söndag 30 september 2012

Framtiden för Vimmerby är samarbeten

"Men jag är övertygad om att det inte dröjer länge förrän räddningstjänsterna blir föremål för diskussioner om kommunala förbund".
Så skriver VT:s ledare (Alf Wesik) i fredagens tidning.
Det är ungefär som jag skulle skriva:
"Jag ger mig tusan på att det blir en melodifestival i vår."
Det är inte svårt att spå om att nåt ska ske, när arbetet för att det ska ske har satts igång sedan år tillbaka...
Redan innan förra valet, alltså 2010, fördes diskussioner mellan Högsby, Oskarshamn, Västervik, Hultsfred och Vimmerby om gemensam räddningstjänst i form av kommunalförbund. Detta beskrevs också i Vimmerby Tidning och diskussionerna som följt har också beskrivits i VT.
Inget nytt alltså.

Men jag ska ändå ta ansats i VT:s ledare, där kommunalförbund beskrivs som något dåligt, "inte bra för grundtryggheten". "jätteorganisationer otroligt långt borta", "byråkratiska förbättringar" och en "samhällssoppa som klumpar sig". "Knappast tryggt för gamla Agda i Knäckebröhult" summerar ledaren.

Jag tror mycket av okunnigheten om just samarbete i Kommunalförbund bottnar i Vimmerbys historiska oförmåga att samarbeta med andra. Åtminstone har detta varit utifrånperspektivet. Man hör det när man pratar med andra politiker runt Vimmerby. Infrastrukturkansliet för Stångådalsbanan har varit undantaget, och vi ser vad det samarbetet har inneburit. Vi har lyft upp banans behov på agendan.
"Själv är bäste dräng" och "...det här klarar vi själva" har varit förhärskande genom åren, trots att samhället i övrigt har gått mot ökat samarbete.
Att lokaltidningens ledare håller den fanan högt bidrar givetvis inte till samarbete - samtidigt förstår ju alla att tidningen skulle vara den förste att klaga om kommunen saknade pengar till nån service, nån satsning, nån investering.
Dagens politiska ledning i Vimmerby söker samarbete med andra för att kunna klara service och grundtrygghet. Därmed inte sagt att det samarbetet ska sträcka sig till Skåne och Malmö (Sydsvensk region säger vi samfällt nej till), utan utövas i huvudsak i en geografiskt begränsad region eftersom inte mer behövs just nu.
Hultsfreds samarbete med Högsby kring gata/park resulterade i en kommunal besparing på 4-6 Mnkr första året. Och ingen klagade varken på snöröjning eller gräsklippning. "Agda" kände sig definitivt inte otrygg. Tvärtom. Nu såg hon att två kommuners sammanslagna resurser skapade en ökad trygghet.

Grannkommunerna Ydre och Kinda samt deras grannar Åtvidaberg, Ödeshög och Boxholm gick för ett antal år sedan samman i ett kommunalförbund om en gemensam IT-förvaltning. Det har inneburit att dessa, jämfört med Vimmerby, små kommuner har avsevärt bättre bredbandsförbindelse och fiberutbyggnad än Vimmerby.
Medan "Agda" i Vimmerby får ta bussen in till stan för att göra ett bankärende så kan hennes syster i de fem IT-Sam kommunerna sitta hemma med bra uppkoppling.
Otryggt? Vem är det egentligen som är otrygg...?
Kommunalförbundet står under kommunallagen, precis som Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och Fritidsnämnden med flera nämnder. De fungerar på precis samma sätt. Men IT är så komplext, gäller alla människor och galloperar i utveckling, att här finns fördelar med att dela investeringar och kompetens med andra.
Därav ett förbund mellan kommuner.

Om vi tar IT-Sam, som är det kommunalförbund Vimmerby är med i, så kan jag bidra med följande:
År 2009 hade kommunerna inga accesspunkter för trådlös kommunikation. Tillsammans byggde man upp 373 stycken de kommande två åren.
Fram till Vimmerbys inträde hade 415 landsbygdshushåll anslutits till fibernät i kommunerna.
Hitills under 2012 har IT-Sams servicedesk hanterat 14.724 ärende och VT:s ledare beskriver att man vill ha IT-teknikern så nära att man kan skrika "Jonas, kom!" när nåt är fel.
Gissar att den gode tidningsägaren Bengt Ingmarsson då får anställa minst tio "Jonas" om man ska klara allt som kan uppstå kring IT. (Har VT verkligen ingen extern systemtekniker, nån extern nätverkstekniker - klarar man allt själva så tycker jag man ska vara rädd om "Jonas".)

IT-Sam klarar sitt själva, just för att vi gått samman om att anställa kompetenser.
Fick alla felanmälningar, 14.724, som ringde in från kommunerna hjälp?
Resultat: 41% fick hjälp inom en timme, 55% fick hjälp samma dag, 71 % inom tre dagar och inom en vecka var 79 % av felen hjälpta.
De här siffrorna är inte IT-Sam nöjda med. Det måste bli mycket bättre. Men när kundstocken utökades med 30 %, då Vimmerby anslöt sig, uppstår inköringsproblem.
Innan Vimmerbys inträde hade man 70% av ärendena lösta inom 1 (en) dag.
Vimmerby, vars datapark är eftersatt och vars tekniska miljö inte harmonierar med IT-Sams, har tagit en hel del resurser. Därav också som sagt inkörningsproblem.
2013 räknar med med att Vimmerby ska vara en integrerad och harmoniserad del av IT-Sam.
Jag tror att då kommer vi att få se en rejäl utväxling av samarbetet!

Får jag avslutningsvis beskriva nyttigheterna med kommunalförbundet, i detta fall IT-Sam, ur ett kundperspektiv:
Information: webb-sidor, e-tjänster och intranät har förbättrats och kommer att förbättras.
Personal: Nytt administrativt system ska förenkla och göra administrationen kring personal effektivare.
Barn- och Utbildning: Moderaterna i Vimmerby vill ge elever en egen dator, s.k. 1-1-dator. I övriga IT-Samkommuner finns det från högstadiet, i Vimmerby från gymnasiet. Genom IT-Sam så kommer skolan åt en helt annan mängd programnvaror till delade kostnader. Den virtuella skolan kan bli verklighet, vi får möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra skolkommuner.
Kommunsekreterare: Ett nytt informations- och ärendehanteringssystem ska dra ned kostnaderna. Bland annat läsplattor till politikerna. Stora belopp i papper och porto sparas.
Socialen, individ och familjeomsorgen: Nytt verksamhetssystem som kommer att effektivsera och spara kostnader. IT-Sam är en unik kompetens här som kommer att hjälpa oss mycket.
Inköp: Genom att gemensamt handla upp  kopiatorer, scannrar och annan hårdvara så sparar medlemskommunerna stora belopp.
Elevhälsa: Genom IT-Sam har skolsköterskor i kommunerna pratat sig samman och beställt ett verksamhetssystem gemensamt för samtliga, sparar tid och ökar kvalitén.
Allmänt nätverkande: På alla nivåer kan kommunens medarbetare prata sig samman med andra, genom IT-Sams initiativ på det tekniska området. Det utvecvklar och driver alla framåt.

Framtidsfrågorna ligger på ökad effektivisering i det digitala samhället för att öka tryggheten för Agda i Knäckebrohult. IT-Sam är det digitala hjärtat för medlemnskommunerna och är samhället i övrigt digitalt kan inte Vimmebry kommun agera somvi vore ett eget ö-rike, skiljt från övriga.
Genom IT-Sam får förvaltningarna fokus på effektivseringar genom ITinvesteringar.
Ta bara Trygghetslarmet. Jag satte på min 93-åriga mors trygghetslarm i går lördag, bara för att se om det fungerade. Och det gjorde det. En dam i Skellefteå frågade i högtalaren: "Hur är det, Rosa?". Nu var det ju bara jag, men jag blev glad över att det fungerade.

För mig står IT-Sam för trygghet. Jag känner mig mer trygg inför den digitala framtiden nu, än tidigare. Jag är väldigt glad över att vi i Vimmerby anslutit oss och på allvar nu öppnar upp för samarbeten mellan våra nära grannar. Här har vi ju faktiskt chansen att skapa en egen region, med Vimmerby i centrum. Inte alltid så rund, men ändock med samarbeten nära.
Det kommer fortfarande att vara saker som inte fungerar. precis som den i sak enkla kundvagnen på ICA, som trots att den ska ta en femma ändå inte tar emot en femma...
"Lagen om alltings jävlighet" kommer alltid att existera, precis som "shit happens...".
Är vi fortfarande prestigelösa, beredda att ändra, beredda att putsa och finjustera - ja, då har vi en ljus framtid i samarbetskommunen Vimmerby!

fredag 28 september 2012

Kommentar till VT:s ledare idag, fredag

Jag kan inte undgå att kommentera Alf Wesiks ledare i dagens (fredagen 28/9) ledare.
Konsensus är att Wesik anser att de framgångsrika kommunerna bryter mot lagen.
Eller som han uttrycker sig "tar ansvar bortom lagen".
Lagen om offentlig upphandling (LOU), som för övrigt prisats av Wesik i en annan ledare, är en lag som uppenbarligen inte ska gälla i Taxis fall.
Då kan det märkliga uppstå att om vi tar hänsyn till LOU så gör vi fel.
Och om vi struntar i LOU, och gör som vi vill, och någon överklagar och kommunen får göra en rättelse eller blir bötfälld - då är jag säker på att Alf i VT:s ledare skriver: Varför följer ni inte lagen?
Populism är en sak, analys en annan.

De politiska lösningarna är ofta komplicerade, inte alltid enkla. Lagar som är till för att skydda företagssamhet och fri konkurrens, kan ibland slå mot andra.
Det Alf beskriver om Anita Broddesson, kostchef i Klippan, hur hon belönas för att "hon inte låter Lagen om Offentlig Uphandling stå i vägen" är garanterat för att hon funnit en lösning som accepteras av lagen.
Inte att hon bryter mot lagen.
Hon hade aldrig belönats för ett lagbrott.
Det är just den kreativa och lösningsorienteraden organisationen en kommun vill ha.
De innebär inte att man lär sig bryta mot lagen.
Man lär sig söka lösningar som också inryms i lagen.
Det är skillnad.

söndag 23 september 2012

Om elupphandlingen i Vimmerby kommun

Det finns två "snackisar" i Vimmerby just nu, Taxis helgtrafik och kommunens upphandling av elbolag för de kommande tre åren.
Jag ska försöka ge en bild av båda i denna söndagskrönika.

Upphandling ev el till landets kommuner sker av en central upphandlingsverksamhet.
Denna upphandlingsenhet slår samman kommunernas förfrågningar till en stor, gemensam i syfte att få rätt kvalité till lägsta, möjliga pris för landets kommuner.
Exempelvis har allmännyttiga bostadsbolag, som Vimarhem och liknande, en liknande gemensam upphandlingsenhet, i syfte att få lägsta pris på tvättmaskiner, kylskåp och andra produkter.
I sig är det inget konstigt att sådant finns. Vilken koncern som helst gör på liknande sätt när man har volym. Och syftet är gott; vi ska hushålla med skattemedel.

Men för verksamheter som faller under kommunallagen, Lagen om offentlig upphandling samt en hel del andra reglerande bestämmelser kan det bli knivigt.
I ena vågskålen ligger att varje kommun vill handla så mycket som möjligt i hemkommunen. Självklart för att vara med och stödja de jobb som finns här, och som i förlängningen står för skatteunderlaget.
I den andra vågskålen ligger hushållningen med skattemedel; kommunallagen säger att vi ska ha god hushållning och få ut så mycket som möjligt för skatten.
Öch för att komplicera det ytterligare; vi ska se till att hela marknaden är med och bjuder när kommunen ska köpa, för att skapa konkurrens och inte utesluta någon med hjälp av olika villkor.
När vi då köper el gör vi det tillsammans med andra. Så skedde i detta fall.
Vi försöker få samma kvalité till lägsta pris. Så skedde också.
Vi försöker att inte utesluta någon, därför uppmanade vi Vimmerby Energi att gå in och lägga anbud så vi fick chansen att få välja vårt eget bolag. Så skedde också.
När sedan anbuden öppnas är ett danskt företag lägst. Vi kan då välja att avstå att köpa av dom, varvid vi får ett överklagande och till 100 procent förlorar, eftersom det hela är lagstyrt via LOU.

Varför är vi då tvugna att överhuvud taget gå ut och ta in anbud? Kan vi inte bara köpa av Vimmerby Energi eftersom det är ett renodlat kommunalt bolag?
Jo, lagen tillåter köp av eget bolag men då får det bolaget inte ha andra kunder än kommunen och dess verksamheter. Eftersom Vimmerby Energi har andra kunder, konkurrerar på den privata marknaden med andra elbolag räknas det inte in i kategorin.
Detta är baksidan av Vimmerby Energis affärsidé som är att också söka kunder på den allmänna marknaden, som i och för sig görs framgångsrikt.
Kommunen har i detta fall inget val. Det enda sättet att komma åt "fritt val" för kommunen är att ändra i LOU, vilket är en nationell fråga för våra riksdagspolitiker. Alternativt att Vimmerby Energi inte agerar på den allmänna marknaden.
Å andra sidan: om vi hade fått handla av Vimmerby Energi trots att deras bud var högre, hade det varit god hushållning med skattepengar`?
Ja, kanske, under förutsättning att kommunen tar tillbaka samma summa i utdelning från energibolaget. Men det kan vi inte garantera år från år.

Så Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) har sina sidor men med min erfarenhet som företagare har jag positiva erfarenheter: den ger alla möjlighet att räkna på kommunala jobb, och den ger kommunen lägsta möjliga pris för samma kvalité om det sköts rätt.
Sedan är det verkligen tråkigt att det inte finns undantag; kommunerna borde få handla av 100-procentiga egenägda bolag om deras allmänna leveranser är så begränsande i omfattning som hos Vimmerby Energi.

Taxifrågan
 
Taxifrågan har varit knepig eftersom det varit svårt att bryta igenom med informationen. Lokaltidningens artiklar har inte varit tillräckligt klargörande och insändare har tagits för sanna, när de påstår att kommunen bestämmer vilka bilar Taxi ska ha som allmäntaxi och hur Taxi ska lägga upp sina körningar veckans alla dagar, inklusive helger.
Det KLT gjort, och som kommunens beslut att anta KLT som uppandlare innebar, är att undanta kravet på allmäntaxi i sin upphandling av skolskjutsar.
KLT ska dock ta hänsyn till det totala utbudet av kollektivtrafik i sin upphandling och det är detta kommunen påpekat för KLT.

Jag skrev en insändare i fredags i VT, som jag hoppas kan klargöra var besluten ligger och också vem som bestämmer över om Taxi ska köra helger eller inte. Den var ett svar på en insändare från Magnus Danlid (C), ledamot av landstingets trafikstyrelse som hanterar upphandlingen av kollektivtrafiken i Vimmerby kommun, via KLT:
"Noterar med glädje att Magnus Danlid (c), ledamot i Trafikstyrelsen (KLT), nu också funderar på det regelverk under vilket Kalmar Läns Trafik handlar upp kommunernas kollektivtrafik.
Både Danlid och Helene Nilsson (s), Vimmerby sitter i Landstingets trafikstyrelse och har hela tiden kunnat följa upphandlingen, som valde bort Taxi som huvudentreprenör för skolskjutsarna i Vimmerby.
Jag välkomnar att Danlid nu gör gemensam sak med kommunledningen och engagerar sig för Taxis existens i Vimmerby.
Vimmerby kommun har felaktigt fått klä skott för att Taxi förlorade i upphandlingen. Det kommunen gjort är att låta KLT upphandla vår skolskjutstrafik för att undvika att få två olika entreprenörer på skolskjuts och anropsstyrd trafik.
Danlid skriver att ”10 taxibilar körde skolskjutsar för totalt 2.157.404 kronor. Det kan därmed inte vara på endast dessa skolskjutsar som kommunen kan spara 2 miljoner."
Då undrar jag om Danlid kan svara på vad övriga miljoner, av de drygt 8,5 mnkr som kommunen betalat Taxi för skolskjutsar, tagit vägen?

Om Danlid forskar lite djupare kan han hämta svaret i följande:
- Skolskjutsar består av både bilar och bussar, också när Taxi hade huvudentreprenaden.
- Har man både bilar och bussar kan man dela overheadtjänster som exempelvis telefonväxel.
- I upphandlingen fick Taxi 6 bussar och Nilsbuss 7 bussar plus 4 personbilar. Nilsbuss har dock valt att köra med småbussar.
- Upphandlingen av fyra personfordon (taxibilar) vann Nilsbuss, Taxi förlorade.
- Taxi har fortfarande kvar 6 fordon för skolskjutstrafik. Nilsbuss har 11 fordon.
- Taxi har fortfarande uppdrag som färdtjänst, sjukresor etc.

När Danlid säger att Taxi bara har fyra bilar som står till allmänhetens förfogande så vill jag hävda att detta är Taxis eget beslut, inte kommunens eller KLT:s.
Om man delar upp sina bilar i kategorier skolskjutstaxi, sjukresetaxi, färdtjänsttaxi och allmänhetens taxi så är det ett beslut man tar i Taxi-bolaget. Det beslutet tar inte kommunen.
Det är fullständigt orimligt att begära att kommunen ska gå in och ordna affärsplaner för hur Taxi ska bedrivas.
Danlid vet att det finns ett regelverk kring den här typen av upphandlingar. Jag välkomnar om han vill göra samma sak som vi i stadshuset; vi pratar med KLT:s VD och ber honom genomlysa reglemente och regelverk för att söka lösningar så att även allmäntaxi kan fungera. Vi skriver brev till VD, som Danlid träffar vid varje sammanträde, och ber honom agera för att hitta lösningar. Vi för samtal.
Om Danlid, och även Helen Nilsson (s), börjar samtala med KLT:s operativa ledning i den här frågan, vars styrelse de sitter i, så kommer VD:n i KLT att förstå att det också finns styrelseledamöter i hans egen styrelse som är engagerade i frågan."

söndag 16 september 2012

Om Landshövdingens besök och Stångådalsbanan

Jag lovade komma tillbaka till skriften "Sveriges nya geografi" som ni kan hitta själva på www.sweco.se/eurofutures.
Där kan man bland annat läsa att Vimmerby har balans i sin bostadsmarknad. I Kalmar län har Hultsfred och Mönsterås ett överskott av lägenheter, medan Kalmar och Ölandskommunerna har brist.
Läs gärna skriften själva, ger en bra bild.

Veckan har annars präglats av Landshövding Stefan Carlssons besök i Vimmerby, hans första som landshövding men inte hans första någonsin. Han berättade att han varit här och upplevt Astrid Lindgrens Värld med sitt barnbarn.
- En häftig kommun! sa Landshövdingen.
Vi fick till en bra dag och bra möten. Besökte Ljunghälls, Astrid Lindgrens Värld och Arla för att diskutera aktuella frågor och titta på företagen. Gissa om jag var stolt över våra starka företag!

Men viktigast; vi fick en bra relation, fick en bra positiv bild av vår landshövding som jag blev väldigt glad över.
Kalmar län behöver en stark och driven landshövding som sätter tillväxtfrågorna högt i prioritering.
Jag har förståelse för Länsstyrelsens myndighetsutövning, men tillväxtfrågorna är vitala för länets kommuner och jag brukar säga att EU:s proportionalitetsprincip måste fungera också i ärenden hos Länsstyrelsen. Saker måste stå i proportion till varandra och vi kan inte skydda varje sjö, varje strandnära buske, varje skalbaggebo som anses skyddsvärt...

När Regionförbundet kom till så beskar man Länsstyrelsen väsentligt. Tillväxt- och utvecklingsfrågor hamnade hos Regionförbundet som drivs av länets 12 kommuner.
Det har säkert vart bra när Länsstyrelsen sett ut som den gjort.
Men idag, med vår nye landshövding i spetsen, känns det som förändringens vind börjar blåsa på Länstyrelsen. Gott.
Frågan är givetvis hur framtiden ser ut. Kommer Regionförbundet att överleva? Kommer vi att få regionkommunala områden där landstingen försvinner? Kommer Länsstyrelsen att ta tillbaka sina åtaganden i Kalmar län och ta bort underlaget för Regionförbundet? Ska vi bara ha stat och kommun, och en Länsstyrelse som hanterar två-tre län?
Staten tycks inte intresserad av storregioner i vilket fall, eftersom man inte på nåt sätt lagt några styrmedel eller villkor för hur sådana ska bildas. Annat än att det "ska komma underifrån" ...

Själv anser jag att länen räcker, men de kan vara större. Länsstyrelse (för utvecklingsfrågor i länet), staten (demokratisk fördelning av resurser för sjukvård över landet) och kommunen, är en lämplig sammansättning av beslutande organisationer.
Länen ska dock inte vara hur geografiskt stora som helst, däremot någorlunda runda (kan man önska sånt i långa Sverige?) och länshuvudstaden ska vara någorlunda i mitten.
Ett sammantaget befolkningskrav på minst en miljon människor kan också vara lämpligt.
Ja... ni som läser mellan raderna ser tydligt att en sydsvensk region inger inget hopp för Kalmar län, och definitivt inte för norra länet.
Men kommer tillbaka till ämnet i en senare blogg i höst.

Vill också slå ett slag för att vi nu vill diskutera hur Vimmerby kommun kan klimatkompensera resorna som företas av tjänstemän och politiker.
Och att vi moderater vill skapa en kommunal fond för dessa pengar där man kan söka anslag för miljöförbättrande åtgärder i kommunen.
Läs gärna mer på www.miljokompensera.se.


STÅNGÅDALSBANAN

Vid Landshövdingens besök bad jag honom lära sig några frågor, viktiga för Vimmerby, så han snabbt kan diskutera och svara för Vimmerbys räkning på nationell nivå i Stockholm.
En av de viktigaste frågorna var reinvesteringen på Stångådalsbanan. 925 Mnkr vill vi satsa utmed banan och hälften av beloppet får man tillbaka i minskat framtida underhåll.
Anders Borg sa i Ekots lördagsintervju att Ostlänken kommer att göra det möjligt att åka sträckan Linköping-Stockholm på 50 minuter, Norrköping-Stockholm på 40 minuter.
Får vi till en reinvestering på Stångådalsbanan ska vi kunna åka Linköping-Vimmerby på 60 minuter. Det betyder att vi i Vimmerby kan nå Stockholm på ca 2 timmaer. Det skulle betyda en fantastisk möjlighet för näringsliv och befolkning i Vimmerby.

På måndag träffar jag Reinfelt, Borg och andra ministrar på ett rådsmöte i Stockholm för genomgång av budgetproppen. Åker redan söndag.
Så nästa vecka börjar i rekordfart!

fredag 14 september 2012

Kommunens elupphandling

Ska bara kort kommentera elupphandlingen kommunen gjort.
Självklart vill vi alla politiker välja Vimmerby Energi att leverera el till oss.
Det är vårt eget bolag.
Men Lagen om offentlig upphandling (LOU) förbjuder oss att göra detta på grund av att Vimmerby Energi och Miljö säljer på den öppna marknaden.
Kommunpolitiker stiftar inga lagar.
Vi  följer dom.
I detta avseende är det enda rätta att påverka nationella politiker att LOU är för kantig, att kommuner borde få köpa av egna bolag, där inte enbart lägsta pris är kriteriet..
Den diskussionen för alla kommunpolitiker med sina riksdagmän.
Under tiden följer vi lagen. Som sagt, vi skriver den inte.
Det ska man veta när man påstår att kommunen inte gynnar sina egna bolag i olika upphandlingar.
I det stora hela är LOU bra, men det finns kantigheter.
Vimmerby går inte mot strömmen i detta avseende, som VT:s ledare idag skriver.
Vi följer lagen precis som alla kommuner och VT borde, enligt mitt tycke, rikta sina texter dit de hör hemma.
Men det är naturligtvis inte lika populistiskt.
Därav följer insändare som tyvärr bygger på avsaknad av rätt information.
Diskussionen om det publicistiska ansvaret i detta sammanhang överlåter jag till allmänheten.

Jag vill också ta tillfället i akt att understryka att kommunledningen med kommunchef Carolina Leijonram i spetsen har det största förtroende hos politikerna när hon organiserar kommunens ledningsfunktioner.
Detta med anledning av Alf Wesiks ledare i VT i fredags.
Hennes val av organistation stöds till hundra procent av politikerna och har också beslutats av politikerna.
Hennes ledaregenskaper är humana och effektiva.
Dessutom målstyrt och resultatorienterat.

söndag 9 september 2012

Taxi-debatten, Pipsvängen och Facebook

Debatten om Taxis beslut att ta bort sin nattrafik helger har gått het på Facebook i veckan och jag lovade där återkomma i denna söndagsblogg.
Vimmerby kommun har beslutat gå samman med andra kommuner i Kalmar län för att upphandla sina skolskjutsar, färdtjänst etc. Detta sker genom Kalmar Läns Trafik AB, som styrs av landstingets från årsskiftet.
När KLT upphandlar skolskjutsar har man inte med kravet att det ska finnas en upprätthållen allmän taxitrafik i detta, utan upphandlingen avser enbart skolskjutsar.
Tidigare har Vimmerby kommun haft med det kravet vilket inneburit att "skolskjutsarna" blivit dyrare.
Flertalet av Kalmar läns kommuner gör på samma sätt; tar in offert enbart på skolskjuts.

Taxi har kvar ett omfattande uppdrag åt det offentliga. Bland annat sjukresor och man är tvingad att hålla helgjour enligt de avtal man har. Cirka 75 procent av Taxis uppdrag till det offentliga finns kvar.
Kommunen beräknas göra en besparing på ca 2 Mnkr på årsbasis genom att inte blanda in allmän Taxirörelse i skolskjutsupphandlingen. Vimmerbyföretaget Nilsbuss vann upphandlingen hos KLT.
Taxis ekonomiska underlag minskar därmed, och man har i det perspektivet valt att dra in frekvensen i sin trafik, bland annat helgnätter.
Jag vill understryka att det är Taxis eget beslut, att marknaden själv avgör. Kommunen har ingen makt över hur Taxi ska jobba.
Det vi gjort är att bestämma att våra skolskjutspengar ska gå till skolskjutsar, inget annat.

Jag kan förstå Taxis problem. Men är det ett problem som ska lösas med skattemedel?
Rent kommunalt stöd till taxi förekommer inte någonstans i Sverige som jag känner till. I Rättvik och Leksands kommuner ska man för några år sedan upphandlat kommunal taxi under sommarmånaderna, under stora diskussuiner. Försöket fick ingen fortsättning.
Stora samhällen som Finspång och Katrineholm har ingen taxi nattetid vardagar. Västervik har ingen bemanning vardagsnätter mellan 03-06, Eksjö har bemanning 06-20 vardagar, däremot bemanning helger. Det är vad jag snabbt kunde få fram från tjänstemännen i veckan.
Jag kan inte hitta någon kommun som har ett stödkonto till Taxi-verksamhet, som man finansierar med skattemedel.

En kommun kan inte handla upp skolskjutsar och däri gömma en upphandling av taxi till allmänheten. Det måste i så fall göras som två separata upphandlingar.
Något krav från Taxi att kommunen ska göra en separat upphandling av taxiservice till allmänheten har inte inkommit. Det jag i det sammanhanget påtalat är att allt ska upphandlas i konkurrens och att jag inte sett att man kan ge sådant stöd enligt kommunallagen.
Men som sagt, det har inte prövats.

Jag kan se problemen Taxi har i sin färdtjänstverksamhet. Färdtjänsten handlas upp enligt avtal och den kan vara mycket tidskrävande för en taxirörelse (hämtning av människor som behöver hjälp att ta sin ut från lägenheten och in i taxin, etc) , en ekonomisk tidförlust man sedan kan ta igen på körningar åt allmänhet. Men den delen är ett avtal med landstinget och man får ta det i avtalsupphandlingen.

Jag tycker också att en kommun med Vimmerbys turiststatus borde ha Taxi dygnet om, åtminstone sommartid. Man borde kunna ha Taxi på stora nöjeshelger etc.
Men det är inte min sak att ha synpunkter på hur man bedriver Taxiförelse affärsmässigt.
Finns det inte underlag som finns det inte.
Eller så får marknadskrafterna och konkurrensen pröva om det trots allt finns underlag nattetid och helger.

PIPSVÄNGEN
En annan Facebook-debatt som gått het är att nya parken Pipsvängen växer igen. Kritiken var sådan både mot mig och kommunen, att jag funderade på om det var mitt och kommunens fel att folk fick grus i skorna när de promenerade, att hösten kom för tidigt och att det regnade i somras...
Kverulansen på Facebook är allmänt stor och som en konsekvens bevakar jag många trådar där nu för att försöka tillrättalägga felaktigheter och öka informationsflödet från kommunledningen.
Det blir lätt förvirrat när felaktiga uppgifter sprids.

Tillbaka till Pipsvängen: man tycker det växer igen.
Vi ska givetvis sköta våra parker men jag tycker allmänt att park- och gatuavdelningen lyckats bra i år, med både blommor och skötsel. Vimmerby har varit vackert denna sommar.
Pipsvängen ska byggas ut ytterligare till nästa sommar och jag tror nog att parkavdelningen kommer att se till att den parken hålls fri från sly och sånt. Men det tar sin tid att från ett rent skogsområde skapa en helt ny park. Det kommer att ta flera år innan den är lika utslagen, öppen och etablerad som exempelvis Kungsparken.
På Facebook får man uppfattningen att folk tror att man gräver upp allt och sedan planterar en ny park, ungefär som man lägger färdigt gräs. Att forma en park tar några år.
Under tiden kan vi glädja oss åt att ny asfalt läggs och gator repareras.
Positiva händelser måste lyftas fram, också på Facebook!

söndag 2 september 2012

Vi har ett bra läge för tillväxt

Jag är 59 år.
Under denna levnadstid har Sveriges geografi varit ungefär densamma.
Dock, om man använder ordet geografi i en annan mening, så har det skett gigantiska förändringar.

SWECO EUROFUTURES ger ut "Sveriges nya geografi" i samband med Tillväxtpriset (2012 års pristagare är Falkenbergs kommun), och låt mig ta några fakta ur denna skrift som kanske kan väcka funderingar denna söndag:

- Sveriges befolkning har ökat med nästan 15 procent de senaste 30 åren, men Vimmerby kommun har minskat runt 5 procent (avrundat från ca 16.000 till 15.000, Hultsfred ännu mer (avrundat från omkring 17.000 till ca 13.000). 70 % av ökningen i Sverige står invandringen för, 30 % födelseöverskott. Med tanke på att Vimmerby har låg invandring är minskningen ändå förhållandevis liten. Värst drabbade i norra Kalmar län de senaste åren är Hultsfred, Högsby och Västervik medan Oskarshamns tapp har hejdats.

- Sysselsättningsförändringen i landet har ökat med 8 procent under 2000-talet. De tre storstadsregionerna har 75% av sysselsättningen i landet. Vimmerby sticker ut positivt här och är bland de 190 kommuner som haft en positiv sysselsättningsutveckling. Bara Vimmerby, Ölandskommunerna och Kalmar kan skryta med det. Förändringen avser procent av antalet sysselsatta i åldern 16 år och uppåt. Rikssnittet är 8,4% och Vimmerby ligger över detta, exakt hur mycket visar inte siffrorna.
Jag är säker på att just sysselsättningsutvecklingen har bidragit till att vårt befolkningstapp relativt grannkommunerna är mindre.
Förvärvsintensiteten, som visar hur många av den arbetsföra befolkningen som just är i arbete, visar att Vimmerby ligger bra över rikssnittet, som är 75,9%. Vimmerby ligger i spannet 79,2-86,4 %. I länet är det bara Vimmerby, Oskarshamn och Mörbylånga som ligger där.

Vimmerby har också en hög andel som går vidare till högre studier, strax under rikssnittet.  Det är bra tror jag alla egentligen tycker.
För egen del ser jag att gruppen av akademiskt utbildade tjänstemän från Vimmerby växer, kan vi bara ordna en varierad regional arbetsmarknad med många tjänstejobb så kommer många av dessa att flytta tillbaka hem med sina familjer. Vimmerby har gett dem en bra uppväxtmiljö, är säker på att många upplever det så.

Pendlingsutvecklingen: Vimmerby har en inpendling betydligt över riksgenomsnittet och en utpendling betydligt under rikssnittet. Vad betyder det?
Jo, att vi har jobben men inte bostaden.
Här är det viktigt att vi kan skapa attraktionskraft så pendlarna överväger att flytta in till vår kommun och bosätta sig och skatta här. Det har i och för sig blivit mindre viktigt i det stora hela - i regionen är vi beroende av våra grannar - men rent kommunekonomiskt är det givetvis bättre att de som jobbar här, skattar här.
Vår stora satsning på nya bostadsområden, strandnära boende, infrastruktur, vackrare kommun, föreningsliv etc ska öka vår attraktionskraft.

Det finns mer intressant material, kanske återkommer jag nästa söndag med fler siffror om "vår nya geografi".
Du kan ladda ned skriften själv på www.sweco.se/eurofutures

Om ni tolkar dessa siffror som att Vimmerby har ett relativt bra utgångsläge för tillväxt så delar ni min egen tolkning.
Det är inte eländigt, det är inte ogörbart - tillsammans med vår expansiva besöksnäring har vi mycket stora möjligheter att få en tillväxt i vår kommun om vi bara använder våra pengar klokt.