söndag 31 maj 2015

Stångådalsbanan hotas av nedläggning

Stångådalsbanan (Kalmar-Linköping) hotas av nedläggning.
Trafikverket vill att banan ska läggas ned och trafiken ersättas med buss på landsväg.
Samma gäller Tjustbanan Västervik-Linköping. Det vi länge anat är man numera tydlig med, man säger det rakt ut, senast vid överläggningar i Linköping med Kalmar läns inlandskommuner.
Vimmerby deltar i arbetet för att behålla och utveckla Stångådalsbanan, tillsammans med kommunerna Kalmar, Mönsterås, Högsby, Hultsfred, Kinda och Linköping. Sedan flera år driver kommunerna ”Infrastrukturkansliet” med en tjänsteman Michael Lejionhud, Hultsfred.
Jag har kallat honom till kommunstyrelsen i Vimmerby på tisdag för att datera upp kommunledningen om läget.

Under närmare två år har det under Trafikverkets ledning bedrivits en åtgärdsvalsstudie rörande Stångådalsbanan. I arbetet har kommunerna deltagit, liksom KLT och Regionförbunden i Kalmar och Östergötland.
För Regionförbundet i Kalmar har det varit viktigt med tanke på att man vill skapa två arbetsmarknadsregioner, ett i norr och ett i söder, samtidigt som länet ska bli fossilbränslefritt. För att allt detta ska lyckas behövs en järnväg, och helst en elektrifierad trafik.
Infrastrukturkansliet (kommunerna) håller med och har lagt en plan på en investering på 925 Mnkr för att rusta upp banan. Ska elektrifiering läggas till blir beloppet närmare 2 miljarder, men med elektrifiering kan också godstrafik köras.
Redan 2010 vidtogs åtgärder i den riktningen. Man gjorde ett avtal med Trafikverket om att förskottera 200 mnkr under fem års genomförande av upprustning i norra delen, Bjärka Säby utanför Linköping, där Tjustbanan och Stångådalsbanan har gemensam räls. Kommunerna och Regionförbundet i Kalmar län la till pengar i förskotteringen.
150 Mnkr har använts, nu säger Trafikverket att man inte tänker fullfölja avtalet och använda de återstående 50 miljonerna. Man tänker bryta avtalet.

Upprördheten är stor i kommunerna, också i Linköping. Regionförbundet är också irriterade. Den 5 juni tas frågan upp som en särskild punkt på regionförbundets möte i Ekerum på Öland. Jag räknar med att Helen Nilsson (s), Vice KSO i Vimmerby,  som är ordinarie ledamot denna period i Regionförbundet, kommer att vara vältalig och stötta upp beslut om protestskrivelser och kanske också förslag om direkta regeringskontakter.
Hon ska få mycket kött på benen av Michael Leijonhud på KS-mötet på tisdag.
Alla förstår vad Stångådalsbanan betyder för inlandskommunerna i Kalmar län. Särskilt mycket skulle jag vilja säga för Vimmerby-Hultsfred som genom banan har en perfekt arbets- och studiependel till två universitet, Linné och Linköping, och till stora arbetsmarknadsregioner.
Om banan inte rustas upp kommer trafiken att hacka precis som tidigare. Utan bra och snabbt spår går inte tågen som de ska.  Det skapar problem med trovärdigheten, resandet minskar, den onda cirkelns konsekvens.

För Vimmerbys del är kopplingen till Linköping livsviktig. Det är vår närmaste tillväxtregion, dit ökar arbetspendeln och vi tar också ned kompetens från universitetsstaden till arbete här. De måste ha en rimlig och bra restid. Med tåg går det, samtidigt med resandet, att arbeta.
Trafikverket måste få direktiv från regeringen rörande banan.
Jag har föreslagit Infrastrukturkansliet att samla de både landshövdingarna, länets riksdagsmän, Regionförbund och kommunernas ledande politiker till en halvdags överläggning om hur vi ska tackla det nu rådande hotet.

Blir nedläggningen av banan verklighet får vi ännu svårare med tillväxten i vår kommun.

En positiv notering:
Eleverna, (och skolan i sig) vid Astrid Lindgrens skola fick väldigt mycket beröm av ALMA-pristagarna från Sydafrika och Kulturrådet för sin entusiasm, sina bra frågor och sin vältalighet, särskilt i engelska.
Vid kvällens middag efter invigningen av utställningen "Hela världen brinner" baserad på Astrid Lindgrens krigsdagböcker, hade jag samtal med både Kulturrådet och pristagarna. Bland alla de skolor de besökt på sin vecka i Sverige var Astrid Lindgrens skola och dess elever det som gav starkast intryck. Också gymnasiets medieprogram fick mycket beröm och erkänsla för det fina och kreativa program man skapat till utställningen.
Så roligt att höra allt detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar