söndag 27 april 2014

Så hindras tillväxten i Vimmerby


Stadsplanering och byggnation har alltid intresserat mig. Från det första torpet jag köpte som renoveringsobjekt, till den första ”villan” att renovera, vidare till byggnation av Björkbacken  i Vimmerby till att nu som kommunalråd få arbeta med bred stadsplanering.
En av uppsidorna med det jobb jag har är faktiskt stadsplaneringen, där man kan lägga synpunkter, ställa frågor och komma med idéer till våra duktiga arkitekter.
Du har faktiskt som medborgare själv stora möjligheter till att lägga idéer och synpunkter. När nya Översiktsplanen (ÖP) ställs ut får du väldigt gärna komma med dina idéer. Håll utkik på vår hemsida.
Men det finns, som med allt, en stor baksida. Och det är regelverket.
Arkitekten Jens Söderlind skrev en intressant artikel på DN Debatt förra söndagen (20/4) om inrättande av fristäder där man kunde få pröva nya regler. 
Intressant i och för sig, men det som fångade mig var hans sammanställning över hur regelverket utgör stora hinder i dagens samhälle. 

Exempel 1:
Om du i en trång stad ska bygga en lägenhet i vindsvåningen måste du bygga en hiss. Varför kan man fråga. Jo, för att om en framtida hyresgäst skulle bli rörelsehindrad måste kommunen enligt bostadsanpassningslagen betala för att bygga hissen. Resultatet blir att vinden inte inreds. Vimmerby kommun lade drygt 2 miljoner kronor i bostadsanpassningar förra året. Här ett exempel på att bostaden inte blir byggd för att kostnaden för en eventuell framtida anpassning inte kan tas. Frågan, och dilemmat, är vad man ska ändra på? Ska den boende tvingas flytta för att hen blir funktionshindrad? Ska fastighetsägaren kunna neka funktionshindrade hyresgäster? Ska hyresgästen själv få ta kostnaden och att vi alla tecknar en försäkring som täcker bostadsanpassningskostnader? Ska lagen ändras? Helt klart är: lagens tolkning gör att lägenheten inte blir bygd.

Exempel 2:
En frånskild man hyr ut ett rum i villan till studenter, detta för att själv kunna ha råd att bo kvar. Om han ska skatta för de belopp som överstiger fribeloppen för andrahandsuthyrning tvingas han höja hyran så att studenterna inte hade råd att bo där. Han begår därför hellre skattebrott.
Frågan är: hur lägger vi upp ett skattesystem som skapar fler boendemöjligheter för unga och samtidigt skapar större möjligheter för ensamförsörjare att bo kvar i sina hus?

Exempel 3:
Vi bygger en etta med wc/bad och hall. När den unga studenten flyttar in där så får hen ha skrivbordet i badrummet. Badrummet har nämligen byggts efter byggreglerna som säger att det ska vara så stort för att man ska kunna använda rullstol där inne. Därför har själva rummet blivit mindre, hen får där inte plats med skrivbordet. Hen hade hellre velat ha mindre badrum och plats för skrivbordet i rummet.
Fråga: Ett funktionshinder ska inte vara ett hinder för att bo i en vanlig lägenhet. Men frågan är om en människa utan funktionshinder ska hindras ta en lägenhet? Hur långt är samhället beredd att gå i anpassning? Varför bara anpassa boenden? Vi kan väl i så fall anpassa också omsorgen till varje specifik individ; vill du laga mat hemma får du det, men vill du ha en egen kock får du också det, eller du kanske vill ha en kock som kan laga vegetariskt? Hur långt är vi beredda att finansiera över skatten? För mig syns det som om politiken lämnar dessa svårlösta frågor utan diskussion, ändå har de så stor påverkan på kommunens budget.

Exempel 4:
Vimmerby kommun har mängder av sjöar. Strandrätten ska fungera så att man ska skydda stränderna. Vid dessa sjöar vågar jag påstå att någonstans mellan 50 och 95 procent av stränderna inte alls är tillgängliga. Det går inte att ta sig ned till strandkanten på grund av vegetationen.
Säg att vi vill bygga där. Varför inte? Det går ju ändå inte att ta sig ned till stranden, eller vill man att vi ska röja alla stränder fria från vegetation?
Låt säga att vi vill bygga villor på 10 procent av sjöns strand. Eftersom det är naturmark kan vem som helst överklaga. Det sker och bygget stoppas. Överklagandet tar flera år, möjligheten att bygga är nästan obefintlig. Istället växer buskaget sig tätare vid stranden. Till ingen nytta alls.
Fråga: Hur länge ska sådana bestämmelser få hindra människors möjligheter att sätta bo där de vill? Hur länge ska glesbygdskommunernas främsta inflyttningsargument – ett boende naturskönt vid vatten – stoppas? Möjligheten att bygga strandnära en extremt viktigt, inte bara i norrland utan på hela den svenska landsbygden.

Strandskyddslagen måste göras om, det måste lagliga möjligheter att bygga riktigt strandnära.
Politiken måste sätta sig in i tjänstemännens och lagskrivarnas förslag och inte köpa allt rakt av. Här har SKL en stor uppgift att argumentera fram lagförändringar som gör att glesbygdskommuner kan utnyttja sina främsta fördelar; naturskönt boende.

söndag 20 april 2014

I samtal med Fredrik Reinfeldt

Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte vimmerbyföretaget  Zobra  i måndags och oss moderater över en lunch. 
Det blev tillfälle till lite samtal mellan tuggorna och, med tanke på Zobra konstaterade vi att industrin och småföretagsentreprenörer är en viktig tillgång för landet.
Zobra har på knappt tio år växt enormt och i receptet i detta fall finns bland annat: tillgång till lokaler.

-          Det är viktigt att kommunen kan hjälpa till när företag startas upp. Bland annat med en smidig myndighetsutövning som statsministern också tycker påverkar näringslivsklimatet.  Det är oftast i samband med bygglov och andra lov som entreprenörens problem kommer. "Här kan kommunen vara delaktig på ett positivt sätt,"sa Fredrik Reinfeldt.
Och det är lite grand huvudet på spiken. När det gäller myndighetsutövningen har vi kommit en bra bit på väg nu i Vimmerby. Samgåendet med Hultsfred och en gemensam förvaltningschef skapar förutsättning för en sammanvägd och likartat hantering i de båda kommunerna. Men också att en ”hjälpande-hand-kultur” också skapas: vi ska inte glömma att förutsättningen för att alla vi offentligt anställda har jobb är just att privata näringslivet finns och drar in dem pengarna.
Jo, vi är en myndighet med krav på att regelverk följs.  Men vi är också en serviceorganisation. Vi finns till också för företag och entreprenörer och har möjlighet inom vår tjänsteutövning att lotsa dem rätt på ett positivt sätt.

Den andra delen Fredrik tog upp var tillgång till lokaler. I Zobras fall startade man upp i lokaler som tidigare tillhörde Gullringshus. Därefter köpte man Tallholmen, före detta Starfönster, före detta Skandinaviska Fönsterfabriken. En fantastiskt stor arbetsplats när jag var i tonåren; stod faktiskt där ett sommarlov och plockade av fönsterlister från en spårfräs och jag fick stapla dem snyggt på en pall.
Zobra förvärvade hela fastigheten och frågan är om inte det köpet möjliggjorde hela den fina expansionen som fortfarande pågår. Man fick utrymme att växa i, bara det brukar leda till viljan att ”fylla upp kostymen”…

Fredrik Reinfeldt imponerades av att man köpt ett företag i Norge, packat det på lastbilar och fraktat till Vimmerby. ”Undrar vad norrmännen tänkte”, mumlade han.
I och med detta drog vi ännu en slutsats: lokala entreprenörer, som finner en kommun att verka i, ser till att växa där. Precis som Zobra som funnit sina lokaler, hittat sin nisch, och gör expansionen där.
Ungefär som Åbro, som gjort och gör samma resa. Bestämde sig för att produktion och huvudkontor ska vara i Vimmerby och så blev det.
Eller som STG, RM-Snickerier, MIR, ROXX, AutoLack, Polyform med flera, och återigen flera. Det finns mängder av exempel på att där ägarna stannat, där lokaler funnits tillgängliga och där företagsklimatet är främjande, där sker företagsexpansion .

Det är viktigt att nu se kommunens köp av gamla Fanérfabriken i det ljuset: vi skapar genom förvärvet och därefter försäljningen möjlighet för ännu två kommunföretag att växa och expandera, plus att vi bäddar för en nyetablering av ett helt färskt företag.
Det betyder att vi kan få tre företag, varav två är hantverksmässiga träindustrier i området. Hälften av jobben är helt nya.

Trafiken har man oroat sig för. Men med trafikanvisning kan vi ta in större långtradare via Arlarondellen i industriområdet och därifrån nå Fanérfabriken.  Även Nilsbuss bussar åker den  vägen.
Vid kommande fullmäktige fattar vi besluten och jag har inte hört att något parti, mer än vänsterpartiet som avstod röstning i kommunstyrelsen, skulle vara emot affären.
För att affären helt ska bli som vi tänkt behöver vi ha lite tur med den kommande etableringen. 
Om alla pusselbitar faller rätt kommer det beskedet i augusti. Om inte, så har vi möjlighet att erbjuda annan verksamhet dessa lokaler.
söndag 13 april 2014

Mer pengar till skolan i Vimmerby av regeringen!

/Bloggen denna söndag blir en information från Utbildningsdepartementet om Regeringens skolsatsningar i vårbudgeten. det innebär mer skolpengar till bland andra Vimmerby kommun. Jag har gjort några smärre redaktionella ändringar./

I den ekonomiska vårpropositionen aviseras ett flertal satsningar som syftar till mer kunskap i skolan.
Flera av de förslag som aviseras innebär betydande resurser till landets kommuner, t.ex. Lågstadielyftet för mindre klasser i lågstadiet och fler matematiklektioner i högstadiet.
Det handlar både om ökningar av det generella statsbidraget till kommunerna och om riktade statsbidrag som kommunerna kommer att få ansöka om hos Skolverket.
De exakta detaljerna för hur medlen för respektive satsning bör fördelas är ännu inte klart och fördelningen kommer dessutom att utgå ifrån då aktuell statistik, t.ex. uppdaterad befolkningsstatistik.
Tabellen nedan ger ändå en bild av i vilken storleksordning satsningarna landar för respektive kommun. De siffror som anges är alltså inte de faktiska belopp som kommer att utbetalas, utan det rör sig om preliminära och ungefärliga siffror.
Preliminära och ungefärliga belopp
 (miljoner kronor)                              
                                 2015                Permanent effekt (2019-)
Borgholm               ca 3                   ca 4-5
Emmaboda             ca 2,5                ca 4
Hultsfred                ca 3,5                ca 5-6
Högsby                  ca 2                   ca 2,5
Kalmar                  ca 17-20           ca 25-30
Mönsterås            ca 4                     ca 5-6
Mörbylånga         ca 4-5                  ca 6-7
Nybro                   ca 5-6                ca 9-11
Oskarshamn         ca 7-8                ca 11-13
Torsås                   ca 2                   ca 3,5
Vimmerby             ca 4-5                 ca 7-8
Västervik             ca 9-11                ca 16-19

Det som anges är totalt för skolväsendet i kommunen, dvs. för både kommunala och fristående skolor. fristående grund- eller gymnasieskola finns dock inte här i Vimmerby kommun. Dock har vi två fristående förskolor, i Linnea och Kyrkans förskola.
En utgångspunkt är att de kommunala huvudmännen ska fördela medel till fristående skolor efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen till sina egna skolor.
I beräkningarna ovan ingår:
• Förskolepaket: statsbidrag för mer personal
• Lågstadielyft för förskoleklassen och åk 1–3
• Obligatorisk läxhjälp i åk 4–9
• Förstärkt frivillig sommarskola, åk 6–9, och obligatorisk sommarskola
• Utökad undervisningstid i matematik i åk 7–9
• Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever
• Statsbidrag för att förbättra studieresultaten i svenska för elever i åk 1–9 med liknande behov som nyanlända elever
• Krav på kartläggning av nyanlända elevers kunskaper m.m.
• Tioårig grundskola och skolstart vid sex års ålder inklusive förlängd skolplikt efter åk 9
• Fortbildningssatsningen Läslyftet
• Betyg från åk 4

Staten bidrar också till löneökningar för lärare genom karriärvägsreformen, enligt vad som beräknades i budgetpropositionen för 2014. De preliminära bidragsramar som Skolverket har angett för 2015/16 är följande för respektive kommun (endast de kommunala skolorna).
Preliminära bidragsramar för karriärtjänster 2015/16
                     Antal förstelärare                         Kronor
Borgholm      10                                               850 000
Emmaboda    11                                              935 000
Hultsfred       17                                            1 445 000
Högsby          7                                                595 000
Kalmar         64                                            5 440 000
Mönsterås     17                                           1 445 000
Mörbylånga   16                                           1 360 000
Nybro           26                                           2 210 000
Oskarshamn  42                                           3 570 000
Torsås           13                                          1 105 000
Vimmerby      24                                          2 040 000
Västervik       50                                          4 250 000

För högre utbildning presenterar regeringen i den ekonomiska vårpropositionen sin avsikt att successivt utöka antalet platser inom förskollärar- och lärarutbildningarna samt inom barnmorskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningen.
För Linnéuniversitetet avser regeringen att i budgetpropositionen för 2015 beräkna att medel tillförs 2018 som det året motsvarar 430 utbildningsplatser. Utöver det planeras för en särskild tidsbegränsad fortbildningsinsats för förskollärare i nuvarande förskoleklass.

* * *

Passar på att gratulera alla elever, lärare, skolledare, förvaltningsmedarbetare, förvaltningschef Birgitha Sahlin,  skolpolitiker och nämndens ordförande Magnus Gustafsson till den fina framgången för grundskolan vi kunde läsa om i veckan. Värre lyft har sällan skådats av skolresultatet i Vimmerby kommun!  Bra gjort! Nu gäller det att hålla i förbättringsarbetet och fortsätta den målstyrda resa ni påbörjat med er vision. Vi stödjer er gärna hela vägen!

* * *
Andra att gratulera är alla vinnare på Vimmerbygalan; Årets Vimmerbybo diakopnen Britt Andersson, Svenska kyrkan,  årets företagare Morgan Frejd, Prefab och Årets nyföretagare Klara Kågefors på Fiore. Bland alla andra värdiga pristagare!


söndag 6 april 2014

Nu ska Lisa få träffa Fredrik!

En intensiv vecka. På flera plan.
Den rundades av med moderaternas stora Sverigemöte fredag-lördag  i Göteborg med 2.801 moderater från hela landet närvarande, tillsammans med statsministern och övriga m-ministrar i två dagar.
Jag hade äran att delta som föreläsare i två seminarier: dels om vi som sitter i den kommunala makten levererar det vi lovat, dels om hur man arbetar i en personvalskampanj. 

Jag är stolt över att jag blev landets procentuellt mest kryssade moderat 2010. Jag fick 51 procent av de moderata rösterna, och drygt 10 procent av det totala röstetalet. Det hade räckt för en riksdagsplats då gränsen är 5 procent...
Men det är i Vimmerby jag lever och verkar och det är kommunens utveckling jag vill lägga all min tid på.

Osökt kommer man in på rekrytering av nya politiker. Vi moderater har lyckats ganska väl med många nya på listan, bland annat 19-åriga Lisa Blom.  Har sett att också socialdemokraterna har en hel del nya, bland annat Daniel Nestor, 18-åring från Vimmerby. Båda Lisa och Daniel är aktiva i elevrådet på gymnasieskolan och det är riktigt kul att de valt engagera sig också politiskt!

Vimmerby behöver återväxt i de politiska leden. Jag hoppas att vi politiler tar väl hand om våra nya så de känner sig välkomna. Tids nog kommer de att utsättas för än det ena, än det andra.
För egen del kommer jag att försöka coacha Lisa som står högt upp på vår lista, på sjätte plats närmare bestämt. När väljarna sagt sitt och vi förhoppningsvis fått ett utökat antal mandat i fullmäktige så ska platser i nämnder och styrelser fördelas, och jag hoppas då att både Lisa och de många nya vi har vill ta plats och utöka sitt engagemang tidsmässigt.

Att ha återväxt i politiken är viktigt. Unga människor lockar fler unga att engagera sig. I skolvalet gör främlingsfientliga krafter ofta bra val, och det tror jag beror på att de inte bemöts "på golvet" i skolan, av eleverna själva. Det är viktigt att bemöta bland andra SD i skolan. Det är viktigt att partiernas unga skaffar insikt och läser på för att kunna avslöja mytbildningarna kring invandringen till exempel, något som SD ofta rider på.

Lisa och Daniel kan göra gemensam sak i sådana frågor på gymnasieskolan. 


På ett Valkonvent är det mängder av seminarier, där vi politiker lär av andra. Det är viktigt. 

Hjulet ska inte uppfinnas två gånger. Åtskilliga gånger har jag predikat att innan vi ringer konsulter, innan vi skapar nya utredningar: ring till en annan av de 289 kommunerna och fråga om de inte redan har lösningen på problemet.
Sannolikheten är väldigt stor att andra kommuner har samma problem som vi och också prövat olika lösningar.
Inom näringslivet är det så att man gör allt för att inte dela med sig av sina färdigheter, de kan hamna hos konkurrenter. Man gör tvärtom så att man spanar på konkurrenterna för att få kunskap om deras konkurrensmedel.

Men i kommunerna har vi inte den situationen och vi ska, och måste,  lära av varandra.
Både kommunchefen och jag är med i olika nätverk, och de politiska partierna har sina nätverk, så det borde finnas bra förutsättningar för att snabbt hitta lösningar på de problem vi har.

Nåväl, det blev mycket politik i dagens blogg.
Helgen stora möte var starten på årets valrörelse för mig. Nu ska vi grunna ut de stora lokala framtidsfrågorna för Vimmerby kommun.
Den 26 april har  i moderater i kommunen en heldag där vi ska snickra ihop vårt program.
Ett vet jag. Vi ska inte lova något vi inte kan hålla.

Det kan bli svårt... så det gäller att skilja på på å ena sidan ett konkret vallöfte, å andra sidan en vision  för framtiden.
I slutet av månaden får ni veta hur vi ser på de kommande fyra åren.

Ska bara slutligen tillägga: den 14 april blir det ytterligare pepping av en grupp speciellt inbjudna moderater från norra länet.  Då kommer partiledaren och Statsministern Fredrik Reinfeldt till Vimmerby för studiebesök och samtal. Han vill speciellt träffa våra nya medlemmar.
Han är varmt välkommen på sitt första officiella besök i Astrid Lindgrens Vimmerby.
Och givetvis ska han då få träffa Lisa Blom, framtidens politiker. 
Jag tror att det kommer att uppskattas från båda håll.