söndag 26 maj 2013

Nordisk barnkulturfestival med mera

När nu den Nordiska Barnkulturfestivalen kom till Vimmerby så kändes det som den mest natrurliga sak i världen.
Jamen...alldeles självklart ska just Vimmerby ha en Barnkulturfestival!
På initativ från Odense i Danmark finns det nu en Nordisk Barnkulturfestival i arrangemang av de tre attraktionerna, Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby, Kamomilla stad i Kristiansand och HC Andersen-paraden i Odense.
I fredags träffade jag politiker från Kristiansand och Odense och skrev ett letter om intent; vi ska försöka permanenta samarbetet mellan oss tre städer, våra kulturpolitiker och kommunledningar.
Jag ska lyfta frågan redan i morgon i kommunstyrelsens presidie.

Det är viktigt att vi får arrangemang i Vimmerby som betyder något nationellt och ännu viktigare att de får betydelse utifrån ett nordiskt perspektiv. Detta kan vi få med hjälp av Astrid Lindgrens Världs samarbete med de andra nordiska attraktionerna.
En fråga ställer sig naturligtvis; vi får arrangemanget i Vimmerby var tredje år. Vad ska vi göra de andra två åren? Jag tycker vi kan undersöka om vi inte också kan ha en svensk barnkulturfestival?

Lyssnarresan gick i veckan till de två bostäderna för ensamkommande flyktingbarn. Denna gång mer för min egen skull, jag ville "läsa på" lite om villkoren för verksamheten, om hur pedagogiken fungerar, hur livet och acklamatiseringen fungerar för ungdomarna.
Det gav intryck av att vara en mycket stabil, harmonisk och resultatorienterad verksamhet där stödet till ungdomarnas väg in i vuxenlivet, in i det svenska samhället, var väl utvecklat.

Annars bestod veckan av möten med grannarna till Circusplatsen och vi hade ett bra resonemang.
Jag var också i tisdags kväll och mötte Lockneviborna i ett möte i Bygdegården. Stort engagermang i bygden för många frågor, det tycker jag är bra.
Samråd med Hultsfred har det också varit rörande vår gemensamma miljö- och byggnadsförvaltning. Vi har ju också fullmäktigebeslut, genom avtalet vi antagit,  på att vi ska ha en gemensam nämnd och de diskussionerna väntar nu också.

...och så har vi budgeten för 2014-2015. Det blir en tuff historia men det är viktigt att vi har den i balans. Annars kommer det inte att fungera. Det arbetet väntar kommande vecka.

måndag 20 maj 2013

En väntad reaktion


Som den läsare som hänger med i de kommunala frågorna vet, så har Vimarhem lämnat sin utredning om ett framtida Trygghetsboende i Vimmerby.
Kommunstyrelsen har, utan egen behandling, lämnat den vidare till partigrupperna för diskussion innan den kommer tillbaka för att beredas inför kommunstyrelsens behandling.
Vad vi kan se av sammanfattningen, och ordförande Tomas Holgerssons (c) uttalande i Vimmerby Tidning så är Vimarhem kritiska att bygga i egen regi.

Sälv är jag fortsatt övertygad om att en dylik byggnation både är lönsam och extremt behövd i Vimmerby centralort. Genom att det är äldre, relativt friska människor, plus 70 år, som ska bo där får man ett skötsamt, varsamt  och långsiktigt boende och hyresvärden kan räkna med att bygget har en mycket liten riskexponering.

Det var nyressant att läsa Vimmerby Tidning i lördags.
Tidningen hade tidigare i veckan beskrivit det särskilda boendet på Cirkusplatsen, d.v.s.  boendet för dementa, funktionshindrade och fysiskt starkt ålderssvaga människor vars tilldelning av lägenhet sker efter behovsprövning. Kommunen tänker bygga ett attraktivt boende, både utvändigt och invändigt.
Och det gick sannerligen hem hos medborgarna!

För vår fastighetsavdelning fick många förfrågningar om boendet. Och Vimmerby Tidning skrev i lördags att artikeln fick "enorm genomslagskraft" och många  ville ställa sig i kö till boendet.

Nej det var verkligen inga dementa som ringde, inte heller våra allra äldsta eller våra funktionshindrade. De som ringde var de som trodde det var ett Trygghetsboende för 70 + vi skulle bygga.
- Varör måste man vara gammal och sjuk för att kunna flytta in i ett gemensamt boende med viss omsorg, undrade de som tog kontakt med mg.
- Min mamma är 80 år och ensam, hon är visserligen så frisk att hon klarar sig själv men för henne skulle ett sånt här boende vara perfekt, sa en annan.
- Varför kan inte kommunen bygga ett Granen till, det är ju det vi vill ha, sa en tredje.

Just det genomslag som tidningsartikeln fick visar hur stort behov Vimmerbys relativt friska
äldre har av ett gemensamhetsboende som ett trygghetsboende är.
Reaktionen var därför väntad.
För mig är det självklart att vi ska ta hänsyn till detta.
Det är, för mig, märkligt att Vimarhem inte planerar för flera byggnationer av äldreboenden för lång tid framöver, eftersom det är just den typen av boende som äldre vill ha och den typen av hyresgäster som kan betala den hyra som blir.
Man borde också titta på vilket eget bestånd man har som kan säljas ut som bostadsrätter.
Vimarhem har ju ekonomiska möjligheter att bygga nytt. Det visar ju bolagets planer för Pistolsmeden. 
En väg att gå för att frigöra ytterligare utrymme är kanske att sälja av hyresrätter som bostadsrätter.måndag 13 maj 2013

En privat blogg som omväxling...

Den gångna helgen har präglats av omställning.
Och därför skrivs den här söndagsbloggen nu måndag morron.
Det började i torsdags. Ledig dag från kommunen men öppningsdag för turismen i Vimmerby då Astrid Lindgrens Värld slog upp sina portar.
Vad tror ni det innebär för mig...?
Jo, arbetspass i Karaktärshotellets nya loungekök där det skulle tillverkas frukost i form av omelette, bacon, prinskorv och pannkakor.
Så fortsatte det hela helgen - upp vid fem på morronen, iväg till köket och arbete som "varmkock"...
Som politiker är det givetvis bra att göra nedslag i verkligheten, och jag klagar inte. det var ett roligt arbetspass och hustruns medarbetare på Björkbacken var ju alla glada att få hjälp.
Men jag förstod snart att skulle detta vara mitt dagliga jobb skulle rondören snart bli ännu mer påträngande än den redan är...

Ett annat nedslag i verkligheten skedde då jag besökte Ekens äldreboende. Denna gång som privatperson. Min 94-årige mor har fått en lägenhet där och det känns extra skönt då hon numera har svårt att klara sig i huset.
Vi besökte hennes lägenhet tillsammans och mamma blev riktigt imponerad av "pensionatet".
För hennes bild av äldreomsorg har ett annat datum än dagens och hon tyckte det var riktigt fint på Eken.
Vi lotsades runt av glad och trevlig omsorgspersonal och nu är det bara at fundera på vad mamma ska ha med sig för möbler och annat.
Klart är att hur den tekniska kvalitén än ter sig på ett äldreboende är det medarbetarnas "värdskap" som fäller avgörandet när intrycken ska samlas.
Mamma fick ett mycket gott intryck och är positiv. Tack för det, säger jag.

Ett tredje nedslag i verkligheten skedde när jag i sommarhuset i Solnebo igår söndag skulle koppla in datorn och modemet och pröva om jag kunde koppla upp mig.
Bland annat ska ju den här bloggen skrivas där varje söndag fram till  augusti-september.
Förra året gick det hjälpligt.
Bäst kapacitet över modemet hade jag klockan 01-02 på natten...
Nu hade jag köpt med mig ett 4G-modem och hade förhoppningar om én bätter mottagning.
Men det får jag vänta med till nästa helg - för jag glömde helt enkelt att ta det med mig i flytt-brådskan...
Nu är jag i varje fall installerad i sommarhuset och fick lyssna på fågelkvitter iställe för att skriva blogg.
Och det var ju inte helt fel...


söndag 5 maj 2013

Utan fiber blir ditt hus mindre värt i framtiden


Fibersatsningen i Vimmerby kommun kommer sent.
På gränsen till fem i tolv.

Skälet är att kommunen haft ett ADSL som fungerat bra för de allra flesta. För några har det inte alls fungerat och de flesta i den gruppen bor på ren landsbygd.
Sedan datorn i hemmet fick tillökning av ytterligare en dator, ett par telefoner och någon surfplatta har belastningen på nätet måndubblats.
Bilden av en motorväg är slående.
Vid en och samma påfart, exempelvis din, kommer du inte längre enbart med ett fordon, du kopplar in flera.
Och på motorvägen är det inte enbart små bilar som ska komma av på din avfart, utan stora långtradare, med långa släp och stor volym.
”Paketen” över nätet blir allt större och man kan mycket väl tänka sig hur svårt det kan vara att tanka ned dem till sin dator mobilt.
”Strömmande” trafik, som du använder för att se på rörlig bild på nätet, kräver en stabil och robust uppkoppling som hela tiden är öppen.
Fiber är svaret på alla dessa frågor.

En enda fiber, hårstråtunt, i kabeln har en enorm kapacitet och lägger man en kabel med många fiber  i ett rör så har man kapacitet för väldigt många år i framtiden.
Fibern kan ligga där länge utan att användas, då kallas den ”svartfiber” vilket är detsamma som att den är passiv, svart.  Är du ett företag kan du kanske hyra dig en egen svartfiber i kabeln.
Är den aktiv flödar vågorna i fibern och de kan flöda på olika frekvenser för att rymma ännu mer information.
Byalagen i kommunen är bekymrade över priset på anslutningen; 15.000 kronor. Tillsammans med grävkostnaden blir det 30.000 kronor om grävkostnaden är 15.000 kronor i snitt per fastighet.
Jag kan förstå bekymret. Det är investerade pengar i sin fastighet som kan ta lång tid innan man får tillbaka. Men det är inte något udda för just Vimmerby kommun. Fastigheter i byalag över hela Sverige har installationskostnader (grävning + anslutning) på mellan 15.000 och 50.000 kronor.
I de flesta kommuner ser man fibern på landsbygden som landsbygdsvänlig. I Vimmerby har många debattörer fått det till att vi är landsbygdsfientliga när vi väljer landsbygden först för investeringen. Enda skälet är att man tycker att avgiften är för hög.

Jag kan se i debattinläggen att man inte har någon större omvärldsbild, inte ser hur andra kommuner gjort. Vimmerby har följt en beprövad och fungerande modell.
I tätorten är sannolikheten stor att många kommer att få en ännu högre avgift, då vi väljer tätorten i slutet av den treåriga handlingsplanen.
Vimmerby kommun har alltså beslutat investera i stamledningar. Dessa ska gå så strategiskt väl som möjligt för att ta med så många byalag/fastigheter/tätorter som möjligt. Ansluter byalagen till kommunens stamledning erhåller man allt material inkluderat i anslutningskostnaden. Personligen är jag öppen för att stödja att anslutningsavgiften kan vara noll kronor, om byalagen står för materialet, den s.k. Peab-modellen från Växjö.
Man befarar att fastigheter inte ska ansluta sig. Jag tror man då gör ett stort misstag. Det räcker att fråga om någon kan tänka sig vara utan el till sin fastighet. Och om man svarar ja, hur stor tror man gruppen av köpare är när fastigheten ev. ska säljas?

Fiber kommer i framtiden, inom kanske fem-tio år,  vara nödvändigt för att bebo en fastighet. Det kommer att vara stört omöjligt att delta i samhället utan fiber, därför att all kommunikation utan den direkt verbala när två personer möts direkt fysiskt,  kommer att gå antingen via fiber eller trådlöst. Och trådlöst känner vi kapacitetsbristen i. Även inräknat 4 G och även 5 G, nya generationens mobilnät.
För kommunens del är det dock ovidkommande i sak, om byalagen ansluter sig till en privat nätaktör eller en offentlig. Bara man ansluter sig, det är det viktigaste om Vimmerby ska bli fibrerat.

Får man exempelvis utmed Pelarnelinjen ett bra anbud av privata aktörer ska man givetvis överväga det. Kommunen å sin sida måste också överväga hur man exakt ska dra sina linjer. De är naturligtvis beroende av anslutningsgrad.  För staden och tätorterna har vi sagt  60 procent anslutningsgrad, för landsbygden har vi sagt  ”anslutet byalag”.
Men ska linjen dras där byalag inte tänker ansluta sig är det givetvis bättre att överlåta den linjen till den privata aktören. Innan linjerna dras bör därför IT-Sam liksom byalagen ha alla avtal klara.
Kommunfullmäktige gav nu kommunens IT-förvaltning, IT Sam, i uppdrag att diskutera med byalagen hur man kan komma fram ekonomiskt i varje enskild fall.

Under tiden påbörjas nu fiberbyggnationen Horn-Vimmerby för att möjliggöra för kommunens verksamheter att ansluta sig och få bort vår miljonhyra till Telia. Samtidigt passar vi på att gå in i Gullringen och Södra Vi, ta en del av Djursdalabygden och erbjuda byalagen anslutning vid Sund, samt ta en del av Vimmerby stad där man ändå går förbi.
Jag har personligen engagerat mig hårt och drivit fiberfrågan i Vimmerby.
Jag är mycket glad över att vi äntligen tog beslut att fibrera Vimmerby, ett beslut som till slut blev totalt enigt.