aktiv och gjorde ett bra politiskt jobb i kommunstyrelsen.
Jag blev väldigt glad över det tvärpolitiska "berömmet" och vill också till kommunchefen Carolina Leijonram och hennes förvaltningschefer rikta ett stort tack för mycket bra jobb. Också nämndernas ordförande har tagit sin uppgift på allvar. Också flera i KS, bland andra Magnus Gustafsson (m) P-Å Svensson (c), Göran Gustafson (kd)  och Jan Henriksson (s) riktade stort beröm till förvaltningarna och nämnderna.
Det var en mycket bra genomgång och jag känner mig nu ganska trygg inför den politiska debatten, där vi ska förklara varför vi ska satsa eller pruta i olika verksamheter.
Kommunstyrelsen känns uppdaterad. Bra!

Till de enstaka centerpartistiska kritiska bloggarna vill jag säga:
Om vi inte analyserar, mäter oss med andra, ser vad saker kostar - så kan vi inte fatta relevanta beslut. Det är först när vi har analysen som vi kan fatta medvetna beslut om verksamheterna, först då vi kan säga "jo, det kostar pengar men vi vill satsa just här."
Jag misstänker att att man kanske går på min person istället för sak i sina angrepp. Det är synd att analysen i så fall ska få klä skott. Jag klarar mig och tar gärna kritik, men Vimmerby kommun klarar sig inte utan ekonomisk analys.
Nu ska alla förslag diskuteras i partigrupperna i en månad. Den 12/5, 24/5 och 7/6 behandlar kommunstyrelsen förslagen och då väntar sannolikt voteringar av olika slag. Sedan väntar debatten i fullmäktige i samband med att rambudgeten tas.

Mitt förslag till Alliansgruppen att flytta Turistbyrån från torget till Näs väckte genast debatt. Och det är bra.
Centerpartiet och socialdemokraterna har redan tagit tydlig ställning i Vimmerby Tidning mot en flytt (innan vi ens räknat på det ekonomiskt...), så det finns kanske inte mycket kvar att diskutera eftersom dessa två partier tillsammans kan bilda en majoritet i fullmäktige.
Men vi andra välkomnar enstaka röster i centern och socialdemokraterna, som vill fortsätta diskutera och kanske också utifrån en utgångspunkt från besökaren och ekonomin, och inte bara handeln.

I debatten har nämnts turistbyråns betydelse för handeln kring torget.
Jag kan i och för sig förstå att en handlare vill ha aktivitet i det område handlaren har sin butik, men jag är osäker på hur stor relevans det finns för förslaget.
Ska Turistbyrån ligga på torget är det för sin egen skull, inte för handelns enligt mitt sätt att se.
I annat fall bör nog förslagsställarna fundera över andra kommunala lokaliseringar; kanske man vid Expert, ÖB med flera vill ha den kommunalt betalda lekplatsen "Skeppet" några år nu när torgbutikerna med flera haft tillgång till denna kommunalt betalda lekplats?
Eller vill kanske butikerna på Mässområdet ha Turistbyrån några år så man kan dra kunder dit?
Bara subventionen av en kommunal lekplats på torget i form av Skeppet är nog tillräckligt för att splittra köpmannakåren; det finns nog handel lite varstans i kommunen som skulle vilja ha en kommunalt skött lekplats utanför sin affär.
Nej, låt oss diskutera Turistbyråns placering utifrån besökarens perspektiv och inte handelns.

Det är i det ljuset jag vill flytta den till Näs.
Fråga: "Var ligger turistbyrån?"
Svar: "Vid Astrid Lindgrens barndomshem!"
Kan ni se styrkan i detta?
Är kanske enbart detta värt en flytt; att turisten/besökaren till Turistbyrån direkt kommer in i Vimmerbys anknytning till Astrid Lindgren?
Det kanske är lite mer värt i stort, än att handlarna kring torget har nytta av turistbyråns etablering. Jag menar, de sålde väl bra redan innan turistbyrån var där...?

Samlokaliseringen skapar också stora samordningsvinster ekonomiskt; Näs får en ny kundström, Turistbyrån får ligga nära barndomshemmet, stora samordningsvinster med personal och - senare och inte minst viktigt - Turistbyrån och Näs får ett samordnande uppdrag att knyta Astrid Lindgren till varumärket Vimmerby (idag är Astrid Lindgren knutet till Astrid Lindgrens Värld i huvudsak).
Och just detta skapar möjligheter till en samlad bild över besöksmålet "Astrid Lindgrens Vimmerby". Alla små entreprenörer; handel, boendenäring, landbygdsturismen -  kan få en stödjande organisation som samlar dom och marknadsför dom.
Vimmerby är i stort behov av samling och gemensam plattform.
Innan året är slut ska vi ha en turismstrategi som resultat av Destinationsutvecklingsprojektet, vi ska ha en gemensam plattform och vi ska ha en näringslivsstrategi - de ska samsas, gå i takt med varandra och skapa en gemensam bild.
Näs och Turistbyrån blir centrum för detta och den tillkommande Näringslivschefen kan bli VD i ett helägt kommunalt turistbolag (som ska samarbeta strategiskt med Näs) samt att vi , utöver VD, tillsätter en operativ turistchef mitt i verksamheten.
Genom att Näringslivschefen också kan bli VD i Turistbolaget och i Vimmerby Kommuns Förvastningsbolag  (VKF) sparar vi in en ledartjänst.
Jag har lagt förslaget och vill gärna diskutera detta i Alliansen fortsättningsvis. Vi får se vad diskussionen leder till för beslut.
Var gärna själv aktiv på insändarsidor eller på den här bloggen. Viktigt att vi alla engagerar oss i vår kommun!

Tisdagskvällen i veckan blev en spännande upplevelse. Då var jag på Näs och träffade ett 50-tal kvinnliga företagare i kommunen. Nästan två timmars diskussion blev det. Som vanligt började jag berättade om vad vi diskuterar i kommunstyrelsen just nu, men snabbt blev det frågor och det blev riktigt roligt! Auditoriet var riktigt på hugget och jag fick verkligen fokusera för att hitta rätt med alla svar när frågorna haglade.
Näringslivsarbetet, hur går det? Hur snabbt kan vi få svar på en näringslivsfråga? Nya tomter i Vimmerby? Industriområdet? Stadsplaneringen? Vackra Vimmerby? Ja, ämnena blev många.
Det var härligt att se det stora engagemanget som fanns i gruppen!
En klagan fanns att man fick vänta tre veckor för ett möte med mig. Tyvärr är det så idag, arbetsbördan är mycket stor eftersom jag också sköter en stor del av näringslivsarbetet tillsammans med Carina Östh, carina.osth@vimmerby.se. Hon hjälper mig mycket och man kan söka henne för att få snabba svar. Vi har också regelbundna företagsfrukostar.
Rekryteringen av näringslivschef har gått i stå då vår kandidat drog tillbaka sin ansökan, i den allra sista omgången.
Nu gör vi ett omtag och hoppas att hitta en ny som kan tillträda den första augusti.

Efter ett KS och tre Dialogdagar blev det Emmaboda  och förbundsstämma (Kalmar län)  i moderaterna. Nu tar jag plats i styrelsen där och hoppas kunna bidra med med starka näringslivsperspektiv och med den lilla kommunens frågor.

Slutligen vill jag passa på att gratulera Vimmerby Hockey som tar klivet upp i division 1. Det är härligt kämpat, framgångar i idrotten är bra PR för Vimmerby kommun!

En glad och solig söndag önskar jag alla!

söndag 3 april 2011

Möte med Victoria, Kamprad och Wallenberg...

Veckan som gått blev omtumlande, minst sagt. men spännande som vanligt.
Vi börjar i måndags:
Är Krönsmon rätt plats för ett industriområde?
Ja, det har tidigare politikergeneration tyckt och dragit fram planfrågan till ett samråd.
Fullmäktige anslog nu 1,4 Mnkr till att upphandla en projektering av området.
Men där kan det stanna.
Allt beror på vilket pris man kommer fram till per kvm färdig industrimark.
Efter detta kan det komma beslut.

Varför man valt att lägga industriområdet där uppe vet jag faktiskt inte, men det kan i vilket fall som helst inte bero på att det är billig mark att exploatera. Kanske man inte alls räknade sål ångt som till en kostnad per kvm...?
Sedan vi fick beräkningarna från konsulten har jag tittat på alternativ, exempelvis Ceos-vallen.
Problemet är att alla gissar vilt och uttrycker "det vet jag bestämt att det är" när man frågar. Både inom kommunhuset och utanför.
På frukostseminariet för näringslivet i måndags sa någon att det bara var "en halvmeter surt" sedan var det byggbart. I stadshuset har andra sagt att "det är surt" alltihop, det går inte att bygga nåt.
En tredje sa att avtalet vid markköpet säger att här "får inte byggas industri", marken skulle enbart vara för fritidsändamål.
Den här bristen på "ordning och reda" i stadshuset är mycket irriterande.
Rykten går och blir sanningar.
Det verkar som om kommunikationen tidigare enbart gått via mun till mun, ingen tydlighet och inga fakta.

På mitt skrivbord låg på tisdagen hela den utredning som gjordes av Ceosvallen och angränsande områden i slutet av 1980-talet och som bland annat innehöll mätpunkter över markens beskaffanhet.
Snacket om att "man behöver bara gräva en halv meter" kan man nog lägga ned, om man inte med det avser en liten förhöjd skogsbevuxen bergsknalle i kanten, som för övrigt inte ingick i markköpet utan ägs av någon annan.
Att "hela området är surt" kan man också lägga ned, om man inte avser ett hörn i kanten som är riktigt surt och kanske har en torv-sand-gyttja av ett djup på 5-10 meter beroende på hur mycket vårflod det är när man mäter... (Finnveden ligger granne och har fått påla sin platta.)
"Man får inte bygga industri" är inte riktigt sant. Det står ingen exakt formulering om detta i avtalet.

Jag ska nu läsa in mig på både avtal och undersökning och försöka komma fram med ett förslag.
Vid en första anblick ser det ut att kunna bli några industritomter på marken om man väljer ut de bästa bitarna. Det bör också gå att bygga både rondell, väg och p-platser om man väljer rätt marksträckning.
Att flytta VIF:s konstrgräsplan är för mig uteslutet i dagsläget. Föreningen har lidit tillräckligt av kommunal obeslutsamhet.
Så marken på den sidan av den nyligen upplagda jordvallen förblir för fotbollsplaner för en tid framöver. Inte desto mindre kan man titta på ett framtida idrottsområde någon annanstans ändå. Men med vetskapen om hur lång tid stadsplanering kan ta, bör nog VIF ta sin plan i besittning och räkna med fotbollsspel på Ceosfältet.

Det finns också andra platser att lägga nya industrier på och jag har tagit kontakter med privata markägare för att sondera terrängen. Krönsmon ska inte vara det enda alternativet, lika lite som Nossen-området ska vara enda alternativet när man vill bygga villa. Både medborgare och industri behöver valfrihet att välja bästa lokalisering ur det egna perspektivet.

Tisdagen blev mycket Astrid Lindgrens Näs. Och jag kan väl erkänna; har inte en aning om vem ALMA-pristagaren är, dock tyckte jag hans bilder var spännande.
Jag kan däremot försöka värdera priset som sådant, och att det utdelas i Vimmerby med direktsänd webblänk till barnboksmässan i Bologna. Det är för Vimmerby värt minst lika många miljoner som själva priset. Vi behöver positiv mediabevakning i regionen!

Tisdagen innehöll också ett möte med Arbetsförmedlingen.
Vimmerby ligger bra till i förhållande till riket och länet. Men vi behöver jobb till våra ungdomar. Näringslivsarbetet är hela tiden viktigt - vi måste kratta manegen för våra företag i kommunen! Det är dom som kan skapa de jobb vi behöver.
Kvällen avslutades med Alliansmöte om äldreboende. Ett mycket bra möte tycker jag. Det bådar gott för att vi ska komma fram med ett förslag. Min ambition är att ta upp det i KS i april för att KF ska få det i slutet på månaden.
Vi måste se till att byggkranarna kommer igång när det gäller både förskola och äldreboende.

Nej, ingen golf den här onsdagseftermiddagen. Och inget fiske. Istället blev det jobb, men det är roligt det också! Fritiden är överskattad... (...åtminstone får man intala sig det när man måste jobba undan...)
Åkte bland annat och besiktade eventuella nya industrimarken. Var också uppe på Krönsmon och tittade.
(Det är väldigt kuperat!)

Torsdagen gick åt till styrelsemöte i Roxx där jag fortfarande har en plats och ett litet delägarskap. Märker att jag har andra perspektiv nu när jag träffar så många företagare, men också så många nya människor inom offentlig förvaltning och andra kommunalråd. Bra att ha den här jordnära kontakten med en del av det lokala företagslivet även om man inte längre har så mycket att säga till om...:-)

Fredag morgon iväg till Innovationshelg i Växjö. Inbjuden fredag-lördag av landshövdingen Kristina Alsér tillsammans med över 100 entreprenörer, kommunpolitikler, företagare med flera från både Småland och landet, för att diskutera innovationer och skapa kontakter.
Med fanns Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, Ingvar Kamprad och VD Thomas Carlsson från IKEA, Marcus Wallenberg från Investor bland annat, Torsten Jansson och Ulrika Messing från Kosta och en rad andra, bland andra austronauten Krister Fugelsang som  höll ett intressant föredrag
VD:n för Industrivetenskapsakademien IVA var där, oliksom rektorn för Linnéuniversitetet. Jo, skolfolk och kulturfolk fanns med.
Mikael Ahlerup, VD på Astrid Lindgrens Värld var också med och han gjorde ett bejublat framträdande som en av huvudtalarna på seminariet. Ett av de bästa! Man blir härligt stolt över Vimmerby och ALV! Entusiastiskt och levande berättat.
Det var lunch och seminarie och senare middag i residenset på kvällen och det blev tillfällen till otvugna samtal, också med kronprinsessparet. Mycket inspirerande och nya kontakter knöts samman.
Två på natten kom jag i säng och i lördags morse bar det iväg till Kosta Boda för att få en guidning där.
Besöksnäringen är oerhört viktig och prioriterad i Lessebo och Nybro kommuner och man blir återigen tacksam över vad Astrid Lindgrens namn har skänkt den kommun jag kommer ifrån, Vimmerby.
Jag blev ordentligt peppad, som ni förstår.
Vi har ju så enormt mycket att vara stolta och glada över i Vimmerby!
Låt oss ta vara på och utveckla det vi har!

PS. Funderade länge på vad jag skulle ta med mig för gåva från Vimmerby kommun till Kristina, som är en fantastisk ambassadör också för sin hemstad Vimmerby. Det blev en liten fin skål i lera från Karin i Vimmerby Krukmakeri. Ny, fräsch design tyckte jag. Kristina är svag för design, vet jag sedan tidigare, och det ska ju inte bara vara verk av glas i hennes residens, eller hur. Vad fina saker Karin hade i Krukmakeriet! Vad vi kan vara glada över alla duktiga konsthantverkare i kommunen. DS