söndag 21 juni 2015

Sommartal - inför semestern

SOMMARTAL söndag efter midsommar 2015:
”Det duger inte att sticka huvudet i sanden och förlita sig på ökat antal flyktingar eller att statens bidrag ska öka!”
När jag tillträdde i januari 2011 var kravet uttalat; sätt en vision, se till att något händer, ta Vimmerby kommun ur stilleståndet och förlamningen, se till att fotbollsplanen byggs, industriområden byggs och för Guds skull; ersätt Eken med ett värdigt boende och sätt punkt för en 7-årig långbänk, och satsa också på oss äldre, bygg ett Trygghetsboende.
Det mesta är gjort under mandatperioden 2011-2014, det senare tar den nya majoriteten för innevarande mandatperiod, S och M, beslutsamt tag i under hösten. Ett nytt Trygghetsboende på 35 lägenheter (sambyggt med Granen) skulle öka möjligheterna till inflyttning i kommunen, då bostadskedjan skulle ta fart..
”Vakna, kommunen har tre kommunchefer, starkt missnöje med IT, inga visioner om framtiden. Å vad ska vi göra med Näs som kostar massa pengar…?”
Jag blev väldigt glad 2011 när jag upptäckte att kommunen precis hade anställt en kommunchef som ville ta tag i problemen ”in house”, som var med på noterna att förnya ledningen på alla nivåer, som ville kavla upp ärmarna och jobba, jobba, jobba - tillsammans med mig, ny politiker och nytt kommunalråd.
Vi fick var sin arena, ändå kunde vi gå i takt och åt samma håll. Idag ser vi resultatet; hög nivå på stoltheten hos kommunens chefer, höjd nivå på kompetensen, det börjar bli lättare att rekrytera, medarbetarenkäter ger betyg som är åt rätt håll. Mycket återstår givetvis att göra, jobbet tar aldrig slut men riktningen är rätt och riktig.
Kommunchefen har därvidlag lyckats bättre än jag/vi inom politiken. Istället för att vi ska få erkänsla för att vi vågar vara politiker, har vi mötts av en lokal kultur, understödd i media, innebärande att vi är andra klassens medborgare, saknar respekt, förmåga och har dessutom mage att ta ut arvoden. 
Jag menar då inte enbart under skoldebatten, för den kan man förstå till viss del, utan redan innan, det är liksom legio och allmänt accepterat bland invånarna att politiker kan man säga vad man vill om, utan broms och egencensur. 
Många utifrån förundras när man ser det politiken utsätts för i Vimmerby, bland annat i anonyma insändare i lokaltidningen. Det räcker med att tiden på en parkeringsruta i stan är fel så är politiken oduglig. Det kan bara betyda att många där ute kan göra saker och ting bättre och att vi nu får en ström av nya politiker in till partierna. Tyvärr understöder en del enskilda politiker dessa strömmar och det är populistisk givetvis, men tragiskt. Det kommer ändå inte att ge några röster. Väljarna ser igenom sådant.
”Men har ni inte investerat för mycket? Är det inte onödigt?”
Investeringsnivån blev totalt hög eftersom också Kraftvärmeverket byggdes samtidigt av kommunala Vimmerby Energi och Miljö. En stor del av investeringarna amorteras kommande år av Vimarhem, Vemab och kommunen med stora årliga belopp. Bland osäkra investeringar kan vi räkna fibersatsningen. Det är stor risk att vi får ta en del över skattsedeln då tätorternas invånare hellre väljer multiinternationella Telia än att stödja sin egen omgivande landsbygd. Villaägaren i Gullringen, Södra Vi och Vimmerby stad ser ingen vinning med att stötta de som bor precis utanför tätorten, tillhörande ett byalag. Trots att det är billigaste alternativet. Nej, den solidaritet man för egen del kräver av Vimmerby stad, av Kalmar län, av Stockholm, av landets regering – den ger man inte själv till sina grannar några kilometer bort. Ena dagen ropar man om behov av lojalitet till sin bygd, nästa dag vänder man den själv ryggen. Inte trovärdigt.
Jag gläds dock åt Storebro där lojaliteten till den egna landsbygden och kommunen syns stor. Där gör några eldsjälar ett stort jobb.
Intressant är alla flerfamiljshus i stan med privata fastighetsägare (och Vimarhem med för den delen) som fått Telia-fibern kopplad till kopparnät (!) inne i fastigheten. Vi får se hur länge kopparledningen är framtidssäkrad… Men det var ju gratis.
”Men ni har fortsatt pumpa in pengar i Näs?”
Ja, besöksnäringen är prioriterad näring i kommunen. Inte kanske som enskilda företag i näringen tror, att stödet ska riktas till dem, utan mer de generella investeringarna; vi ska gynna utvecklingen av ALV och vi ska investera i vår gemensamma anläggning Astrid Lindgrens Näs. Det är kommunens bidrag till besöksnäringen och det är ganska mycket. Dels 3 Mnkr till Näs i årligt stöd, dels borgen på miljonlån till Trädgårdarna som är ett stort besöksmål framöver, dels 1,3 Mnkr till turistbyråbolaget, men också infrastrukturinvesteringar och investeringar i destinationsprojektet som bland annat verkar på en landsbygd. Ändå hörs ropen från besöksnäringen om mer pengar. Jämfört med övriga branscher får man väldigt mycket satsningar.
”Allt handlar bara om Astrid Lindgren, varför stöder ni inte småindustrin?”
Småindustrin får stöd, vi subventionerar industrimarken med stora belopp. Vi försöker underlätta myndighetskontakter, upprätta detaljplaner som passar både liten och stor industri, ser över gång och cykelvägar och infrastuktur för att underlätta arbetsresor till cykel eller med bil. Vi jobbar hårt med kompetensutveckling, satsar pengar i Campus för att bidra med kompetens till näringslivet, arbetar i Regionförbund och i samverkan med andra kommuner för att underlätta inom arbetsmarknadsregionen.
Vår näringslivsenhet och vi kommunalråd gör många företagsbesök, vi sitter i möten i telefon och på företagen, vi samtalar vid luncher och när vi möts på stan. Åtskilliga är de företagssamtal jag haft på en trottoar i kommunen.
”Varför kan ni inte samarbeta bättre i kommunpolitiken?”
Vi samarbetar nära nog på ett unikt sätt i Vimmerby; socialdemokrater och moderater träffas regelbundet och pratar lokalpolitik. Vi har en gemensam majoritet. Vi har ett bra samtal, antingen det är över midsommarsillen, en kopp kaffe på ett möte eller en öl på Brygghuset. Vi ser till bådas våra intressen och vår lokala kommunpolitik är mycket nära varandra i praktiken, även om vi ideologiskt är en bit ifrån varandra. 
Om man med samarbete menar att vi också ska regera tillsammans med oppositionen så skulle det inte fungera; vänstern och miljöpartiet är för långt ifrån oss moderater, och kristdemokrater och centerpartister är för långt ifrån socialdemokraterna. Men titta in på fullmäktige; det är inte många voteringar på ett år. 90 procent av alla ärenden råder det samsyn om. Man ska inte tolka debattens hetta som att vi inte samtalar och resonerar.

Nu lägger vi i majoriteten i morgon måndag vår rambudget för 2016 och med det tar vi det första steget mot en återställning till positivt resultat åren framöver.

5 kommentarer:

 1. Hej Micael!
  Jag vill bara upplysa dig om att Vimarhem har fiber ända in i vardagsrummen i lägenheterna i Vimmerby, men du har rätt i att det var gratis för oss.

  SvaraRadera
 2. I bostadsrättsföreningen Furan gick man till husväggen och därefter fortsatte man i den gamla kopparledningen, om jag är rätt informerad. Menar du Lars Sandberg att Telia dragit fiber till varje enskild lägenhet i Vimarhems bestånd? Är koppartrådarna borta? Har varje lägenhet telefoni via fiber nu?

  SvaraRadera
 3. Jag menar att det är fiber in i varje lägenhet, koppartråden finns också kvar som komplement till de hyresgäster som hellre vill ha vanlig telefon och eller adsl.

  SvaraRadera
 4. Hej Micael!

  Det är skillnad på koppar och koppar!
  I Bostadsrättsföreningen Furan installeras ett splitter nytt cat6-nät (nätverkskabel från switch till lägenhet) vilket klarar hastigheter på 1000 Mbit/s per lägenhet.
  Varje huskropp är ansluten med fiber så om man en dag vill ändra och bygga med fiber till varje lägenhet så är detta en enkel sak att åtgärda!

  Att som du skriver ansluta fiber till ett flerbostadshus och sedan nyttja telefonitrådarna (också koppar) är nog ganska ovanligt i Sverige och inget som vi på Telia sysslar med!

  Med vänlig hälsning,
  Conny Olofsson
  Affärsprojektledare Telia Öppen Fiber

  SvaraRadera
 5. Hej Conny, njaa, koppar är nog koppar oavsett vilket. Man kan undra varför ni inte körde fiber hela vägen? Cat6 har en övre gräns, det har inte fiber. Om ni nu drog nytt cat6-nät i Furan och gjorde hela det arbetet, varför drog ni inte fiber direkt? Då hade ni haft ett "evighetsnät" och sluppit tänka "om vi nån gång skulle behöva fiber så är det en enkel sak att åtgärda"...

  SvaraRadera